Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Decyzja w sprawie przyszłości Galileo zapadnie przed nadejściem jesieni, mówią ministrowie

Podczas spotkania w Luksemburgu w dniu 8 czerwca ministrowie transportu UE zaapelowali do Komisji Europejskiej o podanie dalszych informacji na temat alternatywnych scenariuszy dotyczących finansowania europejskiego projektu nawigacji satelitarnej Galileo, łącznie z różnymi op...

Podczas spotkania w Luksemburgu w dniu 8 czerwca ministrowie transportu UE zaapelowali do Komisji Europejskiej o podanie dalszych informacji na temat alternatywnych scenariuszy dotyczących finansowania europejskiego projektu nawigacji satelitarnej Galileo, łącznie z różnymi opcjami w zakresie finansowania publicznego. Ministrowie twierdzą, że najdalej na początku jesieni będą gotowi do podjęcia decyzji w sprawie przyszłości projektu. Rada ds. Transportu ponownie potwierdziła znaczenie planowanej sieci 30 satelitów Galileo, która będzie nadawać sygnały radiowe do odbiorników naziemnych, umożliwiając użytkownikom systemu dokładne określenie pozycji geograficznej. Ministrowie jednogłośnie zgodzili się, że projekt musi być dalej realizowany zgodnie z planem, a uruchomienie całego systemu powinno nastąpić przed końcem 2012 r. - Poprzez system Galileo, który stanowi filar europejskiej polityki dotyczącej przestrzeni kosmicznej, podkreślamy działania Europy w zakresie lotów kosmicznych, zaawansowanych technologii i innowacji oraz zapewniamy Europie niezależność w tej nowatorskiej dziedzinie - powiedział niemiecki minister transportu Wolfgang Tiefensee. Galileo jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i miał być finansowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt stanął jednak wobec poważnego problemu w maju, kiedy to firmy tworzące konsorcjum projektowe nie były w stanie uzgodnić między sobą sposobu podziału ryzyka finansowego związanego z realizacją przedsięwzięcia. W celu ratowania sytuacji Komisja Europejska zaproponowała plan działań, kreśląc scenariusze dalszej realizacji projektu. Zdaniem Komisji najbardziej realistyczny z tych scenariuszy zakłada przejęcie przez sektor publiczny budowy i uruchomienia systemu oraz wypełnienie przez ten sektor luki finansowej powstałej wskutek fiaska konsorcjum prywatnego. Pozostaje jednak pytanie, gdzie dokładnie w publicznej kasie znajdzie się dodatkowe 2,4 miliarda euro. Aby odpowiedzieć na to pytanie ministrowie wezwali Komisję do przedstawienia szczegółowych alternatywnych scenariuszy finansowania projektu, obejmujących wszystkie opcje finansowania przez sektor publiczny. Rada wyznaczyła też Komisji zadanie polegające na opracowaniu strategii realizacji i zamówień sektora publicznego oraz struktury zarządzania, jak również koncepcji dotyczących późniejszego prowadzenia i eksploatacji systemu Galileo, z udziałem sektora prywatnego w stosownych przypadkach. Propozycje te zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu Rady ds. Transportu, wyznaczonym na wrzesień. Ministrowie oznajmili, iż zamierzają wówczas podjąć "kompleksową decyzję" w sprawie finansowania i realizacji Galileo. - Rada i Komisja dysponują obecnie strukturą odniesienia dla przyszłego sposobu działania w procesie realizacji Galileo, w sprawie którego decyzja zapadnie jesienią. Jestem optymistą i uważam, że stworzymy wówczas dobre podstawy umożliwiające uniknięcie dalszych opóźnień i utrzymanie publicznych wydatków w określonych granicach - powiedział Wolfgang Tiefensee.

Powiązane artykuły