Skip to main content
European Commission logo print header

Novel anaerobic digestion fertiliser unit

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne podejście do gospodarowania produktami pofermentacyjnymi

Północnoirlandzka firma specjalizująca się w dziedzinie technologii nawozowych wykorzystuje środki pozyskane z UE do oceny technicznej wykonalności i potencjału rynkowego kilku zastosowań w zakresie gospodarowania produktami pofermentacyjnymi.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wykorzystanie fermentacji beztlenowej, czyli biologicznego rozkładu materiału organicznego przez mikroorganizmy, staje się coraz powszechniejsze, a to dlatego, że podczas tego procesu powstaje biogaz – zrównoważony, bogaty w metan gaz, który może być wykorzystywany w nawozach oraz jako paliwo. Problemem jest to, że w ramach fermentacji beztlenowej powstają też duże ilości odpadów odżywczych zwanych produktami pofermentacyjnymi, których utylizacja może być problematyczna, ponieważ wymagają one rozprowadzania na polach lub usuwania za pośrednictwem oczyszczalni ścieków. Finansowany ze środków UE projekt ADFU (Novel anaerobic digestion fertiliser unit) pomaga sprostać temu wyzwaniu poprzez opracowanie nowej technologii przetwarzania produktów pofermentacyjnych. „Pracujemy nad sposobem przekształcenia powstałego w wyniku fermentacji beztlenowej ługu powarzelnego w tani, łatwy do przechowywania i transportowania nawóz w granulkach”, mówi Quinton Fivelman, dyrektor generalny ADFerTech, północnoirlandzkiej firmy specjalizującej się w dziedzinie technologii nawozowych. „Po przekształceniu ciecz ta cechuje się niską zawartością składników odżywczych i organiczną jakością, co przekłada się na długi okres przechowywania i możliwość łatwego usunięcia poprzez ścieki lub spuszczenia do akwenu”.

Wypełnienie luki na rynku

Dzięki dofinansowaniu z UE firma ADFerTech dokonała pełnej oceny technicznej wykonalności i potencjału rynkowego kilku zastosowań w zakresie gospodarowania produktami pofermentacyjnymi. Prace obejmowały przeprowadzenie szczegółowych wywiadów z wiodącymi na rynku firmami, przetestowanie prototypu w celu zwiększenia skali technologii, przegląd rynku oraz stworzenie strategii komercjalizacji. „Dotacja ta była niezbędna dla lepszego zrozumienia rynku poprzez zbadanie różnych czynników i barier, które istnieją na rynku fermentacji beztlenowej”, wyjaśnia Fivelman. Jak twierdzi Fivelman, projekt ADFU ujawnił znaczną lukę na rynku, do wypełnienia której firma ADFerTech jest dobrze przygotowana. „Zakłady fermentacji beztlenowej wykorzystywane przez sektor pofermentacyjnych odpadów organicznych są często budowane w strefach przemysłowych, a zatem nie mają dostępu do terenów, na których można by rozprowadzić produkty pofermentacyjne, ani nie dysponują przestrzenią do budowy magazynów do ich składowania”, mówi Fivelman. „Z powodu dużego zapotrzebowania rynkowego na naszą technologię w sektorze komercyjnych odpadów organicznych powstałych w wyniku fermentacji beztlenowej nasze wysiłki w zakresie wprowadzenia na rynek skupimy właśnie na tej kwestii”.

Święty Graal technologii przetwarzania produktów pofermentacyjnych

Poprzez projekt ADFU firma ADFerTech potwierdziła, że jej innowacyjne podejście do gospodarowania produktami pofermentacyjnymi, wykorzystujące nową metodę odzyskiwania składników odżywczych, jest dostosowane do potrzeb wielu rynków i zastosowań przemysłowych. „Wielokrotnie słyszeliśmy, że zdolność naszego urządzenia do odzyskiwania cennych składników odżywczych w ramach jednego opłacalnego procesu – stanowiącego jednocześnie łatwy w zarządzaniu produkt końcowy o wartości dodanej wspierający ekologiczną gospodarkę – jest »świętym Graalem« technologii w zakresie przetwarzania produktów pofermentacyjnych”, dodaje Fivelman. Aby wykorzystać ten potencjał, firma ADFerTech zwiększa obecnie skalę swojego urządzenia w celu umożliwienia przetwarzania produktów pofermentacyjnych w ilościach przekraczających obecne możliwości o kilka rzędów wielkości. Firma zajmuje się również opracowywaniem planu innowacji biznesowych, który obejmuje szczegółową strategię komercjalizacji – kluczowy element nadchodzących działań w zakresie pozyskiwania funduszy. „Wraz ze wzrostem zapotrzebowania zakładów energetycznych na odpady biologiczne rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny”, dodaje Fivelman. „Dzięki wsparciu finansowemu ze strony UE firma ADFerTech jest dobrze przygotowana do konkurowania na globalnym rynku, a jej celem jest wyposażenie w nasze urządzenie każdego zakładu fermentacji beztlenowej w Europie, a ostatecznie również na świecie”.

Słowa kluczowe

ADFU, ADFerTech, produkt pofermentacyjny, nawóz, fermentacja beztlenowa, biogaz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania