Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ministrowie dają zielone światło dla programu EUROSTARS oraz programów poprawy jakości życia

Rada Ministrów dała zielone światło dla dwóch nowych paneuropejskich ogólnoeuropejskich programów badawczych. Program "Rozwiązania i systemy ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie" (AAL) korzystać będzie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w celu ...

Rada Ministrów dała zielone światło dla dwóch nowych paneuropejskich ogólnoeuropejskich programów badawczych. Program "Rozwiązania i systemy ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie" (AAL) korzystać będzie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w celu poprawienia jakości życia osób starszych, a program EUROSTARS ma na celu wspieranie działalności badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obydwie te inicjatywy możliwe są dzięki postanowieniom Artykułu art. 169 traktatu UE, który wspiera integrację krajowych programów badawczych w poszczególnych dziedzinach. Gromadząc razemKumulując środki i ustawiając odpowiednio priorytety, inicjatywy te mają na celu zapobieżenie dublowaniu się działalności badawczej oraz wspieranie propagowania upowszechniania najlepszych praktyk pomiędzy Państwami Członkowskimi. PW programie AAL skupia bierze udział 20 Państw Członkowskich UE, Izrael, Norwegię Norwegia i SzwajcarięSzwajcaria. Finansowanie sześcioletniego programu sięga kwoty 600 mln EUR. Połowa tych środków pochodzi od z państw uczestniczących w programie i oraz z Siódmego Programu Ramowego (7PR) Komisji Europejskiej, a druga połowa - od z sektora prywatnego. Programy AAL mają na celu promowanie wdrażania innowacyjnych produktów i usług TIK, które mogą poprawić jakość życia osób starszych, np. poprzez ułatwianie im niezależnego życia i pracy oraz aktywnego udziału w życiu społeczeństwaspołecznym. Dążą także do stworzenia odpowiedniej masy krytycznej prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w UE, w dziedzinie technologii, które mają pomóc wspomagających funkcjonowanie starszych osób wstarszym osobom funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. Ponadto, program ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania wyników badań w przemyśle. Europa ma już znaczne osiągnięcia na tym polu. Wśród dotychczasowych innowacji należy wymienić MobilAlarm - usługę, która pozwala starszym obywatelom wezwać pomoc w nagłych przypadkach bez względu na miejsce, w którym się znajdują; , czy I2HOME - pilota do urządzeń AGD i instalacji domowych, jak pralka lub ogrzewanie, który ułatwia korzystanie z tych wygódnich osobom niepełnosprawnym fizycznie bądź umysłowo. "Dlaczego starsi ludzie w Europie mieliby nie skorzystać z postępu i nowych technologii?" - pyta Viviane Reding, Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. "Ten program pomoże europejskim spółkom lepiej odpowiedzieć na potrzeby starszych obywateli, stworzyć nowe możliwości biznesowe i zaoferować rozwiązania, które wesprą władze w utrzymaniu równowagi naszych systemów opieki zdrowotnej i społecznej w przyszłości." Na chwilę obecnąObecnie w programie EUROSTARS skupia bierze udział 26 Państw Członkowskich UE, Islandię, Izrael, NorwegięNorwegia, Szwajcarię Szwajcaria i TurcjęTurcja. Celem programu jest wsparcie tych europejskich MŚP, które prowadzą badania, umożliwiając im w ten sposóbtym samym konkurowanie na arenie światowej. W szczególności program EUROSTARS zmierza do pobudzenia innowacyjnego charakteru potencjału gospodarki, pokonania przeszkód związanych z brakiem krajowych strategii badawczych w tej dziedzinie, dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i wsparcia dla Europy w osiągnięciu zamierzonego planowanego poziomu inwestycji nakładów na badania na poziomie 3% PKB do roku 2010. "Skoro mamy faktycznie budować gospodarkę rzeczywiście opartą na wiedzy, musimy ułatwić tym spółkom przedsiębiorstwom korzystanie z nowych możliwości badawczych i nowych technologii" - powiedział Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, podczas otwarcia programu EUROSTARS w październiku 2007 r.. "Chcemy widzieć więcej badawczych MŚP, które są w stanie prowadzić prace badawczo-rozwojowe i opracowywać wiodące technologie w swoich dziedzinach.". Programy AAL i EUROSTARS są pierwszymi inicjatywami z Artykułurealizowanymi na mocy art. 169, które uzyskały pełne wsparcieą akceptację. Na warsztacie są w tej chwili dwa nowe programy badań nad Morzem Morza Bałtyckim Bałtyckiego i badań metrologicznych.

Powiązane artykuły