Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Komisja parlamentarna popiera finansowanie Galileo ze środków publicznych

Deputowani do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Podkomitet ds. Bezpieczeństwa i Obrony rozmawiali 5 czerwca na temat europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Ogólnie zgodzono się, że finansowanie projektu ze środków publicznych wydaje się w obecnej sytuacji ...

Deputowani do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Podkomitet ds. Bezpieczeństwa i Obrony rozmawiali 5 czerwca na temat europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Ogólnie zgodzono się, że finansowanie projektu ze środków publicznych wydaje się w obecnej sytuacji najlepszą opcją. Galileo miał być pierwszym znaczącym krokiem UE w stronę publiczno-prywatnych partnerstw. Projekt stanął jednak wobec poważnego problemu w maju, kiedy to firmy tworzące konsorcjum projektowe nie były w stanie uzgodnić między sobą sposobu podziału ryzyka finansowego związanego z realizacją przedsięwzięcia. Komisja Europejska niezwłocznie przedstawiła komunikat, w którym nakreślono sześć scenariuszy dalszej realizacji projektu, przy czym opcją preferowaną przez Komisję, a teraz również przez Podkomitet ds. Bezpieczeństwa i Obrony, jest wypełnienie luki finansowej pieniędzmi publicznymi. Bez względu na te propozycje projekt miał być ostatecznie finansowany ze środków publicznych, a pieniądze przekazane przez sektor prywatny miały mieć formę pożyczki. Jednak dodatkowe 2,4 miliarda euro to poważna suma, dlatego wniosek musi zostać najpierw zatwierdzony przez Radę i cały Parlament. Etelka Barsi-Pataki, była sprawozdawczyni w sprawie Galileo, w czasie dyskusji podkreślała znaczenie strategiczne tego systemu, czego Parlament nie powinien kwestionować. - Wyrażamy jednak wątpliwości co do wybranego sposobu finansowania projektu - powiedziała. Obecny sprawozdawca Norbert Glante również stwierdził, że nie czas na niezdecydowanie w kwestii znaczenia Galileo dla Europy. - Moglibyśmy kupić gotowy system GPS [stosowana obecnie amerykańska wersja systemu nawigacji satelitarnej] albo system uzbrojenia, ale ucierpiałyby na tym nasze możliwości badawcze i możliwości w zakresie działalności rozwojowej - powiedział. Norbert Glante podkreślił również, że ukierunkowane użytkowo branże związane z Galileo, zamierzając wykorzystać technologię do oferowania różnych usług, będą musiały poznać wiarygodną datę ukończenia projektu. Ponadto eurodeputowani rozmawiali również na temat niedawnego przyjęcia europejskiej polityki kosmicznej przez Radę ds. Przestrzeni Kosmicznej. Zadawane pytania dotyczyły kwestii, czy przyjęta polityka kosmiczna odegra również rolę w operacjach militarnych, w których będą brały udział unijne siły zbrojne, oraz czy ma w zamierzeniu charakter bardziej techniczny, czy polityczny. Michael Praet, szef brukselskiego biura Europejskiej Agencji Kosmicznej odpowiedział: "technologia kosmiczna z definicji nie ma ani charakteru militarnego, ani cywilnego - to polityka, a nie sama technologia decyduje o sposobie jej wykorzystania". Wyjaśnił też, że wysiłki Europy w tej dziedzinie, w tym również prace prowadzone w poszczególnych państwach członkowskich, stanowią mniej więcej jedną szóstą amerykańskich nakładów. - Nie wydaje mi się, abyśmy mogli długo pozostać stroną konkurencyjną w sytuacji takiej presji [...]. Jeśli nie przestrzeń kosmiczna nie stanie się narzędziem UE, Europa zostanie zepchnięta przez światowych konkurentów do drugiej ligi - zarówno pod względem militarnym, ekonomicznym, jak i naukowym - ostrzegał Michael Praet.

Powiązane artykuły