Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Komisja przyjmuje prostsze systemy płatności dla uczestników 7PR spoza Unii Europejskiej

Komisja Europejska ostatecznie ustaliła warunki ryczałtowego finansowania krajów partnerskich we współpracy międzynarodowej (ICPC) prowadzących działalność w dziedzinie rozwoju badań i technologii siódmego programu ramowego (7PR). Finansowanie ryczałtowe w oparciu o jednolitą...

Komisja Europejska ostatecznie ustaliła warunki ryczałtowego finansowania krajów partnerskich we współpracy międzynarodowej (ICPC) prowadzących działalność w dziedzinie rozwoju badań i technologii siódmego programu ramowego (7PR). Finansowanie ryczałtowe w oparciu o jednolitą stawkę można teraz włączyć do umów o dotacje działań pośrednich przeprowadzonych w 7PR. Dzięki udostępnieniu tej opcji procedura umowy o dotacje oraz zarządzanie projektami powinny być znacznie prostsze niż miało to miejsce w tradycyjnym systemie zwrotu kosztów kwalifikowanych. - Oferując prostsze metody finansowania działalności krajów należących do ICPC, które korzystają z umów o dotacje, ułatwiamy im udział w działaniach badawczych 7PR oraz redukujemy późniejsze procedury administracyjne - powiedziała Mary Minch, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. - Sumy ryczałtu zostały określone na podstawie danych Banku Światowego dotyczących poziomu dochodu narodowego brutto w różnych krajach. Poszczególni partnerzy podejmują samodzielnie decyzję o wyborze systemu płatności ryczałtem i mają możliwość zgłoszenia wniosku o standardowy zwrot kosztów kwalifikowanych - dodała dyrektor Minch. Kwota finansowania ryczałtowego pokrywa wszystkie koszty poniesione przez kraj należący do ICPC - nie tylko koszty personelu i podróży, ale również koszty sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz koszty pośrednie. Oprócz danych Banku Światowego w wyliczeniach maksymalnego wkładu UE bierze się pod uwagę liczbę osobolat zgłaszanych do projektu, rodzaj systemu finansowania zastosowanego dla danego projektu oraz status prawny i rodzaj działalności podmiotu prawnego należącego do ICPC.