Skip to main content
European Commission logo print header

The high-tech offshore and seabed fish farming system the next marine aquaculture generation

Article Category

Article available in the following languages:

Farmy rybne na dnie morza: czystszy i tańszy sposób na odławianie ryb

Ryby bogate są w białko i niezbędne kwasy tłuszczowe. Wyzwanie polega na znalezieniu sposobu na zaspokojenie zapotrzebowania ludności na ryby przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu sektora rybołówstwa i tradycyjnych gospodarstw rybnych na środowisko.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Ponad połowa ryb spożywanych na świecie pochodzi z dzikiego rybołówstwa. Skutkiem tego jest przeławianie ryb i związany z tym wpływ na różnorodność biologiczną. Akwakultura jest najbardziej obiecującym rozwiązaniem w zakresie przeciwdziałania przełowieniu i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na białko. W 2015 roku aż 74,6 % ryb spożywanych w Europie pochodziło z importu, dlatego istotne jest także pobudzenie europejskiej akwakultury w celu zwiększenia samowystarczalności Europy. „Rozwiązanie wymaga takich działań, jak przemieszczanie się dalej za morze i hodowla nowych gatunków, bez stawiania ekosystemom niedopuszczalnych wymagań”, wyjaśnia koordynator projektu Kenneth Winter z Marine Garden w Norwegii.

Coraz większe zapotrzebowanie na żywność bogatą w białko

Obecnie hodowle ryb znajdują się głównie w pobliżu obszarów przybrzeżnych i na powierzchni morza. Ma to na celu zminimalizowanie wpływu czynników atmosferycznych i fal oraz ułatwienie dostępu do zasobów rybnych w celu karmienia, obróbki i odławiania. Ponieważ przestrzeń przybrzeżna jest ograniczona, sektor akwakultury musi się zwiększyć i przenieść do środowiska morskiego na otwartym morzu. „Charakter morza się zmienia w miarę oddalania się od wybrzeża”, mówi Winter. Badacz wyjaśnia, że podejmowane są próby zbudowania rozległych hodowli podobnych do platform naftowych. Ale budowa tych konstrukcji jest niezwykle kosztowna i nie będą one w stanie zapewnić pożywienia dla kolejnego miliarda ludzi w miarę wzrostu populacji. Wspierany przez UE projekt SUBFISH dotyczy podwodnych rozwiązań morskich. „Pod wodą nie musisz walczyć z siłami natury tak bardzo, jak na powierzchni morza; nie ma wiatru ani uderzeń fal, oblodzenia w zimie ani narażenia na promieniowanie UV w lecie”, mówi Winter. Oznacza to drastyczne zmniejszenie ilości używanych materiałów i znacznie obniża koszty procesu.

Tradycyjne hodowle ryb to większe zagęszczenie hodowli

Obecne rozwiązania w zakresie hodowli ryb morskich są kapitałochłonne. Konstrukcje muszą być solidne i wystarczająco duże, aby wytrzymać siły naturalne, których oddziaływanie jest znaczące na powierzchni morza. „Zagęszczenie zasobów rybnych wykracza daleko poza to, co jest naturalne. Aby gospodarstwa były rentowne, zagęszczenie musi być duże. Tworzy to środowisko pandemiczne, dlatego stosowane są leki i inne substancje chemiczne. Kolejnym problemem są pasożyty. Wszy morskie to problem, którego zwalczanie wiąże się z ogromnymi kosztami dla tradycyjnej hodowli ryb”. W projekcie SUBFISH wybierane są gatunki, które rozwijają się przy dnie morskim. System nie ma na celu przeciwstawiania się naturze, ale pracy w harmonii z nią. Winter wyjaśnia: „Nasze konstrukcje są elastyczne i wykorzystują siły natury (wypór i elastyczność), aby zachować swój kształt pod wodą”. Pasza jest zjadana zanim zdąży odpłynąć, a ponieważ ryby żyją zbyt głęboko, aby mogły zostać dotknięte przez wszy, istnieje znacznie mniejsze zapotrzebowanie na środki chemiczne. „Jesteśmy jedyną firmą z branży akwakultury, która otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności na dziewiczych wodach wokół wyspy Siquijor na Filipinach”, mówi z dumą Winter. Marine Garden prowadzi obecnie rozmowy z władzami Wysp Kanaryjskich, gdzie Macaronesian Grouper byłby idealnym gatunkiem do hodowli. Uczestnicy projektu rozmawiają również z władzami Azorów. „Mamy nadzieję, że tylko w tych trzech lokalizacjach uda nam się stworzyć 23 miejsca pracy”, dodaje Winter. Zespół poszukuje obecnie możliwości rozwoju swojej działalności na Filipinach, by móc obsłużyć rynek docelowy w postaci 350 milionów chińskich klientów.

Słowa kluczowe

SUBFISH, akwakultura, morski, przełowienie, różnorodność biologiczna, żywność, hodowla ryb, Marine Garden

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania