Skip to main content

Non-invasive rapid assessment of chronic liver disease using Magnetic Resonance Imaging with LiverMultiScan

Article Category

Article available in the folowing languages:

Najnowocześniejsze ilościowe MRI umożliwi wczesne diagnozowanie przewlekłej choroby wątroby

Objawy przewlekłej choroby wątroby często pojawiają się dopiero w późnym stadium, gdy choroba jest już nieodwracalna, a jedynym ratunkiem jest przeszczep wątroby. Uczestnicy projektu RADIcAL wykorzystują nowe rewolucyjne narzędzie do nieinwazyjnej i błyskawicznej oceny tej choroby.

Zdrowie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest niezwykle powszechna z uwagi na zmiany w diecie i poziomach aktywności. Choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana i przez długi czas nieleczona. Jej zaawansowane formy mogą prowadzić do niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, a następnie do marskości i niewydolności wątroby, co stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa i gospodarki. W przypadku wykrycia na wcześniejszych etapach choroba może być odwracalna. Obecnie przewlekłą chorobę wątroby diagnozuje się, przeprowadzając biopsję, jednak zabieg ten jest drogi i inwazyjny, a pacjentów zbyt wielu, by u wszystkich można go było przeprowadzić. Dlatego też wczesne rozpoznanie choroby wątroby w nieinwazyjny i opłacalny sposób jest kluczowe dla poprawienia jakości opieki i rokowań pacjentów.

Nowy test, nowy początek

Rozwiązaniem tych problemów jest LiverMultiScan®, nowatorskie narzędzie łączące w sobie ilościowe MRI z zaawansowaną analizą obrazów. Wykazano, że urządzenie pozwala prognozować wyniki kliniczne u pacjentów cierpiących na różne schorzenia wątroby i korelować je z wynikami biopsji wątroby. Koszt zastosowania rozwiązania LiverMultiScan® jest niższy niż w przypadku biopsji. Urządzenie zyskało też aprobatę organizacji Blue Cross Blue Shield, największej grupy płatników w Stanach Zjednoczonych, po uzyskaniu zgody FDA. W UE urządzenie LiverMultiScan® otrzymało znak CE, a ponadto wykorzystują je duże konsorcja akademickie (np. LITMUS). Współfinansowany przez Unię Europejską oraz przemysł projekt RADIcAL zajmuje się przeprowadzeniem dwóch badań porównujących działanie LiverMultiScan® ze standardowymi metodami oceny przewlekłej choroby wątroby. Celem jest włączenie systemu LiverMultiScan® do unijnych wytycznych klinicznych. Bazując na technologii opatentowanej przez założycieli firmy będącej koordynatorem, Perspectum, LiverMultiScan® stanowi ekscytujący krok w opiece nad pacjentami z chorą wątrobą. Wykonywanie biopsji może nie być już konieczne dla zdiagnozowania lub monitorowania choroby. Urządzenie LiverMultiScan® można zintegrować z dowolnym nowoczesnym skanerem MRI z funkcją centralnego przetwarzania danych. Dzięki standaryzacji wskaźników LiverMultiScan® pomiary są równoważne niezależnie od typu skanera MRI czy siły pola magnetycznego.

Informacje uzyskane w ramach projektu RADIcAL: Optymalizacja drogi diagnostycznej w przewlekłej chorobie wątroby przy użyciu LiverMultiScan®

W ramach projektu RADIcAL wykazano, że w europejskiej kohorcie 135 pacjentów z podejrzewaną niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby blisko jedna czwarta została określona jako pacjenci niskiego ryzyka zaostrzenia się stanu choroby, z możliwością uniknięcia zbędnych wizyt lekarskich. Partnerzy projektu RADIcAL badają też skuteczność systemu LiverMultiScan® w porównaniu ze złotym standardem testów wątroby mających na celu ocenę stanu wątroby u osób dorosłych i dzieci będących biorcami przeszczepu wątroby. Innowacyjne działania projektu RADIcAL podkreśliły, w jaki sposób można wykorzystać urządzenie LiverMultiScan® do wczesnego rozpoznawania pacjentów, u których występuje ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia. Przewiduje się, że pozwoli to ograniczyć liczbę przeszczepów wątroby i ogólne koszty opieki zdrowotnej, a także zapewnić pacjentom dodatkowe korzyści. „Opłacalne narzędzie do nieinwazyjnej oceny tkanek wątroby byłoby dużym krokiem naprzód w leczeniu pacjentów z chorobami wątroby, takimi jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby”, podkreśla główny badacz projektu RADIcAL z Centrum Medycznego Uniwersytetu Leiden, Minneke Coenraad. Rajarshi Banerje, dyrektor generalny Perspectum, stwierdza: „To prawdziwa okazja nie tylko do osiągnięcia znacznych oszczędności w momencie, gdy wszystkie usługi zdrowotne są ograniczane kosztami, ale również do zmniejszenia liczby pacjentów muszących poddawać się zabiegowi, który może być stresujący i bolesny”.

Słowa kluczowe

RADIcAL, LiverMultiScan®, przewlekła choroba wątroby, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, MRI

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania