Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Sieć CAREN zmodernizuje dostęp do Internetu na dawnym Jedwabnym Szlaku

Rozwój wysokowydajnej, ale jednocześnie niedrogiej, regionalnej sieci badawczo-edukacyjnej w Azji stanowi ważny punkt w programie UE. Urzędnicy w Brukseli chcą, aby słabiej rozwinięte kraje miały połączenie ze światem zewnętrznym i ułatwioną wymianę informacji z innymi krajami...

Rozwój wysokowydajnej, ale jednocześnie niedrogiej, regionalnej sieci badawczo-edukacyjnej w Azji stanowi ważny punkt w programie UE. Urzędnicy w Brukseli chcą, aby słabiej rozwinięte kraje miały połączenie ze światem zewnętrznym i ułatwioną wymianę informacji z innymi krajami. Projekt CAREN (Sieć badawczo-edukacyjna w Azji Środkowej) stawia czoła temu zadaniu i przynosi obiecujące wyniki. Projekt ten, uruchomiony w styczniu bieżącego roku, otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln EUR z Europejskiego Biura Współpracy EuropeAid (AIDCO) na okres od 2009 do 2011 r. Sieci Naukowo-Edukacyjne Azji Środkowej (NREN) zapewniają dodatkowe wsparcie finansowe. Zarządzanie projektem CAREN powierzono globalnej organizacji zajmującej się budowaniem relacji między społecznościami naukowymi DANTE (Dostarczanie zaawansowanej technologii sieciowej dla Europy). DANTE koordynuje różne projekty zakrojone na szeroką skalę, które są w części dofinansowywane przez UE. Łącznie 1 milion studentów i naukowców z ponad 200 uczelni wyższych i centrów badawczych wzdłuż dawnego Jedwabnego Szlaku, z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, będzie mieć dostęp do wysokoprzepustowych łączy internetowych, skutecznie wypełniających lukę komunikacyjną - zarówno w kontaktach lokalnych, jak i zagranicznych - i wspierających regionalny rozwój oraz spójność. Będzie to możliwe dzięki szerokopasmowej, paneuropejskiej sieci GÉANT. Była stolica kazachska Ałma Ata była miejscem dwóch, niedawnych spotkań na wysokim szczeblu w ramach projektu CAREN - spotkania komitetu wykonawczego oraz inaugurującego spotkania Zespołu Kierującego - które skoncentrowały się na postępach w budowie sieci. Zespół Kierujący pod kierownictwem Komisji Europejskiej podkreślił, jak ważny jest projekt CAREN dla regionu i nie tylko. "Sieć CAREN to wyjątkowy projekt, który zapewni lepsze kontakty naukowców z UE i Azji Środkowej" - zauważył ambasador Norbert Jousten, kierownik delegacji Komisji Europejskiej. "Ogromnie cieszymy się z tej inicjatywy i korzyści, jakie przyniesie." Partnerzy są przekonani, że CAREN wniesie ogromny wkład w obecne i przyszłe projekty, które obejmują wiele dziedzin, w tym telemedycynę, monitoring środowiskowy, nauczanie kanałami elektronicznymi i paleontologię. Uruchomienie CAREN przewiduje się na początek przyszłego roku. Partnerzy stają teraz do przetargu na naziemną sieć szerokopasmową, która zapewni lepszą łączność za pośrednictwem stabilniejszej i jednocześnie tańszej infrastruktury sieciowej. Sieć zastąpi istniejące łącza finansowanego przez NATO (Organizację Paktu Północnoatlantyckiego), satelitarnego projektu "Virtual Silk Highway" (znanego również pod nazwą "SILK project"), który zapewnia dostęp do Internetu naukowcom z Azji Środkowej i południowego Kaukazu. Według partnerów CAREN opiera się na prowadzonych przez Unię programach sieci badawczych takich jak Transeurazjatycka Sieć Informacyjna (TEIN), która łączy około 4.000 instytucji liczących ponad 30 milionów użytkowników końcowych w 10 krajach Azji i Pacyfiku. Budując na sukcesie TEIN, UE zapewnia dalsze wsparcie finansowe na rzecz uruchomienia sieci TEIN2 i TEIN3, które będą skutecznie łączyć więcej krajów z południa Azji. "Dzisiejsza społeczność naukowa powinna być naprawdę globalna, jeżeli ma stawić czoła wyzwaniom, jakie stają przez ludzkością" - mówi Dai Davies, dyrektor DANTE. "Stworzenie sieci CAREN stanowi naturalny ruch w promowaniu światowej współpracy. Z zadowoleniem przyjmujemy wkład, jaki wnoszą umiejętności i wiedza naukowców z Azji Środkowej w globalną społeczność naukową." Ze swej strony, profesor Askar Kutanov, regionalny koordynator CAREN, powiedział: "Odtwarzając dawny Jedwabny Szlak łączący Wschód z Zachodem, będziemy w stanie czerpać korzyści z szerszej współpracy oraz możliwości współdziałania z kolegami z całego świata."

Powiązane artykuły