Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Niemcy uruchamiają nowy projekt z dziedziny genetyki

Niemieckie federalne ministerstwo oświaty i i badań naukowych (BMBF) rozpoczęło nowy projekt badawczy, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat roli genów w wielu chorobach. Inicjatywa koordynowana przez naukowców z GSF - krajowego centrum badawczego ds. środowiska nat...

Niemieckie federalne ministerstwo oświaty i i badań naukowych (BMBF) rozpoczęło nowy projekt badawczy, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat roli genów w wielu chorobach. Inicjatywa koordynowana przez naukowców z GSF - krajowego centrum badawczego ds. środowiska naturalnego i zdrowia Stowarzyszenia Helmholtza - dysponuje budżetem 2,6 miliona euro i będzie prowadzona w ścisłej współpracy z finansowanym przez UE europejskim programem warunkowej mutagenezy myszy (EUCOMM). Liczne wady genetyczne kojarzy się z takimi chorobami, jak rak piersi czy prostaty, choroby sercowo-naczyniowe, choroby immunologiczne (alergie, atopowe zapalenie skóry), choroby reumatyczne i choroby powodowane przez czynniki środowiskowe, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna. Jednak potrzebne są dalsze badania nad rolą genów w tych chorobach, a ponieważ myszy łączy z ludźmi 99 procent budowy genetycznej, są one idealnymi organizmami do badania ludzkich chorób genetycznych. W projekcie wyselekcjonowano 32 geny uważane za powiązane z tymi chorobami. Geny te zostaną zmutowane w myszach laboratoryjnych, aby następnie można było zbadać skutki uszkodzenia danego genu. - Poprzez mutacje geny można wyłączać, lecz także bardzo mocno pobudzać, co pozwala nam śledzić zarówno skutki braku produktu genetycznego, jak i jego nadprodukcji - powiedział profesor Martin Hrabé de Angelis, koordynator projektu, dyrektor Instytutu Genetyki Doświadczalnej GSF (IEG). Myszy laboratoryjne zostaną następnie przekazane grupom badań klinicznych niemieckiej krajowej sieci badań nad genomem (NGFN), która wskaże odpowiednie geny do dalszych obserwacji. W tym samym czasie niemiecka klinika myszy (GMC), którą również kieruje prof. Hrabé de Angelis, będzie służyć jako centrum informacji o wszystkich myszach laboratoryjnych. Myszy będą tu badane i opisywane pod kątem wszystkich chorób - będzie to ogólne badanie realizowane poprzez zebranie danych na temat ponad 240 różnych parametrów, od wyglądu zewnętrznego po metabolizm i zachowanie. - Wartość dodaną tego projektu stanowi jego całościowa koncepcja - podkreślił profesor Hrabé de Angelis, - dzięki klinice myszy zapewniona jest rejestracja możliwie największej liczby mutacji genetycznych. Po pewnym czasie dane dotyczące myszy będą też przechowywane w europejskim archiwum mysich mutantów (EMMA), aby wszyscy zainteresowani naukowcy mieli do nich swobodny dostęp.

Kraje

Niemcy