Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania finansowane ze środków unijnych podkreślają rolę lamin w chorobie i starzeniu się

Naukowcy z Austrii prowadzący badania finansowane ze środków unijnych odkryli, że laminy są odpowiedzialne za wytwarzanie nowych komórek "tkankowo-swoistych" w dorosłych organizmach, odgrywając w ten sposób kluczową rolę w utrzymywaniu i regeneracji tkanek wysokiej rotacji, ta...

Naukowcy z Austrii prowadzący badania finansowane ze środków unijnych odkryli, że laminy są odpowiedzialne za wytwarzanie nowych komórek "tkankowo-swoistych" w dorosłych organizmach, odgrywając w ten sposób kluczową rolę w utrzymywaniu i regeneracji tkanek wysokiej rotacji, takich jak skóra i mięśnie. Wyniki mają ogromne znaczenie dla osób z chorobami dziedzicznymi, jak dystrofia mięśni, kardiomiopatia, cukrzyca i przedwczesne starzenie. Opublikowane w czasopiśmie Nature Cell Biology wyniki te są owocem trzyletniego projektu EURO-Laminopathies, sfinansowanego na kwotę 2,5 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Profesor Roland Foisner z Akademii Medycznej w Wiedniu pracował z zespołem naukowców w Austrii, Singapurze i Stanach Zjednoczonych nad badaniem właściwości molekularnych zespołów lamin oraz sposobów oddziaływania tych właściwości na chorobowy i normalny proces starzenia się. Laminy są ważnym strukturalnym komponentem białkowym jądra komórek kręgowców. Laminopatie to dziedziczne choroby ludzi obejmujące dystrofię mięśni, kardiomipatię, lipodystrofię, insulinoodporność, cukrzycę i przedwczesne starzenie, które są powiązane z mutacjami w genach kodujących "białka koperty jądrowej", na przykład laminy typu A i białka wiążące laminy. Uczestnicy projektu EURO-Laminopathies starali się rozpoznać mechanizmy molekularne leżące u podstaw tych mutacji, aby zrozumieć w jaki sposób ich oddziaływanie na laminy może zmniejszać odporność komórki na stres. Najbardziej zewnętrzna część jądra komórkowego nazywana jest "kopertą jądrową". Wewnętrzna warstwa koperty nazywana jest "obwodową laminą jądrową", która zawiera białko laminowe A. Lamina A była do niedawna uznawana za wyłącznie strukturalny komponent komórek kręgowców, ale badania prowadzone przez zespół profesora Foisnera wykazały, iż w rzeczywistości bierze ona udział w innych procesach. Naukowcy zbadali komórki wyhodowane i komórki myszy potwierdzając, że lamina A ma zasadnicze znaczenie dla regulacji cyklu komórkowego. Zaobserwowali, że lamina A jest odpowiedzialna za regulację rozmnażania i różnicowania komórek prekursorowych, które są podobne do komórek macierzystych w tkankach o wysokim poziomie regeneracji, takich jak skóra i mięśnie. Biochemicy usunęli "partnera wiążącego" laminy A, który określa lokalizację białka w jądrze. To spowodowało wytworzenie laminy A w nieprawidłowym miejscu, co z kolei upośledziło zdolność komórki do zatrzymania cyklu podziału komórki doprowadzając w konsekwencji do nadprodukcji komórek prekursorowych i rozrostu tkanki (w której następował ciągły podział komórek). "Uważamy, iż nasze odkrycie jest niezwykle istotne w kontekście laminopatii u ludzi" - napisano w konkluzji - "bowiem wskazuje ono, że mutacje LMNA lub LAP2 mogą upośledzać wczesne komórki prekursorowe w regeneracji tkanki". Jednym z celów projektu EURO-Laminopathies było praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy do rozpoznania miejsc docelowych dla leków w ewentualnej terapii. "Dopiero zaczynamy rozumieć niektóre z funkcji lamin w dorosłych komórkach macierzystych" - powiedział prof. Foisner. "Rola lamin w naturalnym procesie starzenia się jest niezwykle interesująca i ma ogromny potencjał naukowy i społeczny dlatego chcielibyśmy kontynuować badania w tej dziedzinie."

Kraje

Austria

Powiązane artykuły