Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt miesiąca: Zwiększenie unijnej doskonałości badawczej na rzecz walki z COVID-19

W związku z pandemią nowego koronawirusa wywołującego COVID-19, która objęła swoim zasięgiem już całą Europę, kilka obecnie realizowanych projektów przekierowało na nią swoją uwagę. Niniejsze wydanie „Projektu miesiąca” poświęcone jest dwóm takim inicjatywom – PREPARE i EVAg/EVA-GLOBAL.

Zdrowie

Zespół projektu PREPARE zapewni gotowość placówek medycznych do badań i wykorzystanie ujednoliconych protokołów badawczych w całej Europie poprzez swoją sieć 3 000 szpitali i 900 laboratoriów w 42 państwach. Z kolei zespół projektu EVAg, który w styczniu 2020 roku przekształcił się w nowy projekt EVA-GLOBAL, udostępnił już ponad 1 000 zestawów wspierających diagnostykę nowego koronawirusa 79 państwom na świecie. W reakcji na wybuch epidemii Komisja Europejska wystosowała pilne wezwanie do wyrażania zainteresowania w celu wyłonienia projektów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć epidemię nowego koronawirusa, na co przeznaczyła kwotę 10 milionów euro. „Badania kliniczne przeprowadzone w ramach projektu PREPARE dostarczą dowodów w czasie rzeczywistym, które zostaną wykorzystane podczas leczenia pacjentów i będą wspierać działania organów zdrowia publicznego”. - Herman Goossens, koordynator projektu PREPARE „Specjalne finansowanie badań w sytuacjach kryzysowych pozyskane z programu »Horyzont 2020« umożliwi nam poznanie choroby. Jestem dumna, że dzięki innowacjom poczynionym w przeciągu ostatnich kilku lat nasze centra superkomputerowe są dziś gotowe, aby pomóc badaczom w pracach nad nowymi metodami leczenia i szczepionkami”. – Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

coronavirus

Kraje

Francja

Powiązane artykuły