Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystaj potencjał otwartych danych dzięki konkursowi EU Datathon 2020

Chcesz zaprezentować swój talent i kreatywność, tworząc przy tym nowe pomysły, produkty i innowacyjne usługi usprawniające życie innych ludzi dzięki wykorzystaniu otwartych danych? Zgłoś się do konkursu EU Datathon.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Jeśli chcesz zademonstrować potencjał otwartych danych we współczesnym społeczeństwie, a także mieć szansę na zdobycie nagród z puli o łącznej wartości 100 000 euro, zgłoś swoją propozycję rozwiązania do konkursu EU Datathon 2020. Konkurs EU Datathon jest otwarty zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i dla maksymalnie czteroosobowych zespołów, firm, konsorcjów oraz innych osób prawnych z całego świata. Jego założeniem jest budowanie innowacyjnych aplikacji i interaktywnych wizualizacji, które oferują podejścia i rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb lub problemów, oparte na otwartych danych publicznych. Jak można przeczytać w regulaminie konkursu, celem powinno być „opracowanie nowej i oryginalnej aplikacji na urządzenia mobilne, aplikacji internetowej, wizualizacji lub przykładu zastosowania nauki o danych dzięki połączeniu zbiorów danych w celu uzyskania nowych informacji”. Jednym z głównych celów konkursu jest „zaoferowanie społeczności otwartych danych możliwości tworzenia konkretnych modeli biznesowych, przedsiębiorstw społecznych lub koncepcji ponownego wykorzystania”.

Tematyczne wyzwania

W ramach konkursu EU Datathon uczestnicy stawią czoła czterem wyzwaniom. Są to: Wyzwanie 1: „Europejski Zielony Ład” Wyzwanie 2: „Gospodarka, która służy ludziom” Wyzwanie 3: „Nowy impuls dla demokracji europejskiej” Wyzwanie 4: „Europa na miarę ery cyfrowej”. Uczestnicy mają czas do 3 maja na przesłanie opisów swoich projektów. Spośród zgłoszeń zostanie wyłonionych 12 zwycięskich zespołów (po trzy zespoły na każde wyzwanie), natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja. Konkurs odbywa się w ramach dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, który rokrocznie przyciąga przeszło 9 000 uczestników z całego świata. Wybrane zespoły zostaną poproszone o opracowanie swoich aplikacji i zaprezentowanie ich w dniach 13–14 października w czasie obchodów 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas konferencji zamykającej wydarzenie, w ramach której odbędą się prezentacje zespołów i demonstracje na żywo opracowanych przez nich aplikacji, a także sesje pytań i odpowiedzi, podczas których uczestnicy będą odpowiadać na pytania widowni. Zwycięska ekipa w każdej z trzech kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 tysięcy euro. Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają nagrody w wysokości odpowiednio 8 tysięcy i 5 tysięcy euro. Konkurs EU Datathon 2020 jest organizowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane w dziale Aplikacje Portalu Otwartych Danych UE – centralnego punktu dostępowego do otwartych danych udostępnianych przez instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Finaliści poprzednich edycji konkursu EU Datathon mogą wziąć udział w aktualnej edycji pod warunkiem zgłoszenia nowego projektu. W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyły zespoły z Austrii, Grecji i Włoch. Więcej informacji: strona konkursu EU Datathon

Kraje

Belgia