Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Europarlamentarzyści: nowe technologie informacyjne i komunikacyjne dla starszych osób muszą zapewniać poszanowanie godności

Technologie informacyjne i komunikacyjne opracowywane z myślą o tym, by pomóc starszym ludziom dłużej zachować zdrowie, powinny być efektywne kosztowo i respektować prywatność oraz godność tych osób, stwierdzili europarlamentarzyści. Członkowie Komisji Przemysłu, Badań Nauko...

Technologie informacyjne i komunikacyjne opracowywane z myślą o tym, by pomóc starszym ludziom dłużej zachować zdrowie, powinny być efektywne kosztowo i respektować prywatność oraz godność tych osób, stwierdzili europarlamentarzyści. Członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego głosowali nad poprawkami do wniosku Komisji [Europejskiej] w sprawie uruchomienia programu Ambient Assisted Living (życie wspierane przez otoczenie - AAL). Inicjatywa AAL stawia sobie za cel poprawę jakości życia starszych ludzi oraz ma im pomóc w dłuższym niezależnym życiu dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te opracowuje się w celu przezwyciężenia wielu problemów związanych z podeszłym wiekiem, takich jak utrata pamięci, problemy ze wzrokiem i słuchem, leżący tryb życia i utrata samodzielności. Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą także pomóc starszym ludziom zachować aktywność zawodową i społeczną. Technologie opracowane w ramach programu będą przydatne także dla innych grup ludzi, na przykład osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na program AAL zostaną przyznane z siódmego programu ramowego (7PR) na podstawie art. 169 Traktatu UE, zgodnie z którym UE może wspierać integrację krajowych programów badawczych w całej Europie. Nadrzędnym priorytetem zdaniem deputowanych jest zagwarantowanie, że technologie zostaną przystosowane do potrzeb osób starszych. "Przy wybieraniu projektów zgłoszonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach tego programu obok doskonałości naukowej bierze się pod uwagę następujące kryteria: technologia musi być dostosowana do potrzeb starszych ludzi, usługi muszą zapewnić poszanowanie ich prywatności i godności, a wspieranie samodzielności w życiu musi przyczyniać się do większego udziału w życiu społecznym ze strony tej grupy ludzi", czytamy w tekście poprawki zgłoszonej przez sprawozdawcę Komisji, deputowaną z brytyjskiej Partii Pracy Neenę Gill. W sprawozdaniu podkreśla się także znaczenie ograniczania kosztów nowych technologii. "W sprawozdaniu [Komisji] zakłada się, że ten segment demograficzny dysponuje wysoką siłą nabywczą, ale w rzeczywistości osoby starsze są oszczędne i wiele z nich żyje tylko z emerytury", możemy przeczytać w sprawozdaniu komisji parlamentarnej. "Wobec tego zasadnicze znaczenie ma utrzymanie kosztów na przystępnym poziomie oraz dostępność produktów dla wszystkich potrzebujących". W sprawozdaniu zaleca się także, żeby w fazę projektowania od samego początku włączyć starszych ludzi. 'Wyniki badań sugerują, że osoby starsze są mniej skłonne do korzystania z nowych technologii czy ich wypróbowywania; dlatego tak ważne jest, by opracowane produkty były łatwe w użyciu i wiele badań należy poświęcić zapewnieniu prostoty ich stosowania", piszą autorzy. Inny problem poruszony w sprawozdaniu dotyczy faktu, że problemy osób w wieku 65-75 lat bardzo różnią się od potrzeb grupy wiekowej 75-85 i grupy osób w wieku powyżej 85 lat. W sprawie kosztów deputowani zdecydowanie stwierdzają, że kraje uczestniczące w programie powinny wspólnie wnieść środki finansowe przynajmniej w takiej samej wysokości jak Komisja (150 milionów euro) lub większe. Ponadto UE powinna zmniejszyć albo wstrzymać swoje wsparcie finansowe, jeśli program byłby wdrażany w niewłaściwy sposób, częściowo lub zbyt późno. Należy także unikać pokrywania się działań z zakresami istniejących ogólnoeuropejskich programów, zalecają europarlamentarzyści. Posłowie PE są dobrze świadomi korzyści, jakie może odnieść Europa z inwestowania w takie technologie. - Ponieważ starzenie się jest zjawiskiem ogólnoświatowym, solidna podstawa w postaci rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w Europie mogłaby zapoczątkować nowe możliwości eksportu na cały świat - skomentowała Neena Gill. - Widzę szanse dla tzw. "srebrnej gospodarki", która może stworzyć nowe miejsca pracy na rosnącym rynku nowych produktów i usług - dodał holenderski chrześcijański demokrata, deputowany do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij. - To dobra wiadomość dla europejskiego przemysłu. Cały Parlament Europejski będzie głosował nad tą kwestią w marcu.

Powiązane artykuły