European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A rapid, non-invasive, cost-effective, analytical device for bacterial or viral infection diagnosis through ultra-high sensitivity breath analysis.

Article Category

Article available in the following languages:

Analiza oddechu pozwala uniknąć niewłaściwego stosowania antybiotyków

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie, wymagającym natychmiastowych działań we wszystkich sektorach rządowych i społecznych. W ramach jednego z europejskich projektów opracowano nieinwazyjny test do analizy oddechu, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacji na temat zakażenia i w ten sposób pomaga zminimalizować globalne spożycie antybiotyków.

Zdrowie icon Zdrowie

Zebrane dowody wskazują, że pojawienie się opornych szczepów bakterii można powiązać z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków. Bez skutecznych antybiotyków poważna operacja i chemioterapia mogą nie zakończyć się pomyślnie. Ulepszenie antybiotyków zwalczających bakterie gram-ujemne, takie jak E. coli, jest trudne, ponieważ bakterie te posiadają skuteczne mechanizmy obronne.

Urządzenie do analizy oddechu

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego ze środków UE projektu BreathSpec opracowano innowacyjny test oddechu służący do dokładnego diagnozowania zakażeń dróg oddechowych. „Naszym celem było określenie charakterystycznego składu oddechu pacjentów, którzy nie potrzebują leczenia antybiotykami”, wyjaśnia koordynatorka projektu, Emma Brodrick. Urządzenie Breathspec® wykorzystuje chromatografię gazową i spektrometrię ruchliwości jonów (GC-IMS) do identyfikacji i oznaczenia ilościowego kluczowych związków lotnych związanych z obecnością bakterii w wydychanym powietrzu. Urządzenie umożliwia nieinwazyjną analizę w punktach opieki w krótkim czasie. Dzięki temu lekarz ma dostęp do wyniku badania w czasie wizyty, a to ułatwia postawienie trafnej diagnozy i pozwala uniknąć niepotrzebnego leczenia antybiotykami. „Najważniejszą zaletą Breathspec® jest to, że dzięki niemu lekarz jest w stanie rozstrzygnąć, kiedy antybiotyki nie są potrzebne”, podkreśla Brodrick. Podczas opracowywania urządzeń partnerzy prowadzili wieloośrodkowe badania z udziałem pacjentów z rozpoznanymi patologiami w celu uzyskania charakterystycznych danych do generowania algorytmów umożliwiających rozróżnienie zakażeń bakteryjnych od wirusowych. Zoptymalizowano również konstrukcję urządzenia – teraz próbnik oddechu jest lżejszy i wygodniejszy dla pacjenta. Urządzenie zostało zwalidowane na ponad 1200 pacjentach z podejrzeniem zakażeń dróg oddechowych, zarówno w środowiskach klinicznych, jak i w szpitalach. Pacjenci uznali urządzenie za wygodne w użyciu i podobnie pozytywne opinie na temat działania Breathspec® wyrazili lekarze i pielęgniarki.

Wpływ urządzenia Breathspec®

Projekt BreathSpec przesunął granice najnowocześniejszej technologii, przenosząc analizę lotnych związków organicznych z laboratorium do punktów opieki, przyczyniając się do rozwiązania globalnego problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Obecnie jest to jedyny dostępny na rynku przenośny analizator oddechu, który można z powodzeniem stosować do analizy śladowej. Dzięki stosowaniu urządzenia Breathspec® ilość przepisywanych antybiotyków można zmniejszyć o ponad 30 % przy leczeniu zakażeń dróg oddechowych. To znacznie więcej niż założony cel rządu Zjednoczonego Królestwa w zakresie ograniczenia stosowania antybiotyków u ludzi o 15 % do 2024 roku. Następnym krokiem jest oznaczenie Breathspec® znakiem CE jako urządzenia diagnostycznego in vitro i zwalidowanie wyników badania pilotażowego w randomizowanym badaniu kontrolowanym. Dzięki temu urządzenie Breathspec® zostanie zatwierdzone jako test diagnostyczny zakażeń dróg oddechowych do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej w przeciągu niespełna 5 lat. W ciągu ostatnich 30 lat na rynek trafiły zaledwie dwie nowe klasy antybiotyków, a epidemia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stale się rozprzestrzenia, dlatego istnieje pilna potrzeba znalezienia skutecznych rozwiązań. „To bardzo ważny czas dla IMSPEX. Opracowywanie nieinwazyjnego testu oddechowego, który poprawi skuteczność leczenia antybiotykami w obliczu odporności drobnoustrojów jest naprawdę inspirujące”, podsumowuje Brodrick. Co ważne, urządzenie przyczyni się do ograniczenia zapadalności na pozaszpitalne zapalenie płuc i ograniczy wysokie koszty związane z późniejszą hospitalizacją.

Słowa kluczowe

BreathSpec, analiza oddechu, antybiotyk, urządzenie, oporność przeciwdrobnoustrojowa, zakażenie dróg oddechowych, diagnostyka, test oddechu, lotne związki organiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania