Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt CAALYX przenosi innowacje medyczne na wyższy poziom

Zmiany społeczne i rosnąca populacja osób starszych wymagają innowacyjnych rozwiązań. Do akcji wkracza więc finansowany ze środków unijnych projekt CAALYX (Eksperyment wspomagania pełnego, aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie), którego partnerom udało się opracować protot...

Zmiany społeczne i rosnąca populacja osób starszych wymagają innowacyjnych rozwiązań. Do akcji wkracza więc finansowany ze środków unijnych projekt CAALYX (Eksperyment wspomagania pełnego, aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie), którego partnerom udało się opracować prototyp układu obejmującego system monitoringu domowego, mobilny system monitoringu zewnętrznego oraz ośrodek opieki. System ten przyniesie korzyści szczególnie osobom starszym i chorym, mieszkającym w domu. Zespół CAALYX już uruchomił dwa projekty kontynuujące, aby wspomóc wprowadzanie technologii na rynek. Projekt CAALYX uzyskał dofinansowanie na kwotę ponad 1,8 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Mieć baczenie na osoby potrzebujące, zwłaszcza starsze, oraz zapewnić zindywidualizowaną opiekę i przyjazną dla użytkownika technologię - oto cele zespołu CAALYX. "W naszych starzejących się społeczeństwach zasadnicze znaczenie ma zapewnienie rozwiązań, które umożliwią wydłużenie czasu, w jakim ludzie mogą pozostawać w znajomym otoczeniu, zanim będą musieli przenieść się do ośrodka opieki" - wyjaśnia Manuel Escriche z Telefónica Investigación y Desarrollo w Hiszpanii, koordynatora projektu CAALYX. "Opracowany przez nas prototyp składa się z systemu monitoringu domowego, mobilnego systemu monitoringu zewnętrznego i ośrodka opieki." System mobilny jest w stanie monitorować pięć różnych sygnałów życiowych i może wykrywać upadki. Dane są przekazywane do ośrodka opieki, gdzie mają do nich dostęp lekarze, opiekunowie i członkowie rodziny, odpowiednio do indywidualnych okoliczności. Technologia GPS (Global Positioning System) jest wykorzystywana do ułatwienia lokalizacji starszych osób w nagłych wypadkach. Partnerzy podkreślają, że wiele funkcji rozwiązania AAL (Wspomaganie aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie), opracowanego w ramach projektu, jest nietypowych dla tego typu systemów. Wszystkie informacje na temat pacjenta są kodowane, dlatego pomimo stałego monitoringu zachowana jest prywatność. "Na przykład w normalnych, codziennych okolicznościach nie każdy ma dostęp do danych z systemu lokalizowania GPS" - mówi Escriche. "Dane są udostępniane wyłącznie w razie zagrożenia zdrowia lub życia, aby umożliwić szybkie odnalezienie osoby." Inną, wyjątkową funkcją prototypu CAALYX jest - zdaniem koordynatora projektu - jego duża użyteczność. "Rozwiązania takie jak to nie powinny, na tyle na ile to możliwe, wymagać żadnych wyjaśnień. Musimy również uwzględnić fakt, że wiele osób starszych nie jest w stanie używać palców tak jak ludzie młodzi" - dodaje Escriche. "To utrudnia na przykład korzystanie z urządzeń z małymi przyciskami." Aby poradzić sobie z tym problemem, partnerzy CAALYX postanowili wykorzystać telewizję jako interfejs komunikacyjny do wideokonferencji z personelem medycznym i członkami rodziny, a pilotem do sterowania domowym systemem jest dostosowana wersja konsoli Nintendo Wii. System umożliwia lekarzom określenie, które sygnały życiowe powinny być mierzone oraz identyfikację "odpowiednich progów alarmowych" - mówi Escriche. Progi są zapisywane w smartphonach opracowanych przez Instytut Systemów Komputerowych i Inżynierii Komputerowej z Porto (INESC Porto) w Portugalii. Wreszcie, dzięki nowej technologii opracowanej przez irlandzki Uniwersytet w Limerick, system CAALYX monitoruje ruchy, wykrywa upadki i zapewnia możliwie najszybsze wysłanie pomocy medycznej do użytkownika. Docelowo partnerzy CAALYX dążą do dalszego udoskonalenia swojej technologii i wprowadzenia produktów na rynek.

Powiązane artykuły