Skip to main content

SUSTAINABLE AND CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODEL FOR TOWELS WITH MULTIPLE LIFES USING A TAKE-BACK SYSTEM

Article Category

Article available in the folowing languages:

Drugie życie używanych ręczników fitness

Używane ręczniki z centrów fitness odbierane są przez firmę Arpe Barcelona i przetwarzane na nowe ściereczki do czyszczenia.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Każdego roku centra fitness wyrzucają prawie 80 % ręczników. Jest to ogromna ilość odpadów i dlatego produkująca tkaniny techniczne firma Arpe Barcelona opracowała zrównoważoną alternatywę – ręczniki z mikrofibry. „Nasze ręczniki z mikrofibry oferowane są z opcją odkupu po upływie okresu użytkowania”, mówi Joan Pera, prezes Arpe Barcelona. „Następnie przetwarzamy zużyte ręczniki, zamieniając je w ściereczki do czyszczenia, tym samym działając zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jako jedna z pierwszych firm specjalizujących się w produkcji i personalizacji ściereczek oraz ręczników z mikrofibry, firma Arpe Barcelona musiała zagwarantować techniczną wykonalność swojego modelu biznesowego. Mogła to zrobić dzięki wsparciu współfinansowanego ze środków UE projektu ARPE-CIRCULAR-TOWEL. „W czasie trwania projektu zoptymalizowaliśmy nasz biznesplan i przygotowaliśmy produkt do wprowadzenia na rynek”, mówi Joan Pera. „Było to związane z identyfikacją i analizą unijnego rynku, kanałów dystrybucji, kluczowych interesariuszy, odpowiednich przepisów i naszych najważniejszych wyróżników”.

Wyzwanie polegające na znalezieniu klientów

Według Joana Pery, najbardziej zaskakującym wnioskiem z badań było to, jak trudne jest sprzedawanie produktów, którym dano drugie życie: „Początkowo myśleliśmy, że największym wyzwaniem będzie zorganizowanie logistyki odzyskiwania i przetwarzania ręczników. Okazało się jednak, przynajmniej na małą skalę, że było to najłatwiejsze!” Znalezienie potencjalnych klientów to zupełnie inna historia. „Byliśmy zaskoczeni, ponieważ na początku, kiedy prezentowaliśmy nasze ręczniki, reakcje były bardzo pozytywne, a wiele centrów fitness wyraziło nimi duże zainteresowanie”, dodaje Joan Pera. „W końcu przekonaliśmy się jednak, że faktyczne zamknięcie sprzedaży wymagało zmiany mentalności, jeśli chodzi o kupowanie czegoś »używanego«”. Aby pokonać tę barierę, firma promuje swój produkt w centrach technologicznych, organizacjach biznesowych, na targach i seminariach. W celu zwiększania świadomości opinii publicznej rozpoczęła także kampanię public relations.

Solidny model biznesowy

Podczas pierwszego projektu demonstracyjnego z udziałem rzeczywistych centrów fitness udało się przerobić 100 kg zużytych ręczników na 2 500 nowych ściereczek do czyszczenia. „Chociaż może się wydawać oczywiste, że dzięki systemowi odkupu ręcznik może kilkukrotnie zyskać nowe życie, ale przy próbie zamienienia tego pomysłu w konkurencyjny i dochodowy biznes, nie jest to już ani takie oczywiste, ani łatwe”, wyjaśnia Joan Pera. Na podstawie projektu demonstracyjnego firma Arpe szacuje, że będzie sprzedawać około 48 milionów ręczników z mikrofibry rocznie, co stanowi równowartość 98 milionów EUR. Ponadto firma Arpe spodziewa się, że produkcja i sprzedaż nowych ściereczek do czyszczenia podwoi jej potencjał rynkowy, który może osiągnąć 176 mln EUR. „Liczby te wyraźnie pokazują, że nasz model biznesowy jest wykonalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym”, dodaje Joan Pera. „Co najważniejsze, nasz produkt przyczyni się do bardziej zrównoważonego sposobu produkcji przemysłowej”. W oparciu o solidny biznesplan, firma Arpe pracuje obecnie nad optymalizacją swojej strategii marketingowej i sprzedażowej, w związku z którą rozważa ubieganie się o dodatkowe fundusze unijne.

Słowa kluczowe

ARPE-CIRCULAR-TOWEL, Arpe Barcelona, ręczniki fitness, recykling, ściereczka techniczna, ręczniki z mikrofibry, gospodarka o obiegu zamkniętym, drugie życie produktów, centra fitness

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania