Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy wyciszania ekspresji genów nadzieją dla cierpiących na białaczkę

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez zespół europejskich naukowców, dwa mechanizmy regulacji ekspresji genów, które uważano za działające niezależnie od siebie, są faktycznie powiązane i potrzebne sobie nawzajem dla prawidłowego działania. Wyniki badań, w których...

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez zespół europejskich naukowców, dwa mechanizmy regulacji ekspresji genów, które uważano za działające niezależnie od siebie, są faktycznie powiązane i potrzebne sobie nawzajem dla prawidłowego działania. Wyniki badań, w których udział wzięli naukowcy z Austrii, Belgii, Danii, Włoch i Hiszpanii, opublikowano w czasopiśmie "Cancer Cell". Ludzkie komórki mają do dyspozycji dwa główne mechanizmy wyłączania ekspresji genów, których aktywność staje się niepotrzebna: metylację DNA i kompleks białkowy Polycomb. Włączanie i wyłączanie ekspresji genów w stosownym momencie ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju; nieprawidłowe działanie mechanizmu "wyłączającego" może spowodować niekontrolowany wzrost komórek i powstanie guzów nowotworowych. Przez długi czas uważano, że mechanizm metylacji DNA i kompleks białkowy Polycomb działają niezależnie od siebie. Obecnie zespół kierowany przez Luciano di Croce z Centre for Genomic Regulation w Barcelonie (Hiszpania) udowodnił, że u pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę te dwa mechanizmy wyciszania genów są ze sobą ściśle powiązane. Ponadto działanie jednego z nich wzmacnia drugi i, co ważne, są sobie nawzajem potrzebne. Oznacza to, że zablokowanie działania jednego z tych mechanizmów przez leki wywiera wpływ również na drugi. W opinii naukowców odkrycie to otwiera nowe możliwości w odniesieniu do opracowania leków na białaczkę. Obecnie naukowcy planują identyfikację czynników blokujących jednocześnie obydwa mechanizmy bez naruszania innych procesów komórkowych.

Kraje

Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Włochy