Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nagroda Horizon Impact Award przyznawana jest współfinansowanym ze środków UE projektom, które mają wpływ na społeczeństwo w Europie i poza nią

Komisja Europejska nagrodziła cztery inicjatywy za wykazanie skutecznego wykorzystania wyników ich projektów.

Społeczeństwo

Nowy lek na rzadką chorobę, zapobieganie znęcaniu się na dziećmi, zwiększone bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych oraz ochrona obszarów przybrzeżnych przed wpływem zmian klimatu to wyniki projektów w obszarze badań naukowych i innowacji, które zdobyły nagrodę Horizon Impact Award 2019. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbyły się w Brukseli. Spośród 10 finalistów niezależne jury wybrało 4 zwycięskie projekty. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej czytamy: „Nagroda ta jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu wyróżnienie wybitnych projektów, które wykorzystały swoje wyniki dla dobra społeczeństwa”. Nagroda została ustanowiona w marcu 2019 roku, aby podkreślić korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z inwestycji UE w badania naukowe i innowacje. Projekty kwalifikujące się do nagrody otrzymały wsparcie ze środków UE w ramach programu „Horyzont 2020” oraz jego poprzednika, siódmego programu ramowego (7PR).

Zwycięskie projekty

Wśród zwycięzców znalazł się zespół, który w ramach projektu MANNO-CURE (Niemcy) stworzył pierwszą długotrwałą terapię lekową rzadkiej choroby o nazwie alfa-mannozydoza. Jak wyjaśniono w filmie na temat projektu, rozwiązanie opracowane przez badaczy przyczyniło się do poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na tę chorobę, która związana jest z nieprawidłowym rozkładem polisacharydów. Polisacharyd to duża cząsteczka zbudowana z monosacharydów, czyli cukrów prostych, takich jak glukoza. Specjalne enzymy wiążą te małe monomery, tworząc duże polimery cukrowe, inaczej polisacharydy, które pełnią kilka funkcji: magazynują energię, przesyłają sygnały do poszczególnych komórek oraz zapewniają wsparcie komórkom i tkankom. Alfa-mannozydoza to uwarunkowana genetycznie choroba z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych, charakteryzująca się niedoborem odporności, nieprawidłowościami w budowie twarzy i szkieletu, upośledzeniem słuchu oraz opóźnieniem umysłowym. W prace nad stworzeniem leku MANNO-CURE zaangażowani byli lekarze i naukowcy z różnych krajów europejskich uczestniczący w projekcie ALPHA-MAN. Projekt ALPHA-MAN (Clinical development of Enzyme Replacement Therapy in alpha-Mannosidosis patients using recombinant human enzyme) zakończył się w 2014 roku. Kolejny zwycięzca, projekt CRYSP (Francja), zapewnia użytkownikom sieci ulepszony protokół Transport Layer Security (TLS), który gwarantuje bezpieczeństwo w internecie. Badacze pracujący w ramach projektu CRYSP (CRYSP: A Novel Framework for Collaboratively Building Cryptographically Secure Programs and their Proofs) pomogli stowarzyszeniu Internet Engineering Task Force w opracowaniu wersji 1.3 protokołu TLS. Dzięki temu protokołowi obywatele mogą sprawdzać wiadomości e-mail, dokonywać zakupów online, a nawet płacić podatki za pomocą niezawodnej przeglądarki internetowej, która jest bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Jak stwierdzono w filmie dotyczącym projektu, Google Chrome, Mozilla Firefox i inne główne przeglądarki internetowe obecnie wdrażają protokół TLS 1.3. W ramach projektu SAFE (Zjednoczone Królestwo) opracowano bezpłatny program zapobiegania znęcaniu się nad dziećmi, który objął ponad 600 000 rodzin w 22 krajach. Program szkoleniowy przygotowany przez uczestników projektu był realizowany w Afryce, Azji, na Karaibach i w Europie Wschodniej. Jego globalny zasięg został również podkreślony w poświęconym mu filmie. Wstępne badania, które przyczyniły się do sukcesu nagrodzonego projektu SAFE, były wspierane przez projekt PACCASA (Preventing Abuse of Children in the Context of AIDS in sub-Saharan Africa). Ten współfinansowany ze środków UE projekt wykroczył poza swój pierwotny cel pojedynczego programu i nawiązał współpracę z kilkoma inicjatywami dotyczącymi zapobiegania znęcaniu się nad dziećmi, skierowanymi do różnych grup wiekowych. W ramach ostatniego nagrodzonego projektu, SMART-COASTS (Włochy), stworzono systematyczne podejście do oceny ryzyka i zarządzania strefą przybrzeżną. Obejmuje ono innowacyjne rozwiązania mające na celu ochronę obszarów przybrzeżnych przed erozją, powodziami i skutkami zmian klimatu. W filmie podsumowano wyniki projektu THESEUS (Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate), który stał się podstawą strategii opracowanych w ramach inicjatywy SMART-COASTS. Więcej informacji: projekt ALPHA-MAN projekt CRYSP projekt PACCASA projekt THESEUS

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły