Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Osiągnięcia badaczy z Nortumbrii

Naukowcy i inżynierowie z brytyjskiego Uniwersytetu Nortumbrii opracowali inteligentne czujniki, które potrafią wysyłać ostrzeżenia o zbliżającym się ataku padaczki. Te najnowsze osiągnięcia oraz szereg innych innowacyjnych narzędzi i rozwiązań przedstawiono przy okazji otwa...

Naukowcy i inżynierowie z brytyjskiego Uniwersytetu Nortumbrii opracowali inteligentne czujniki, które potrafią wysyłać ostrzeżenia o zbliżającym się ataku padaczki. Te najnowsze osiągnięcia oraz szereg innych innowacyjnych narzędzi i rozwiązań przedstawiono przy okazji otwarcia nowego nortumbryjskiego zespołu badawczego P3i na Królewskiej Akademii Technicznej (RAE) we wrześniu. Celem inicjatywy badawczej P3i jest przyspieszenie procesu tworzenia "nadających się do zadrukowywania, malowania i programowania" inteligentnych materiałów, które można by stosować w inteligentnych produktach, usługach i doświadczeniach. Projektanci, inżynierowie i matematycy wchodzący w skład zespołu P3i tworzą ważne rozwiązania techniczne ułatwiające życie wszystkim ludziom. Ośrodek ma teraz rozpocząć badania nad materiałami i technologiami związanymi w różny sposób z ciałem człowieka. Zespół P3i pokazał światu część swoich możliwości na wystawie Towards Future Ways of Living na RAE. Specjaliści z Nortumbrii wnoszą znaczący wkład w rozwój nowych technologii w Europie. Stosują bioploter, który umożliwia drukowanie wieloelementowych trójwymiarowych struktur, a także mikroskop sił atomowych do analizy materiałów w skali nano. Obecnie trwają prace nad inteligentnymi włóknami, które mają goić przewlekłe rany towarzyszące cukrzycy i wrzodom nóg. Stworzone przez zespół czujniki ruchu wbudowane w tkaniny pomagają lekarzom wykrywać ataki epilepsji. Do technologii biologicznych należą natomiast materiały i powierzchnie stosowane w domu oraz na ciele człowieka. "Praca projektantów i inżynierów z P3i umożliwi ludziom wykorzystywanie najnowszych technologii, przyczyniając się do powstania rozwiązań dla starzejącego się społeczeństwa, tworzenia technologii poprawiającej jakość życia oraz rozwoju indywidualnie dostosowywanych produktów, które łączą ludzi na poziomie emocjonalnym", mówi szef P3i prof. Raymond Oliver. "Naszym celem jest tworzenie opartych na wysokiej jakości wzornictwie i nowych technologiach praktycznych produktów i usług".Więcej informacji: Uniwersytet Nortumbrii http://www.northumbria.ac.uk/ P3i http://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/scd/research/themes/makingsense/p3i/