Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Naukowcy pakistańscy zdobyli nowe łącze sieciowe z kolegami z Europy i Azji

Dzięki porozumieniu między Transeurazjatycką Siecią Informacyjną (TEIN3) finansowaną ze środków unijnych a siecią TransPAC amerykańskiej Krajowej Fundacji Nauki (NSF), Pakistańska Sieć Naukowo-Badawcza (PERN) uzyskała dostęp do G�ANTA, największej na świecie szerokopasmowej si...

Dzięki porozumieniu między Transeurazjatycką Siecią Informacyjną (TEIN3) finansowaną ze środków unijnych a siecią TransPAC amerykańskiej Krajowej Fundacji Nauki (NSF), Pakistańska Sieć Naukowo-Badawcza (PERN) uzyskała dostęp do G�ANTA, największej na świecie szerokopasmowej sieci komputerowej poświęconej badaniom i edukacji. To znaczący postęp w dążeniu UE do zmniejszania przepaści pomiędzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. Sieci naukowo-badawcze zapewniają instytucjom akademickim szerokopasmowe łącza internetowe za przystępną cenę, dzięki czemu mogą one gromadzić i wymieniać olbrzymie ilości danych oraz współpracować z innymi partnerami w sieci. Poprzez rozbudowę takich sieci Komisja Europejska dąży do umożliwienia instytucjom akademickim z mniej rozwiniętych krajów, aby wymieniały informacje z bardziej zaawansowanymi partnerami; celem jest rozwój ekonomiczny, otwarcie się społeczeństwa i budowa demokracji. "Europa cieszy się, że pakistańscy naukowcy i środowiska akademickie mają teraz łączność ze światową społecznością naukową i edukacyjną dzięki nowemu łączu" - powiedziała Viviane Reding, Europejski Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. "To doskonały przykład współpracy między programami amerykańskimi i europejskimi, które jak ufam będzie można w przyszłości rozbudowywać." "Podpisanie w 2004 roku umowy o współpracy w zakresie partnerstwa i rozwoju przez Wspólnotę Europejską z Pakistanem w sposób znaczący zacieśniło nasze stosunki" - dodała Benita Ferrero-Waldner, Europejska Komisarz ds. stosunków zewnętrznych UE. "Dostęp do sieci TEIN i G�ANT umożliwia pakistańskim naukowcom udział w międzynarodowej współpracy badawczej i zwiększa nasze zaangażowanie w budowanie trwałego partnerstwa z Pakistanem." G�ANT łączy krajowe sieci naukowo-badawcze w całej Europie przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń transmisji fotonicznej (optycznej), zapewniając praktycznie nieograniczone możliwości komunikacyjne. Prognozowanie pogody, obserwacja Ziemi, radioastronomia, fizyka wielkich energii czy nowy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN opierają się na dostępie do tego typu infrastruktury sieciowej. PERN łączy około 60 instytucji edukacyjnych i naukowych w Pakistanie zapewniając szerokopasmowy dostęp niezbędny do wymiany danych, korzystania z czasopism naukowych, organizowania wideokonferencji i korzystania z systemów współdzielenia danych za rozsądną cenę. Sieć korzysta z routerów w Lahore, Karaczi i Islamabadzie. Sieć PERN uzyskała dostęp do sieci G�ANT za pośrednictwem nowego łącza z siecią TEIN, która jest wielkoskalową siecią wymiany danych, finansowaną ze środków unijnych i wykorzystywaną przez społeczności naukowe i edukacyjne w regionie Azji i Pacyfiku. Sieć TEIN jest swego rodzaju azjatyckim odpowiednikiem europejskiej sieci G�ANT, z którą jest bezpośrednio połączona. Jest to pierwszy bezpośredni kanał elektroniczny do Europy, bowiem wcześniej większość łączy między naukowcami z Azji i Europy przechodziła przez Amerykę Północną. Komisja Europejska uruchomiła niedawno TEIN3, kolejną generację azjatyckich sieci naukowych finansowanych ze środków unijnych, przyznając na ten cel kwotę 12 milionów EUR. PERN będzie korzystać z łącza TEIN3 - 155 milionów bitów na sekundę (Mbps) między Karaczi a węzłem sieci TEIN3 w Singapurze zapewniając łączność z naukowcami z Europy i Ameryki Północnej. Sieć TEIN jest zarządzana przez DANTE (Dostarczanie Zaawansowanej Technologii Sieciowej dla Europy), organizację non-profit zajmującą się budowaniem relacji pomiędzy społecznościami naukowymi, która zarządza siecią G�ANT i ją obsługuje. Projekt G�ANT skupia 30 partnerów i jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR). Na początku 2008 roku sieć G�ANT nawiązała łączność z sieciami naukowymi w regionie Bałkanów, Morza Czarnego i Śródziemnego, jak również w Azji, Afryce Południowej i Ameryce Łacińskiej. Sieci TEIN i G�ANT obsługują wspólnie niemal 100 milionów naukowców w Europie i Azji, stymulując współpracę naukową w takich dziedzinach jak zmiany klimatyczne, radioastronomia czy biotechnologia. Sieci umożliwiły nowatorską współpracę badawczą w wielu kluczowych dziedzinach naukowych.

Kraje

Pakistan

Powiązane artykuły