Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyłoniono członków Komitetu Identyfikacyjnego ERBN

Komisja Europejska podała nazwiska członków Komitetu Identyfikacyjnego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Nowo utworzona grupa ma dwa zadania: wskazanie trzech nowych członków Rady Naukowej ERBN oraz ustanowienie procedury zastępowania członków w przyszłości. Na p...

Komisja Europejska podała nazwiska członków Komitetu Identyfikacyjnego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Nowo utworzona grupa ma dwa zadania: wskazanie trzech nowych członków Rady Naukowej ERBN oraz ustanowienie procedury zastępowania członków w przyszłości. Na początku roku, trzech członków Rady Naukowej (ekspert w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych prof. Manuel Castells; prof. Paul J Crutzen, uznany specjalista do spraw atmosfery i klimatu oraz zoolog prof. Lord May) z powodów osobistych zrezygnowało z członkostwa. Czteroosobowemu komitetowi, którego zadaniem jest znalezienie kandydatów na ich miejsce, przewodniczy prof. Eero Vuorio z Finlandii. Profesor jest między innymi rektorem fińskiego Uniwersytetu w Turku, przewodniczącym fińskiej Rady ds. Etyki Badań (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) oraz członkiem Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). W skład komitetu wchodzą także: prof. Hélène Ahrweiler - profesor emeritus francuskiej Sorbony, prof. Zita Ausrele Kucinskiene, będąca m.in. dziekanem Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Wilnie oraz prof. Arnold Schmidt, profesor emeritus Politechniki Wiedeńskiej (Technische Universität Wien) i przewodniczący Rady Nadzorczej austriackiego Funduszu Nauki. Komitet będzie zbierał się regularnie w okresie najbliższych miesięcy, a ostateczne sprawozdanie przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE. Nowi członkowie Rady Naukowej powinni zostać mianowani na początku 2009 r. - Procedurę identyfikacji ustanowiono, by zagwarantować, że przy odnawianiu składu członkowskiego Rady Naukowej ERBN, zarówno teraz, jak i w przyszłości, spełnione będą najwyższe standardy przejrzystości i uznana doskonałość wybranych członków. Jestem bardzo wdzięczny prof. Vuorio i jego zespołowi za to, że zgodził się podjąć tego zadania - powiedział komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potocnik. - Komitet będzie działał przy wsparciu i zaufaniu Komisji, ciesząc się przy tym pełną niezależnością. Doceniam ważny wkład profesorów Castellsa, Crutzena i Lorda Maya i ich zaangażowanie podczas najważniejszej dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych fazy organizacji. Pierwotny skład Rady Naukowej, obejmujący 22 członków-założycieli, mianowano w lipcu 2005 r. Wyłonił ich zespół wysokich rangą naukowców, na którego czele stał były komisarz UE, Chris Patten. Głównym zadaniem Rady Naukowej ERBN jest określanie strategii naukowej tej organizacji i nadzorowanie jej realizacji. Określa także metodologie oceny propozycji grantów przez niezależnych ekspertów (peer review). Przewodniczącym Rady jest prof. Fotis Kafatos z katedry immunogenomiki w Imperial College London (Wielka Brytania). W pełnieniu funkcji pomaga mu dwójka wiceprzewodniczących - prof. Helga Nowotny i dr Daniel Esteve.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

19 Lipca 2005