European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A SOLAR URBAN HUB with integrated lighting and information system for optimal Smart Cities efficiency

Article Category

Article available in the following languages:

Światła uliczne zasilane energią słoneczną wspierają rozwój inteligentnych miast

Zrównoważone planowanie przestrzeni miejskiej może pozytywnie wpływać na zdrowie i dobre samopoczucie społeczności w wyniku tworzenia bezpiecznych i czystych przestrzeni publicznych. Dzięki rozwiązaniom Internetu rzeczy (IoT), które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią miejską, proces ten staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Konwencjonalne oświetlenie ulic zużywa duże ilości energii oraz wymaga sporych nakładów finansowych na konserwację, co znacząco podnosi koszty ponoszone przez władze lokalne. Pomimo że stosowanie energooszczędnego oświetlenia staje się coraz popularniejsze, zwykle nie przekłada się ono na zrównoważony rozwój inteligentnych miast ze względu na niskie walory estetyczne, pominięcie możliwości wykorzystania energii słonecznej, trudności w integracji czujników i inteligentnych urządzeń, a także brak projektów modernizacji w perspektywie długoterminowej. Naukowcy skupieni wokół projektu THE SOLAR URBAN HUB podjęli wyzwanie rozwiązania tych problemów i w rezultacie podjętych działań opracowali nowatorską koncepcję podłączonych do sieci urządzeń przekształcających inteligentne oświetlenie uliczne w narzędzie wprowadzające rozwiązania Internetu rzeczy do inteligentnych miast przyszłości. Narzędzie należy do nowej generacji produktów charakteryzujących się zerową emisją dwutlenku węgla w całym cyklu użytkowania, całkowicie zasilanych energią słoneczną. „To pierwsze w historii innowacyjne rozwiązanie zasilane w pełni energią słoneczną integrujące oświetlenie, źródło energii oraz wsparcie dla technologii Internetu rzeczy w ramach jednego atrakcyjnego i zharmonizowanego produktu dopasowanego do potrzeb w pełni zoptymalizowanych inteligentnych środowisk miejskich”, twierdzi koordynator projektu Alessandro Caviasca, dyrektor generalny SIARQ – firmy z sektora MŚP zajmującej się opracowywaniem produktów oświetleniowych zasilanych energią słoneczną.

Wsparcie dla inteligentnych miast

Opracowane w ramach projektu rozwiązanie składa się z lekkiego modułu fotowoltaicznego w kształcie kopuły, który mieści w sobie elektronikę sterującą, akumulatora, modułów oświetleniowych LED, czujników oraz innych inteligentnych urządzeń. „Całość tworzy zintegrowaną i inteligentną infrastrukturę, która zapewnia wsparcie dla wdrażania rozwiązań Internetu rzeczy w środowisku miejskim, wspomagając tym samym proces tworzenia nowych usług, zakładania nowych firm oraz podejmowania działalności gospodarczej”, wyjaśnia Caviasca. Badaczom skupionym wokół projektu udało się skutecznie zintegrować różne formy czujników oraz urządzeń komunikacyjnych opracowanych z myślą o inteligentnych miastach, które mogą zostać dodatkowo dostosowane do potrzeb klientów. Wszystkie dane gromadzone przez urządzenie są przekazywane użytkownikom przy pomocy platformy opartej na chmurze, dzięki której możliwe jest monitorowanie informacji oraz podejmowanie na ich podstawie działań, takich jak na przykład wyłączanie i włączanie świateł. Inteligentne miasta pozwalają na zwiększanie efektywności wykorzystania tradycyjnych sieci i usług dzięki wdrażaniu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych, co przekłada się na korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Wykorzystanie opracowanego w ramach projektu urządzenia nazwanego Hubem w połączeniu z urządzeniami Internetu rzeczy pozwoli na optymalizację działania inteligentnych miast dzięki różnorodnym możliwościom wykorzystania rozwiązania, obejmującym między innymi usprawnianie przepływu ruchu drogowego, monitorowanie temperatur i zanieczyszczeń powietrza, optymalizację zużycia energii oraz informowanie mieszkańców o objazdach i dostępności miejsc parkingowych. Rozwiązanie opracowane w ramach projektu THE SOLAR URBAN HUB może zatem pomóc władzom lokalnym w obniżaniu nakładów inwestycyjnych, dbaniu o zrównoważony rozwój miast dzięki wykorzystaniu energii słonecznej oraz poprawie jakości przestrzeni publicznych i szeroko rozumianych obszarów miejskich.

Różnorodne opcje

W ramach projektu THE SOLAR URBAN HUB powstały dwie wersje rozwiązania, dostosowane do potrzeb dwóch różnych rynków. Jak twierdzi Caviasca: „Opracowaliśmy autonomiczną wersję urządzenia, która nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej i jest skierowana do odbiorców budujących nowe instalacje, a także wersję hybrydową – urządzenia podłączane do sieci, opracowane z myślą o potrzebach rynku modernizacji i miast, w których istnieją już gotowe sieci elektryczne”. Potencjalnymi klientami, do których firma SIARQ kieruje swoje rozwiązanie, są firmy telekomunikacyjne oraz dostawcy usług IT, dostawcy usług komunalnych, a także operatorzy sieci energetycznych. Firmy te mają być dystrybutorami rozpowszechniającymi urządzenia powstałe w ramach projektu THE SOLAR URBAN HUB wśród użytkowników końcowych. Największe firmy już teraz są zainteresowane dodaniem urządzenia THE SOLAR URBAN HUB do oferowanych przez siebie usług, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju koncepcji inteligentnych miast i przybliżania jej użytkownikom końcowym. Urządzenie będzie promowane na platformie Rethink the City, w ramach której firma SIARQ zaprosi inne przedsiębiorstwa i podmioty działające w ekosystemie inteligentnych miast do połączenia sił i wspólnego badania nowych modeli biznesowych dla miast jutra. „Obecnie koncepcja jest testowana w różnych miastach w Hiszpanii, trwają także przygotowania do kolejnych badań pilotażowych w formie żywego laboratorium testującego inteligentne oświetlenie oraz usługi miejskie w stolicy Danii – Kopenhadze”, zauważa Caviasca.

Słowa kluczowe

THE SOLAR URBAN HUB, Internet rzeczy (IoT), oświetlenie, inteligentne miasto, SIARQ, czujnik, energia słoneczna, sieć energetyczna, badanie pilotażowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania