Skip to main content
European Commission logo print header

High performing microgranulated Biopesticides for plants protection

Article Category

Article available in the following languages:

Stosowanie biopestycydów może doprowadzić do zwiększenia zaopatrzenia w żywność, przyczyniając się do bardziej ekologicznego, bezpieczniejszego i wydajniejszego rolnictwa

Opracowywane w Unii Europejskiej innowacyjne produkty naturalne pozwalają wyeliminować szkodliwe skutki wynikające ze stosowania pestycydów syntetycznych.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Obecnie nawet 35 % strat w plonach rolnych powodują szkodniki, więc rozwiązanie tego problemu znacznie przyczyniłoby się do zwiększenia ogólnoświatowego zaopatrzenia w żywność. Syntetyczne pestycydy są powszechnie stosowane do zwalczania szkodników od lat trzydziestych XX wieku, jednak ich użycie wiąże się z szeregiem problemów natury środowiskowej, ekologicznej i zdrowotnej – począwszy od podrażnień skóry, poprzez uszkodzenia układu nerwowego, aż po problemy z płodnością, a w rzadkich przypadkach nawet śmierć. Unia Europejska podejmuje kluczowe działania pod kątem udoskonalenia przepisów i ograniczenia stosowania pestycydów – wiele z nich zostało już zakazanych na rynku. Potrzebne są nowe rozwiązania. Innym obiecującym podejściem jest stosowanie „biopestycydów”, produktów o mniejszej toksyczności, które łatwo ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Projekt DISPERzero, prowadzony przez hiszpańską firmę Indalva, ma na celu wprowadzenie na rynek nowej serii biopestycydów za sprawą innowacyjnego rodzaju technologii, która umożliwi tworzenie insektycydów i fungicydów nie wpływających niekorzystnie na ludzkie zdrowie i środowisko. „Głównym celem projektu DISPERzero jest opracowanie na użytek komercyjny serii czterech biopestycydów stworzonych przy zastosowaniu specjalnego rodzaju technologii”, mówi Pablo Baeza, dyrektor techniczny w fabryce DISPER firmy Indalva i koordynator projektu DISPERzero. Seria ta obejmuje m.in. fungicyd o szerokim spektrum działania, fungicyd zwalczający oidia (mączniaka prawdziwego), insektycyd o szerokim spektrum działania oraz akarycyd (pestycyd stosowany głównie przeciwko roztoczom). Według Baezy produkty te wypadają korzystnie zarówno w kategorii wpływu na środowisko, jak i na zdrowie człowieka. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie zanieczyszczeń związanych z transportem, a także poprawa bezpieczeństwa użytkowników, bez ryzyka wdychania i z gwarancją stuprocentowej rozpuszczalności.

Naturalne rozwiązanie

Biopestycydy to produkty fitosanitarne, które zostały opracowane na bazie związków naturalnych. Są one zatem wolne od wszelkich substancji, które mogłyby być szkodliwe dla rolników lub konsumentów końcowych. „Skuteczność biopestycydów w perspektywie krótkoterminowej może być nieco niższa niż w przypadku syntetycznych pestycydów, ponieważ nie powodują one tak gwałtownego szoku. Jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej korzyści pod kątem wydajności produkcji rolnej są ogromne. W przeciwieństwie do syntetycznych pestycydów nie powodują one degradacji gleby, są łagodne dla pożytecznej fauny i zmniejszają odporność szkodników”, mówi Baeza.

Inteligentne granulki

Zespół projektu DISPERzero opracował innowacyjną technologię znaną pod nazwą WSG-FB, która pozwala tworzyć biopestycydy w postaci granulek w stanie stałym. Granulki te mają wiele zalet. Możliwe jest zmniejszenie ilości transportowanego produktu w porównaniu ze środkami w stanie płynnym przy równoczesnym obniżeniu związanych z tym kosztów i wpływu środowiskowego. Stosowanie granulek jest proste, a dawka każdego produktu można zostać zmniejszona. Możliwe jest wykluczenie odpadów plastikowych związanych ze stosowaniem innych pestycydów, a ponieważ nie zawierają one wody, konserwacja produktu jest samoistna. Granulki biopestycydów nie pylą, co zmniejsza ryzyko wdychania przez rolnika pyłów podczas pracy. „Opracowaliśmy specjalny mechanizm samoczynnego rozpuszczania, który gwarantuje, że w trakcie użytkowania w produkcie nie wytworzą się grudki ani nie wytrąci się osad, co pozwala na utrzymanie urządzeń nawadniających w doskonałym stanie”, wyjaśnia Baeza. Rynek biopestycydów jest wyceniany na około 2,4 miliarda euro. Oczekuje się, że do 2025 roku będzie on rósł średnio o 14,1 % rocznie. „Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania pod kątem chemicznym i agronomicznym innych produktów mających na celu zwalczanie konkretnych szkodników i chorób w poszczególnych uprawach. Chcemy w ten sposób zaoferować rolnikom kolejne zrównoważone narzędzia”, mówi Baeza.

Słowa kluczowe

DISPERzero, biopestycydy, technologia, bezpieczeństwo, wydajność, żywność, zaopatrzenie, rolnictwo, zdrowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania