Skip to main content

Urban Collective Design Environment: A new tool for enabling expert planners to co-create and communicate with citizens in urban design

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projektowanie miast oparte na współpracy pozwala architektom i społecznościom tworzyć lepsze miasta

Uwzględnienie opinii publicznej w procesie opracowywania nowych projektów publicznych zmniejsza negatywne odczucia związane z rozwojem urbanistycznym i sprawia, że cały proces staje się bardziej interesujący i zajmujący dla wszystkich zainteresowanych stron.

Gospodarka cyfrowa

Nowy projekt oparty na technologiach cyfrowych pozwala mieszkańcom miast na uczestnictwo w procesie ich projektowania. System U_CODE, o którym mowa, to internetowa przestrzeń, dzięki której mieszkańcy mogą dzielić się swoimi propozycjami projektowymi i sugestiami dotyczącymi nowej infrastruktury miejskiej, budynków i przestrzeni, które są następnie oceniane przez ekspertów, a wybrane pomysły są następnie wcielane do ostatecznych wersji projektów. Celem nowatorskiego rozwiązania jest zaangażowanie społeczności w największym możliwym stopniu, aby już na etapie propozycji poznać głosy sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz zapobiegać w ten sposób negatywnym odczuciom mieszkańców wobec nowych budynków i realizacji. Zastosowane w ramach rozwiązania algorytmy pozwalają na badanie opinii publicznej dotyczącej nowych propozycji, monitorowanie dyskusji oraz badanie tego, w jaki sposób społeczność postrzega proponowane rozwiązania. „Rozwiązanie U_CODE przyczynia się do zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w procesie projektowania miast do niespotykanego dotychczas poziomu, ponieważ skupia profesjonalnych urbanistów oraz mieszkańców, oferując nowatorskie procesy oparte na współpracy, wspólnym tworzeniu i interakcjach. System umożliwia wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo w pracach projektowych i dyskusjach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie”, mówi Jörg Rainer Noennig, profesor nauk o miastach cyfrowych na Uniwersytecie w Hamburgu, dyrektor Laboratorium Wiedzy o Architekturze Wissenarchitektur na Politechnice w Dreźnie oraz koordynator projektu U_CODE. Cyfrowy aspekt platformy U_CODE oznacza możliwość wykorzystania korzyści wynikających z uczestnictwa mieszkańców w projektach na niespotykaną dotąd skalę. „Dzięki cyfrowym narzędziom internetowym w procesie może uczestniczyć dużo większa liczba ludzi – od setek aż po wiele tysięcy, co stanowi duży przełom w porównaniu z konwencjonalnymi formami uczestnictwa. Wykorzystanie tego rodzaju rozwiązania zapewnia również większą akceptację społeczną oraz lepsze zrozumienie złożonych projektów urbanistycznych przez mieszkańców, które bardzo często stają się przedmiotem ożywionych debat”, twierdzi Noennig.

Cyfrowy plac zabaw

Platforma składa się z trzech głównych elementów – Plac Projektów Publicznych (Public Project Playground), dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i eksperymentować; Przestrzeń Projektów Profesjonalnych (Professionals Project Space), w ramach której akredytowani architekci mogą pracować nad swoimi propozycjami projektów dotyczących budynków powstających w miastach; a także Przestrzeń Wspólnego Projektowania (Co-Design Space), gdzie następuje wymiana pomysłów, w wyniku której powstaje harmonijna mieszanka innowacji opartych na współpracy ze społecznością. Wszystkie zgromadzone informacje trafiają do chmury, a same projekty mogą uwzględniać inne informacje pochodzące z wielu różnych źródeł, między innymi z mediów społecznościowych. Przestrzeń Wspólnego Projektowania tworzą dwie połączone ze sobą części – portal internetowy, w ramach którego użytkownicy mogą zgłaszać swoje własne pomysły projektowe lub zamieszczać komentarze dotyczące innych projektów, a także lokalną przestrzeń wspólnego projektowania, w ramach której eksperci mogą wykorzystywać technologie takie jak rzeczywistość wirtualna oraz druk 3D w celu pracy nad zaproponowanymi pomysłami w przestrzeni cyfrowej oraz generowania nowych idei. Rezultaty prac w ramach warsztatów wspólnego projektowania trafiają do galerii internetowej, która jest dostępna dla użytkowników – dzięki niej mogą oni obserwować postępy prac nad projektami i dzielić się swoimi uwagami na ich temat. „Wizją przyświecającą projektowi U_CODE jest wykorzystanie zbiorowej kreatywności mieszkańców w celu dopełnienia wiedzy fachowej zawodowych architektów i urbanistów”, twierdzi Noennig. Mieszkańcy często stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat najważniejszych miejsc dla społeczności w danym miejscu, historii danego obszaru, jego postrzegania przez społeczeństwo i wielu innych kwestii.

Przypadkowe sukcesy

Niektóre pomysły, takie jak drukowanie 3D rezultatów prac w ramach lokalnych warsztatów, pojawiły się dopiero w ramach badań pilotażowych. „W ramach projektu pilotażowego dotyczącego nowego projektu kampusu Szkoły Integracyjnej w Niemczech (Sangerhausen) zaobserwowaliśmy łatwość, z jaką dzieci z niepełnosprawnościami radziły sobie z obsługą narzędzi do wspólnego projektowania, a także uwagę, z jaką śledziły postępy realizacji projektu i uczestniczyły w procesie – ich nauczyciele radzili sobie z tym znacznie gorzej!”, opowiada Noennig. Zespół U_CODE realizuje obecnie szereg wdrożeń pilotażowych, których celem jest odkrycie różnorodnych aspektów praktycznych i ekonomicznych wynikających z wdrożenia systemu. „Jedno z wdrożeń pilotażowych realizowane jest w indyjskim mieście Pimpri Chinchwad w ramach projektu Misja na rzecz inteligentnych miast. Najważniejsze kwestie obejmują ponowne wykorzystanie i modernizację zaśmiecanych przestrzeni publicznych przez mieszkańców zamieszkujących pobliskie obszary”, mówi Noennig. „Kolejna pilotażowa realizacja będzie dotyczyła ukraińskiego Charkowa, gdzie rozwiązanie U_CODE zostanie wykorzystane w celu przeprojektowania kampusu Politechniki w Charkowie – dzięki niemu będziemy w stanie zebrać głosy i pomysły dziesiątek tysięcy studentów”.

Słowa kluczowe

U_CODE, projektowanie miast, projekt, rzeczywistość wirtualna, druk 3D, pomysły, współpraca

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania