Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

"Wschodzące gwiazdy jutrzejszej nauki" - ogłoszono laureatów EUCYS 2008

Laureaci XX Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) specjalizują się w dziedzinach takich jak matematyka, technika i nauki geologiczne. Zwycięskie projekty zaprezentowali uczestnicy z Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii. W Kopenhadze, w której odbyła się teg...

Laureaci XX Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) specjalizują się w dziedzinach takich jak matematyka, technika i nauki geologiczne. Zwycięskie projekty zaprezentowali uczestnicy z Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii. W Kopenhadze, w której odbyła się tegoroczna edycja konkursu, ogłoszono właśnie ich nazwiska. Jedna z głównych nagród w wysokości 7.000 euro przypadła Martinowi Tkácowi ze Słowacji, który przedstawił projekt "Przechył materiałów masowych w towarowym transporcie kolejowym zgodnie z prawem grawitacji". W streszczeniu pracy Martin tłumaczy, że "nowe urządzenia przechyłowe umożliwiają przechył nowych wagonów z wykorzystaniem procesu ciągłego bez energii elektrycznej, dużej liczby robotników i uszkodzeń wagonów. Pozwoli to zaoszczędzić energię, czas i materiały". "Od mikrokosmosu do oceanów magmowych: perspektywa meteorytu księżycowego" - to tytuł pracy innej laureatki pierwszej nagrody, Elisabeth Muller. Uczennica szkoły Bedford High School w miejscowości Bedford (Wielka Brytania) wykonała analizę mineralogiczną meteorytu księżycowego MIL 0503. Za pomocą mikrosondy elektronowej Elisabeth przeprowadziła badanie fragmentu materiału, które pozwoliło jej uzyskać informacje na temat pochodzenia Księżyca i zinterpretować dane w kontekście globalnego wulkanizmu księżycowego. Trzecim laureatem pierwszej nagrody była Magdalena Bojarska z Polski, która przedstawiła projekt "Cykle Hamiltona w uogólnionych grafach Halina". W teorii grafów cykl Hamiltona to taki cykl w grafie nieskierowanym, który przechodzi przez każdy wierzchołek (podstawowa jednostka grafu) dokładnie jeden raz i wraca do wierzchołka początkowego. Cykl taki zawarty jest w każdym grafie Halina, stanowiącym szczególną odmianę grafu planarnego. W ramach swego projektu Magdalena opracowała bardziej ogólne podejście do takich grafów i opisała algorytm sprawdzający, czy graf Halina zawiera cykl Hamiltona przechodzący przez określony zbiór krawędzi. Obok licznych nagród za miejsce drugie, trzecie i nagród specjalnych, Komisja Europejska postanowiła wykorzystać tegoroczną rocznicową edycję konkursu do ustanowienia specjalnej nagrody za współpracę międzynarodową, przyznawanej najlepszemu projektowi zespołu z kraju trzeciego. Nagrodę taką otrzymała w tym roku Pippa Grierson z Nowej Zelandii. Projekt zatytułowany "Zwalczanie egzemy twarzy" poświęcony jest potencjalnie śmiertelnej chorobie karmionych trawą zwierząt hodowlanych na półkuli południowej oraz bada wpływ organicznego wapna nawozowego na tę chorobę. W tegorocznej edycji EUCYS wzięło udział 86 zwycięzców konkursów krajowych zorganizowanych w 39 państwach Europy, a także Brazylii, Kanadzie, Chinach, Meksyku, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Reprezentowana była pełna gama dyscyplin naukowych - od inżynierii i nauk geologicznych po biologię, matematykę, chemię, fizykę, medycynę, informatykę i nauki społeczne. Laureaci EUCYS wrócili do domu z nagrodami na łączną kwotę 46.500 euro. Komisarz UE ds. nauki i badań naukowych, Janez Potocnik, powiedział: - Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej ma za zadanie wspierać wschodzące gwiazdy nauki europejskiej. Pokazuje on, że Europa to istna kuźnia talentów, co ma zasadnicze znaczenie w czasach światowej konkurencji w dziedzinie wiedzy. Pozwala młodym ludziom doświadczyć współpracy ponad granicami państw, w duchu budowanej przez nas europejskiej przestrzeni badawczej.

Kraje

Dania

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

19 Września 2007