Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

W mediach coraz mniej wiadomości o pandemii AIDS

Wyniki nowych badań międzynarodowych pokazują, że w ciągu ostatnich 20 lat relacje w mediach na temat HIV/AIDS (ludzkiego wirusa niedoboru odporności/zespołu nabytego niedoboru odporności) w krajach rozwiniętych skurczyły się o ponad 70%. Naukowcy twierdzą, że nie powinno to...

Wyniki nowych badań międzynarodowych pokazują, że w ciągu ostatnich 20 lat relacje w mediach na temat HIV/AIDS (ludzkiego wirusa niedoboru odporności/zespołu nabytego niedoboru odporności) w krajach rozwiniętych skurczyły się o ponad 70%. Naukowcy twierdzą, że nie powinno to stanowić wielkiego zaskoczenia, gdyż poczyniono w tych krajach znaczne postępy w walce z chorobą. Jednakże ostrzegają, że zważywszy na fakt prowadzenia zdecydowanej większości badań nad chorobą w rozwiniętym świecie, brak zainteresowania w tym regionie może ograniczyć intensywność prac ukierunkowanych na walkę z pandemią w krajach rozwijających się. Odkrycia stanowią dorobek trwających badań prowadzonych przez naukowców z Francji, Irlandii, Niemiec i Wlk. Brytanii nad relacjami w mediach na całym świecie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Projekt "Trendy dotyczące zrównoważenia" realizowany przez Uniwersytet w Leeds z Wlk. Brytanii, Queen's University w Belfaście z Irlandii, Instytut Badań nad Przyszłością i Oceny Technologii (IZT) w Berlinie z Niemiec i Euromed Management w Marsylii, Francja, ujawnia, że średnio w każdym wydaniu głównych dzienników na początku lat 90. XX w. ukazywało się 1,5 artykułu powiązanego z HIV/AIDS. Od roku 2008 poziom ten spadł do poniżej 0,5 artykułu na każde wydanie. Zainteresowanie gazet francuskich i amerykańskich również radykalnie spadło w tym okresie. Naukowcy odkryli, że w ciągu dwóch ostatnich dekad miejsce artykułów poświęconych HIV/AIDS zajęły poszerzone relacje zagadnień związanych ze zrównoważeniem. Niemniej zauważyli, że liczba relacji dotyczących problemów środowiskowych, takich jak kwaśne deszcze czy dziura ozonowa, które udało się rozwiązać, zmalała na początku lat 90. XX w. Tymczasem liczba artykułów na temat zmian klimatu wzrosła ponad 10-krotnie od tego czasu, osiągając średni poziom ponad 2 artykułów na każde wydanie w całej próbie 115 gazet. "W ostatnich latach zmiana klimatu jawi się jako zagadnienie decydujące w kontekście zrównoważenia" - mówi dr Ralf Barkemeyer z Uniwersytetu w Leeds. "Temu zagadnieniu o globalnym znaczeniu udało się z powodzeniem zyskać akceptację społeczeństwa i jego uwagę dla kwestii zrównoważenia, ale jednocześnie mogło ono znacząco zmienić sam program zrównoważenia - być może kosztem uwagi poświęcanej problemom społeczno-ekonomicznym, takim jak malaria, HIV/AIDS, a nawet korupcja, prawa człowieka czy ubóstwo." Zdaniem dr Barkemeyera w ostatnich latach nastąpiło "poważne ograniczenie" relacji w mediach poświęcanych wszystkim tym zagadnieniom, "zwłaszcza od początku 2006 r., kiedy uwaga mediów poświęcana zmianom klimatu zaczęła wyraźnie rosnąć". Natomiast profesor Frank Figge z Queen's University Management School w Belfaście zauważa: "Kwestia HIV/AIDS pojawiła się jako kluczowe zagadnienie, które jest coraz częściej zaniedbywane przez gazety z rozwiniętej północy", fakt który "niekoniecznie stanowi zaskoczenie, gdyż ogromny postęp poczyniony w walce z HIV/AIDS również w dużej mierze ograniczył się do bogatej północy. Zatem problem przeniósł się na południe świata". Naukowcy zauważają, że "poziom uwagi na obszarach najciężej dotkniętych pandemią AIDS - takich jak Afryka Południowa - pozostał wysoki, a nawet wzrósł na przestrzeni ostatnich 20 lat". Niemniej sugerują, że brak relacji w mediach na temat HIV/AIDS w świecie zachodnim może "hamować postęp w pracach nad rozwiązaniami problemu szerzącej się pandemii w krajach rozwijających się, zwłaszcza w subsaharyjskiej Afryce, gdyż znakomita większość badań nad HIV/AIDS jest prowadzona w rozwiniętym świecie". Dr Tobias Hahn z Euromed Management zauważa, że zagadnienia dotyczące zmian klimatu i zrównoważenia nie były jedynymi, które odciągnęły uwagę od HIV/AIDS. "W ciągu ostatnich 10 lat zagrożenie stwarzane przez międzynarodowy terroryzm również wydaje się wypierać większość z zestawu 20 zagadnień związanych ze zrównoważeniem, które przeanalizowaliśmy w gazetach amerykańskich. Globalna recesja z pewnością również nie była pomocna pod względem uwagi poświęcanej HIV/AIDS przez społeczeństwo."

Kraje

Niemcy, Francja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły