Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS przygląda się przyszłości transportu drogowego

Przedstawiciele serwisu CORDIS wzięli udział w trzeciej edycji konferencji H2020RTR „Wyniki badań transportu drogowego w projektach Horyzont 2020”, zorganizowanej przez Europejski Komitet Doradczy ds. badań w dziedzinie transportu drogowego (ERTRAC) i Europejską inicjatywę na rzecz pojazdów ekologicznych (EGVI). Była to doskonała okazja, aby zapoznać się z postępami poczynionymi w ramach wielu projektów skoncentrowanych na transporcie drogowym finansowanych w ramach programu H2020 i przyjrzeć się temu, co czeka nas w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie.

Gospodarka cyfrowa

Kluczowa kwestia dotycząca innowacji w transporcie drogowym już wielokrotnie trafiała na strony serwisu CORDIS (nie tylko za sprawą tegorocznych broszur Results Pack poświęconych opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności) i uważnie przyglądamy się projektom związanym z tym tematem. Jednak udział w konferencji H2020RTR był dla nas prawdziwą ucztą, ponieważ dał nam możliwość osobistego spotkania z koordynatorami projektów i wysłuchania relacji z pierwszej ręki na temat wymiernych rezultatów osiąganych w ramach ich inicjatyw w terenie. Czasami mieliśmy wrażenie, że spoglądamy na przyszłość transportu drogowego, słuchając o takich gorących tematach jak „zautomatyzowana jazda”, „jazda w konwoju” czy „integracja pojazdów ekologicznych”, które pozostawiają za sobą sferę fantazji, stając się rzeczywistością, włącznie z mierzalnymi wynikami i przewidywalną zbywalnością.

Skanowanie Horyzontu (Europa)

Konferencja dała nam również możliwość przeskanowania horyzontu, a dokładniej mówiąc Horyzontu Europa, za sprawą serii wprowadzających przemówień, które wygłosili kluczowi interesariusze z Komisji Europejskiej (Jean-François Aguinaga, Kierownik Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji oraz Herald Ruijters, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu), a także dyrektor firmy INEA, Dirk Beckers. Wyjaśnili oni uczestnikom, na co należy zwrócić uwagę podczas następnej iteracji kluczowego unijnego programu finansowania badań. Nic dziwnego, że innowacje w transporcie drogowym będą w przyszłości zajmować ważne miejsce wśród kwestii wspieranych przez UE. Być może nadrzędnym tematem tej konferencji było po prostu to, jak daleko zaszliśmy nie tylko, jeśli chodzi o akceptację dla nowej technologii transportu drogowego w naszym codziennym życiu, ale także o to, jak wiele krajów europejskich zaczęło ją stosować. Jak wyjaśnił w swoim przemówieniu Jean-François Aguinaga: „Sytuacja na chwilę obecną wygląda tak: po naszych drogach jeżdżą dziesiątki pojazdów [elektrycznych], producenci samochodów przygotowują się do wprowadzenia nowych modeli aut elektrycznych, a prognozy przewidują, że w przyszłym roku w UE zostanie sprzedanych milion pojazdów hybrydowych zasilanych prądem sieciowym, umacniając pozycję Unii jako drugiego co do wielkości rynku samochodów elektrycznych na świecie”.

Angażowanie obywateli w proces innowacji

W czasie różnych seminariów organizowanych przez cały czas trwania wydarzenia stawało się dla nas coraz bardziej oczywiste, że kwestia dojrzałości technologicznej była w dyskusjach na drugim planie. Najważniejsze pytania dotyczą obecnie nie tylko integracji z siecią energetyczną, ale także integracji społecznej, w szczególności tego, w jaki sposób władze publiczne mogłyby lepiej włączać pojazdy ekologiczne do swojej infrastruktury miejskiej oraz zapewniać akceptację społeczną i właściwe wykorzystanie ekologicznych rozwiązań w dziedzinie transportu. Przyjęcie przez obywateli i całe społeczeństwo innowacji w transporcie drogowym było w istocie głównym tematem przemówienia wygłoszonego przez Biagia Ciuffo ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, który podkreślił: „Nie ma możliwości, abyśmy podjęli działania, które zmieniają transport drogowy, bez angażowania ludzi od samego początku. „Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ transport jest prawdopodobnie pierwszym sektorem, który zostanie zautomatyzowany – a kiedy automatyzuje się jakiś sektor, należy być bardzo ostrożnym, […] żeby nie narazić na ryzyko równości, demokracji oraz innych społecznie wrażliwych zasad”. To powiązanie między innowacją a publiczną akceptacją dla nowych technologii będzie bez wątpienia coraz ważniejszym elementem przyszłych projektów. Miejmy nadzieję, że serwis CORDIS będzie tego świadkiem podczas następnej konferencji H2020RTR!

Kraje

Belgia