Skip to main content

Ensuring the safest conditions in waterparks, public pools and hotel pools and facilitating crowd-based prevention across the world

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie bezpieczeństwa basenów i parków wodnych

W ramach zajmującego się bezpieczeństwem projektu SafeWaterpark opracowano narzędzia i usługi ułatwiające basenom publicznym przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Społeczeństwo
Bezpieczeństwo

Każdego roku w Europie w basenach tonie 37 000 osób, a kolejne 236 000 odnosi obrażenia. Ponieważ wiele z tych incydentów można przypisać niebezpiecznym warunkom panującym na basenach, Unia Europejska postanowiła podjąć stosowne działania. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy organizatorzy wycieczek, hotele i biura podróży są prawnie zobowiązani do udowodnienia, że ich infrastruktura basenowa spełnia wymogi bezpieczeństwa publicznego. Aby pomóc właścicielom i osobom prowadzącym baseny spełnić te nowe wymogi regulacyjne, w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu SafeWaterpark opracowano narzędzia do przeprowadzania pełnych ocen bezpieczeństwa i skutecznego certyfikowania publicznych obiektów basenowych. „Prawie 90 % wszystkich basenów wykazuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, co jest po prostu katastrofalne i całkowicie niedopuszczalne”, mówi Michael Spönlein, założyciel i prezes firmy SafeWaterpark oraz koordynator projektu o tej samej nazwie. „Zapewniając rozwiązania cyfrowe i narzędzia do testowania niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości, pomagamy poprawić bezpieczeństwo basenów i parków wodnych na całym świecie”.

Nieustanne tworzenie nowych usług

Inspiracją dla zespołu projektu był fakt, że wiele rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, dostępnych obecnie dla basenów, jest nieskutecznych, zbyt drogich i często usytuowanych z dala od obiektów. Brakowało także świadomości na temat zagrożeń związanych z publicznymi basenami. Właśnie dlatego zespół projektu SafeWaterpark opracował zestaw usług konsultingowych i testowych, w tym inspekcje na miejscu, analizy i oceny ryzyka, testy materiałowe, audyty dostawców i ostateczny odbiór infrastruktury (tj. trampolin, zjeżdżalni wodnych, basenów z falami itp.). Wszystkie te usługi są zgodne zarówno z normami unijnymi, jak i amerykańskimi. „Świadczymy te usługi nie jako instytut testujący lub normalizacyjny, ale jako partner, który doradza, pomaga i przyczynia się do sukcesu naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa ich obiektów”, wyjaśnia Michael Spönlein. „Każdy projekt rozpoczynamy od wstępnego spotkania, na którym określamy potrzeby naszych klientów i na tej podstawie tworzymy dopasowane rozwiązanie”. Aby jeszcze bardziej ulepszyć swoją ofertę w zakresie bezpieczeństwa, zespół projektu SafeWaterpark stale rozwija nowe usługi i rozwiązania. Na przykład obecnie pracuje nad aplikacją do analizy bezpieczeństwa opartą na opiniach od użytkowników. Aplikacja o nazwie Pool-Reporter pozwala organizatorom wycieczek i użytkownikom oceniać baseny oraz oznaczać potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem. Naukowcy wykorzystują także technologię monitorowania danych i uczenia maszynowego do opracowania zautomatyzowanych czujników. Po zakończeniu prac system będzie automatycznie zbierać dane dotyczące bezpieczeństwa, prowadzić monitoring w czasie rzeczywistym i uruchamiać zapobiegawcze kontrole bezpieczeństwa. Oprócz tych nowych narzędzi cyfrowych zespół projektu SafeWaterpark pracuje nad zwiększeniem świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa basenów poprzez działania informacyjne i kampanie w mediach społecznościowych.

Walczmy ze statystykami dotyczącymi wypadków!

W ciągu zaledwie czterech lat w ramach projektu SafeWaterpark zweryfikowano już 10 000 instalacji basenowych w całej UE. Był wśród nich jeden z największych parków wodnych na świecie, Rulantica, w przypadku którego firma SafeWaterpark pełniła rolę partnera w zakresie bezpieczeństwa jeszcze na etapie budowy. Ponieważ projekt SafeWaterpark wciąż się rozwija, planowanych jest stworzenie 50 bezpośrednich i ponad 200 pośrednich miejsc pracy. Firma spodziewa się, że do 2025 roku jej obroty przekroczą 20 mln EUR. „Poprzez nasze unikalne osiągnięcia technologiczne będziemy nadal rozszerzać nasze usługi na całym świecie i potencjalnie zmniejszać liczbę wypadków na basenach”, mówi Michael Spönlein. „Jednocześnie, dzięki naszym wysiłkom mającym na celu podnoszenie świadomości, sprawiamy, że użytkownicy basenów zaczynają sami zwracać uwagę na bezpieczeństwo”.

Słowa kluczowe

SafeWaterpark, baseny, parki wodne, baseny publiczne, bezpieczeństwo publiczne, Rulantica

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania