Skip to main content
European Commission logo print header

Customised climate index insurance services for agriculture

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia pomagają ubezpieczycielom wykorzystać badania nad klimatem do niestandardowej oceny ryzyka klimatycznego

Od kiedy tylko ludzkość przeszła od społeczności zbieracko-łowieckiej do rolniczej, hodowcom towarzyszy niepewność co do pogody i jej wpływu na wielkość zbiorów. Innowacyjna platforma oparta na chmurze udostępnia organizacjom i indywidualnym użytkownikom dane i analizy dotyczące klimatu, by mogli na ich podstawie chronić się przed ryzykiem i stratami finansowymi.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W związku ze zmianą klimatu i coraz częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, które zwiększają jeszcze tę nieprzewidywalność, powstały ubezpieczenia indeksowe mające pomagać rolnikom w zarządzaniu ryzykiem. Zamiast wypłacać rolnikowi kwotę odpowiadającą skutkom zdarzenia pogodowego lub klimatycznego – w zależności na przykład od wielkości upraw – ubezpieczyciel wypłaca kwotę wyliczoną na podstawie wskaźnika, takiego jak opady deszczu bądź temperatura. W wypadku ubezpieczenia indeksowego rzeczoznawca nie musi odwiedzać gospodarstwa, by ocenić szkody, co jest standardową praktyką przy ubezpieczeniach tradycyjnych. Przed rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia opracowuje się wskaźnik statystyczny. Ubezpieczenie jest wypłacane automatycznie, gdy wartość czynnika w indeksie znajdzie się poza przewidzianym zakresem, a roszczenia są rozpatrywane szybciej i w bardziej obiektywny sposób. W ramach finansowanego przez UE projektu AMIGOclimate opracowano metody i narzędzia nowej generacji służące do zarządzania ryzykiem klimatycznym za pomocą obiektywnych, transparentnych i niezależnych obliczeń oraz do monitorowania wskaźników klimatycznych.

Nie wszystkie chmury są sobie równe

Koordynatorka projektu Sara Dal Gesso z włoskiego MŚP Amigo wyjaśnia: „Celem naszego projektu było utworzenie opartej na chmurze platformy WWW o nazwie AMIGOclimate, która integruje modelowanie klimatu z naziemnym, zdalnym pomiarem zmiennych pogodowych, by zapewnić znakomite oprogramowanie do niestandardowej oceny ryzyka klimatycznego w skali globalnej, w tym narzędzia do obliczania wskaźników klimatycznych, wizualizacji i obsługi funkcji sprawozdawczych”. AMIGOclimate radykalnie zmienia sposób, w jaki można wykorzystywać dane klimatyczne, co pozwala firmom z branży ubezpieczeń indeksowych przeprowadzać sprofilowane analizy, automatycznie generować mapy i raporty, a także sprawnie obliczać składki. Za sprawą AMIGOclimate nie trzeba już wyszukiwać i pobierać potrzebnych zestawów danych ani szukać oprogramowania, które pozwoli je przeanalizować, a następnie wygenerować raporty i statystyki. Na przykład dla kraju, w którym występują susze, wysokie temperatury i zmienne wiatry, ubezpieczyciel może opracować wskaźnik obejmujący wszystkie trzy czynniki. Po przeanalizowaniu ekstremalnych zdarzeń pogodowych z przeszłości firma może określić akceptowalny poziom ryzyka i na jego podstawie przygotować stosowną umowę uwzględniającą szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk.

Ryzyko klimatyczne nie dotyczy tylko rolnictwa

Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania dla ponad jednej trzeciej ludności świata. Klimat ma ogromny wpływ na rolnictwo, a ograniczenie ryzyka ma kluczowe znaczenie dla małych gospodarstw rolnych, które muszą wykarmić coraz większą populację, walcząc przy tym ze skutkami zmiany klimatu. Global Index Insurance Facility to innowacyjny program globalnych praktyk finansowych i rynkowych Grupy Banku Światowego, dzięki któremu tylko w 2016 roku jedną z form ubezpieczenia indeksowego objęto ponad 600 000 rolników. Rolnicze i nierolnicze potrzeby finansowe około 270 milionów małych gospodarstw rolnych na głównych rynkach, czyli w Afryce (głównie Afryce Subsaharyjskiej), Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej, mają według szacunków przekraczać 200 miliardów USD, co czyni je obiecującą niszą dla ubezpieczycieli. Użytkownik może obecnie testować platformę WWW bezpłatnie przez okres próbny, a po jego zakończeniu wykupić roczną subskrypcję. Zespół opracował też wersje oprogramowania dla innych sektorów. Dal Gesso dodaje: „Zrozumieliśmy, że platformę można łatwo dostosować do potrzeb innych branż, takich jak gospodarka wodna i infrastruktura. Obecnie działamy również w tych kierunkach. Nasz projekt nie jest końcem procesu, a początkiem czegoś nowego”. Przekuwając wyniki badań naukowych nad klimatem w umożliwiającą działanie wiedzę, projekt AMIGOclimate pomaga ludziom i organizacjom sprostać jednemu z najpoważniejszych wyzwań globalnych.

Słowa kluczowe

AMIGOclimate, klimat, ubezpieczenie, wskaźnik, ryzyko, pogoda, rolnicy, oprogramowania, rolnictwo, ubezpieczenie indeksujące, rolniczy, uprawy, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, gospodarstwa rolne, mikroubezpieczenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania