Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt MY SCIENCE buduje mosty między unijnymi projektami B+R a młodymi dziennikarzami europejskimi

W ramach projektu MY SCIENCE (Europejski program dla młodych dziennikarzy "My science"), finansowanego z budżetu Siódmego Programu Ramowego UE (7PR) i koordynowanego przez Akademię Europejską w Bolzano, Włochy (EURAC Badania), wybrano 85 młodych dziennikarzy z całej Unii Europ...

W ramach projektu MY SCIENCE (Europejski program dla młodych dziennikarzy "My science"), finansowanego z budżetu Siódmego Programu Ramowego UE (7PR) i koordynowanego przez Akademię Europejską w Bolzano, Włochy (EURAC Badania), wybrano 85 młodych dziennikarzy z całej Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych do wsparcia działań szkoleniowych w laboratoriach badawczych finansowanych ze środków unijnych. Głównym celem tego transnarodowego działania opartego na współpracy, którego budżet wynosi 252.612 EUR, jest zwiększanie znaczenia popularyzacji nauki. Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), genetyka, nauki humanistyczne, odnawialne źródła energii, środowisko i współczesna chemia to zagadnienia, którym poświęcony jest projekt MY SCIENCE w celu wypracowania infrastruktury na rzecz wspierania komunikacji i współpracy między naukowcami a młodymi przedstawicielami rzemiosła dziennikarskiego. Od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. prowadzono tygodniowe teoretyczne i praktyczne warsztaty na temat laboratoriów finansowanych ze środków europejskich w Wiedniu, Gödöllö (Węgry), Bozen (Włochy) i w Pradze, które sprawdziły się jako pedagogiczne i praktyczne narzędzie do propagowania zaangażowania mass mediów w naukę i technologię. Przekazywanie informacji naukowej szerszej publiczności to trudne zadanie. Pokonanie tej bariery było celem tego działania wspierającego, finansowanego z programu szczegółowego "Możliwości" (Nauka w społeczeństwie) 7PR. Projekt MY SCIENCE zakończy się 28 maja 2010 r. konferencją zamykającą w Bolzano. Pośród zaproszonych gości znaleźli się profesor Peter Grünberg, laureat Nagrody Nobla w fizyce w 2007 r., Istvan Palugyai, znany węgierski popularyzator nauki oraz profesor Nuno Crato, zdobywca unijnej nagrody popularyzatora nauki w 2007 r. z Portugalii. Przykładem tego, w jaki sposób media i naukowcy mogą nawiązywać kontakty są warsztaty zorganizowane w Instytucie Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Pradze (ICTP). Dziennikarze założyli białe fartuchy i na jeden dzień stali się naukowcami, przeprowadzając własne eksperymenty pod nadzorem doktorantów z ICTP. Działania B+R w ICTP koncentrują się na badaniach z zakresu chemii podstawowej i stosowanej, gdyż Instytut jest ważnym partnerem czeskich i zagranicznych przedsiębiorstw z branży chemicznej i materiałowej. Tego typu badania są być może nieznane na europejskiej arenie naukowej, niemniej dzięki ponad 10 projektom 7PR prowadzonym w laboratoriach ICTP - przy współudziale łącznie 70 instytucji europejskich - instytut wspomaga postęp B+R w Europie Środkowej, czyniąc z niej atrakcyjnego partnera. Czechy to kraj, w którym wynaleziono szkła kontaktowe oraz pierwszy, w którym przeprowadzono sekcję zwłok. Profesor Jana Hajslová, kierowniczka Laboratorium Środków Zanieczyszczających i Toksycznych w Żywności przy Wydziale Chemii i Analizy Żywności ICTP, jest kierowniczką kilku projektów 6PR i 7PR (odpowiednio Szóstego oraz Siódmego Programu Ramowego). Jest również delegatem Czech do programu roboczego "Współpraca" 7PR: Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Objaśniając działania prowadzone w ramach europejskiego projektu CONFFIDENCE (Zanieczyszczenia w żywności i paszach - niedrogie sposoby wykrywania w celu kontroli oddziaływania) (unijny wkład w kwocie 5.800.101 EUR), powiedziała: "Celem jest dalsza poprawa europejskiego bezpieczeństwa spożywczego poprzez rozwijanie szybszych i bardziej opłacalnych metod wykrywania szerokiego zakresu zanieczyszczeń chemicznych w różnych produktach żywnościowych i w paszach." ICTP jest odpowiedzialny za pakiet roboczy 1. W ramach tego projektu, poświęconego w szczególności zanieczyszczeniom organicznym i środkom zmniejszającym palność, "jakość i bezpieczeństwo europejskiego łańcucha dostaw żywności od gospodarstwa do stołu to zagadnienie, które niepokoi społeczeństwo, a tego typu projekty są bieżącym rozwiązaniem palącego problemu" - podkreśla profesor Hajslová. Inne projekty realizowane w ramach 7PR przez ICTP Praga obejmują projekty PERFOOD (Prefluorowane związki organiczne w naszej diecie) oraz TRACE (Monitorowanie artykułów żywnościowych w Europie), współuczestniczące w dostosowywaniu przepisów dotyczących identyfikowalności oraz certyfikacji etykiet w łańcuchu spożywczym. Po fazie prac naukowo-technologicznych, nowe techniki - wypracowane jako końcowe wyniki tych europejskich projektów - zostaną upowszechnione w ramach warsztatów szkoleniowych dla użytkowników końcowych z sektora rządowego i z przedsiębiorstw.

Powiązane artykuły