CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An intelligent exercise machine for measurable and motivational neuro-muscular rehabilitation therapy

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne urządzenie do ćwiczeń w domu: lepsze rezultaty rehabilitacji pacjentów

Każdego roku miliony obywateli UE, w tym osób w wieku produkcyjnym, potrzebuje fizjoterapii. Liczba ta będzie nadal powiększać się ze względu na rosnącą liczbę ludzi starszych; tym samym systemy opieki zdrowotnej będą podlegać coraz większej presji.

Zdrowie icon Zdrowie

Systemy ćwiczeń wspierające leczenie rehabilitacyjne obecnie dostępne na rynku często nie stanowią skutecznej terapii ze względu na konieczność dostosowania ćwiczeń do potrzeb poszczególnych pacjentów. Ponieważ każdy pacjent potrzebuje pomocy wyszkolonego terapeuty, tworzą się długie listy oczekujących, przestrzeganie programu ćwiczeń rehabilitacyjnych spada, brakuje dokładnych danych dotyczących postępów poszczególnych pacjentów. Finansowany ze środków UE projekt Enjoint miał na celu rozwiązanie tych problemów: opracowano inteligentną maszynę przeznaczoną do ćwiczeń z zakresu rehabilitacji nerwowo-mięśniowej. „Robot” dostarcza dokładne informacje o pacjencie, dostosowując ćwiczenia fizjoterapeutyczne do obrażeń i postępów pacjenta. Nieustannie przekazywane są też informacje zwrotne, co zwiększa motywację pacjenta i ułatwia przestrzeganie programu rehabilitacji. Robot przekazuje informację zwrotną Enjoint obejmuje prosty elektryczny układ koła pasowego z linką i uchwytem. „System działa na zasadzie Internetu rzeczy (IoT) i jest podłączony do chmury, w której generowane są wszystkie dane i raporty”, mówi Jesper Heltzen, koordynator projektu, dyrektor generalny i założyciel duńskiego MŚP, RoboFit ApS. Technologia ta pomaga osobom, które nie są w stanie w pełni unieść ramienia. „Urządzenie mierzy bieżący zakres ruchu i siłę pacjenta i tym samym może zapewnić dokładną pomoc w obszarach, które tego wymagają. Ponadto pacjenci otrzymują na żywo wizualne i dotykowe informacje zwrotne na temat prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń”, wyjaśnia Heltzen. Pacjenci są proszeni o określenie poziomu bólu przed sesją treningową i po niej. Korzystając z tych informacji, fizjoterapeuta jest w stanie ocenić, czy dane ćwiczenie należy modyfikować. Gdy fizjoterapeuta zaprogramuje odpowiednie ćwiczenia, pacjent może zalogować się do systemu swoją kartą dostępu. Następnie uchwyt przesuwa się do pozycji wyjściowej, a gdy pacjent łapie uchwyt, rozpoczyna się pierwsze ćwiczenie. Liczne korzyści Ćwiczenia nerwowo-mięśniowe są dostosowywane do potrzeb każdego pacjenta na podstawie jego siły oraz krzywej ruchu mierzonej przez robota. „W ten sposób pacjenci nie tylko otrzymują pomoc w trakcie ćwiczeń, czyli wtedy gdy jest to potrzebne, ale także odczuwają opór urządzenia podczas ćwiczenia obszarów, w których poziom bólu jest niski lub siła jest duża”, dodaje Heltzen. Od początku celem projektu było funkcjonowanie robota również jako domowego systemu treningowego, oferującego pacjentom możliwość samodzielnego treningu we własnym domu. Heltzen tłumaczy: „Urządzenie stanowi łatwy, przyjazny dla użytkownika i bezpieczny domowy system treningowy; przeznaczone jest do montażu na ścianie, więc nie zajmuje cennej powierzchni podłogi w obszarze ćwiczeń – również po zakończeniu treningu”. Projekt Enjoint sprawił, że odsetek pacjentów ćwiczących zgodnie z programem rehabilitacji wzrósł z 30 % do prawie 90 %. „Pomaga to ludziom w szybszym powrocie do pracy, zwiększa dostępność terapeutów oraz pociąga za sobą oszczędności w kontekście świadczeń chorobowych i utraty produktywności. Dlatego wszyscy będą odnosić korzyści z tego wyjątkowego systemu: zarówno opiekunowie i pacjenci, jak i krajowe systemy opieki zdrowotnej”, podsumowuje Heltzen.

Słowa kluczowe

Enjoint, ćwiczenia, trening, rehabilitacja, robot, fizjoterapia, nerwowo-mięśniowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania