Skip to main content

Unobtrusive, Continuous and Quantitative Assessment of Parkinson’s disease: Hard Evidence for Optimal Disease Management with Information Technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

STAT-ON TM: urządzenie mobilne rejestrujące objawy choroby Parkinsona w czasie rzeczywistym

Choroba Parkinsona to schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka 6,3 miliona ludzi na całym świecie. Dzięki nowemu, innowacyjnemu europejskiemu urządzeniu mobilnemu możliwe jest obecnie monitorowanie powiązanych objawów motorycznych w celu podejmowania lepszych decyzji na temat leczenia.

Zdrowie

Główne objawy choroby obejmują problemy z poruszaniem się, zastyganie w całkowitym bezruchu, a także ukryte objawy pozaruchowe. W ciągu dnia objawy te pojawiają się i znikają, jednak obecnie stosowane metody rozpoznawania takich zmiennych okresów nie zapewniają wystarczającej ilości informacji, aby można było skutecznie radzić sobie z chorobą.

Urządzenie mobilne do monitorowania objawów choroby Parkinsona

W ramach finansowanego przez UE projektu PARK-IT 2.0 opracowano małe urządzenie mobilne służące do ciągłego monitorowania wzorców ruchowych pacjentów. „Urządzenie STAT-ON monitoruje objawy motoryczne choroby Parkinsona w sposób obiektywny, zapewniając pełną mapę ich występowania i nasilenia”, wyjaśnia koordynator projektu, Daniel Rodríguez-Martín. Obecnie ocenę pacjentów przeprowadza się w dzienniczkach pacjentów i standardowych kwestionariuszach, które oferują wyłącznie statyczne i subiektywne informacje na temat schorzenia, nie zaś ciągłą analizę dynamiczną. Co więcej, pracownicy opieki zdrowotnej i opiekunowie nie monitorują codziennych wahań objawów choroby, jako że pacjenci przechodzą badania raz lub dwa razy w roku. System STAT-ON TM jest całkowicie autonomicznym urządzeniem, które pacjent nosi na talii. Zawiera on jednostkę komunikacyjną, która przesyła wyniki oceny motorycznej do zewnętrznego urządzenia mobilnego. Urządzenie jest wodoodporne, ładuje się je bezprzewodowo. Zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego analizują informacje inercyjne i identyfikują określone objawy choroby Parkinsona (bradykinezja, dyskineza, zastyganie w bezruchu w trakcie chodu lub wahania motoryczne). Dane z czujników prezentowane są w formie raportu wykorzystywanego przez pracowników opieki zdrowotnej do podejmowania lepszych decyzji na temat leczenia opartych na informacjach. W Europie koszty leczenia choroby Parkinsona przekraczają 11 miliardów euro. Większość tej kwoty przeznacza się na opłacenie opiekunów oraz leczenie szpitalne. Uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji na temat objawów motorycznych choroby za pośrednictwem urządzenia STAT-ON pomoże ulepszyć opiekę zapewnianą w szpitalu, usprawnić proces leczenia, a tym samym poprawić jakość życia pacjentów.

Ocena urządzenia STAT-ON TM

Prace nad urządzeniem STAT-ON TM prowadzono w ścisłej współpracy z kilkoma szpitalami i stowarzyszeniami skupionymi wokół choroby Parkinsona. Lekarze, pracownicy opieki zdrowotnej, opiekunowie i pacjenci przekazali nieocenione informacje zwrotne i pomogli zoptymalizować funkcjonalność urządzenia. Trwający projekt pilotażowy w Hiszpanii z udziałem 150 pacjentów w 44 różnych szpitalach testuje urządzenie STAT-ON TM i ocenia jego funkcje monitorujące równolegle z innymi metodami oceny choroby. Partnerzy projektu realizują też prywatne inicjatywy pilotażowe z firmami farmaceutycznymi, aby ocenić leki lub inne terapie drugiego rzutu, takie jak głęboka stymulacja mózgu. Według Rodrígueza-Martína „informacje zwrotne od neurologów są bardzo pozytywne, zaś wyniki uzyskane z czujnika są zgodne z przewidywanym profilem pacjenta, a przy tym zapewniają bezprecedensowe informacje na temat dystrybucji objawów”.

Przyszłe prognozy

Urządzenie STAT-ON TM otrzymało oznakowanie CE jako wyrób medyczny, pomyślnie przeszło wszystkie testy techniczne i kliniczne, zaś prototyp jest już gotowy do wprowadzenia do produkcji. „Gwarantuje to jakość urządzenia, co daje pewność jego głównym użytkownikom”, podkreśla badacz. Firma koordynująca prace, SENSE4CARE SL, współpracuje z firmami farmaceutycznymi i firmami produkującymi wyroby medyczne, aby wprowadzić STAT-ONTM na rynek w krajach europejskich i ugruntować swoją pozycję w sektorze. Dalsze plany obejmują integrację urządzenia z platformą, która pomoże ocenić ewolucję choroby w obiektywny sposób. Zespół pracuje też nad innymi algorytmami, takimi jak stopień zaawansowania dyskinezy. Taka analiza ulepszy długoterminowe leczenie i rokowania. Planowana jest również ulepszona wersja oparta na informacjach zwrotnych uzyskanych w projektach pilotażowych.

Słowa kluczowe

PARK-IT 2.0, choroba Parkinsona, objawy, urządzenie STAT-ON, czujnik, urządzenie mobilne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

20 Września 2021