European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Wykorzystaj potencjał otwartych danych dzięki konkursowi EU Datathon 2020

Chcesz zaprezentować swój talent i kreatywność, tworząc przy tym nowe pomysły, produkty i innowacyjne usługi usprawniające życie innych ludzi dzięki wykorzystaniu otwartych danych? Zgłoś się do konkursu EU Datathon.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Jeśli chcesz zademonstrować potencjał otwartych danych we współczesnym społeczeństwie, a także mieć szansę na zdobycie nagród z puli o łącznej wartości 100 000 euro, zgłoś swoją propozycję rozwiązania do konkursu EU Datathon 2020. Konkurs EU Datathon jest otwarty zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i dla maksymalnie czteroosobowych zespołów, firm, konsorcjów oraz innych osób prawnych z całego świata. Jego założeniem jest budowanie innowacyjnych aplikacji i interaktywnych wizualizacji, które oferują podejścia i rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb lub problemów, oparte na otwartych danych publicznych. Jak można przeczytać w regulaminie konkursu, celem powinno być „opracowanie nowej i oryginalnej aplikacji na urządzenia mobilne, aplikacji internetowej, wizualizacji lub przykładu zastosowania nauki o danych dzięki połączeniu zbiorów danych w celu uzyskania nowych informacji”. Jednym z głównych celów konkursu jest „zaoferowanie społeczności otwartych danych możliwości tworzenia konkretnych modeli biznesowych, przedsiębiorstw społecznych lub koncepcji ponownego wykorzystania”.

Tematyczne wyzwania

W ramach konkursu EU Datathon uczestnicy stawią czoła czterem wyzwaniom. Są to: Wyzwanie 1: „Europejski Zielony Ład” Wyzwanie 2: „Gospodarka, która służy ludziom” Wyzwanie 3: „Nowy impuls dla demokracji europejskiej” Wyzwanie 4: „Europa na miarę ery cyfrowej”. Uczestnicy mają czas do 3 maja na przesłanie opisów swoich projektów. Spośród zgłoszeń zostanie wyłonionych 12 zwycięskich zespołów (po trzy zespoły na każde wyzwanie), natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja. Konkurs odbywa się w ramach dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który rokrocznie przyciąga przeszło 9 000 uczestników z całego świata. Wybrane zespoły zostaną poproszone o opracowanie swoich aplikacji i zaprezentowanie ich w dniach 13–14 października w czasie obchodów 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas konferencji zamykającej wydarzenie, w ramach której odbędą się prezentacje zespołów i demonstracje na żywo opracowanych przez nich aplikacji, a także sesje pytań i odpowiedzi, podczas których uczestnicy będą odpowiadać na pytania widowni. Zwycięska ekipa w każdej z trzech kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 tysięcy euro. Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają nagrody w wysokości odpowiednio 8 tysięcy i 5 tysięcy euro. Konkurs EU Datathon 2020 jest organizowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane w dziale Aplikacje Portalu Otwartych Danych UE – centralnego punktu dostępowego do otwartych danych udostępnianych przez instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Finaliści poprzednich edycji konkursu EU Datathon mogą wziąć udział w aktualnej edycji pod warunkiem zgłoszenia nowego projektu. W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyły zespoły z Austrii, Grecji i Włoch. Więcej informacji: strona konkursu EU Datathon

Kraje

Belgia