CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Inteligentna technologia wspomaga bardziej zrównoważoną gospodarkę morską

Zespół projektu finansowanego ze środków UE opracowuje i testuje inteligentne sieci, skanery i inne technologie mające zapobiec przełowieniu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wzrost popytu na żywność pochodzenia morskiego w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci przyczynił się do zmniejszenia zasobów rybnych w morzach i oceanach. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w 2017 roku już tylko 65,8 % tych zasobów było na biologicznie odnawialnym poziomie. Dla porównania: w 1974 roku odsetek ten wynosił 90 %. W związku z pilną potrzebą rozwiązania problemu przełowienia i nielegalnych połowów podjęto wiele inicjatyw, takich jak finansowany przez UE projekt SMARTFISH ukierunkowany na opracowanie innowacyjnych technologii, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ przemysłu rybnego na życie w morzu. „Przede wszystkim chcemy znaleźć sposób na ocenę zasobów rybnych dostępnych w morzach oraz na określenie ilości ryb, które można odłowić w granicach poziomów zrównoważonych”, powiedziała Rachel Tiller, starsza pracownik naukowa z SINTEF Ocean, organizacji badawczej koordynującej projekt SMARTFISH, w reportażu opublikowanym przez CNN Business Evolved.

Inteligentna technologia laserowa

Do technologii rozwijanych w celu wsparcia zrównoważonego rybołówstwa należą: kryty basen symulujący ocean, skanery laserowe do analizy zasobów rybnych, a także metody trójwymiarowej wizualizacji pozwalające tworzyć modele dna morskiego. Jednym z opracowywanych rozwiązań jest CatchScanner. To system analityczny oparty na technologii laserowej, kamerach 3D i sztucznej inteligencji. Gdy ryba trafia do skanera, „system generuje równocześnie jej obraz 3D i obraz barwny, a na ich podstawie sztuczna inteligencja szacuje masę i gatunek”, wyjaśnia w tym samym reportażu John Reidar Mathiassen, pracujący dla SINTEF Ocean naukowiec zajmujący się żywnością pochodzenia morskiego. „Pozwoli to precyzyjnie ocenić ilości odławianych ryb i trafniej ustalać kwoty połowowe”.

Inteligentne sieci rybackie

Kolejną innowacją opracowaną w ramach projektu SMARTFISH jest włok o nazwie SmartGear. Ta inteligentna sieć ma nie tylko przyciągać wybrany gatunek, ale też odganiać inne ryby. W tym celu wyposażono ją w wielokolorowe diody LED, które mają wabić konkretne organizmy w oparciu o reakcje danego gatunku ryb na światło. „Należy pamiętać, że zainstalowanie niektórych z tych rozwiązań na statku rybackim może być bardzo kosztowne”, zaznacza w reportażu Tiller. „Dlatego aby przekonać rybaków do poniesienia tych wydatków, należy pokazać im korzyści wynikające z użycia takich technologii”. Mimo wysokich kosztów wiele europejskich przedsiębiorstw rybackich wyraziło zainteresowanie technologiami SMARTFISH, co dobrze wróży promocji zrównoważonego rybołówstwa. Technologie te zostaną przetestowane przez firmy działające w Europie. Zespół odpowiedzialny za projekt ma nadzieję, że jeśli próby zakończą się pomyślnie, testowane rozwiązania zostaną wdrożone na szeroką skalę. „Zyskamy większe możliwości w zakresie ogólnej oceny zasobów, określania faktycznego poziomu odnawialności oraz ustalania realistycznych limitów”, podsumowuje Tiller. Ostatecznym celem projektu SMARTFISH (Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally friendly fishing sector) jest wdrożenie opisywanych rozwiązań na statkach rybackich w całej Europie. Systemy SMARTFISH będą testowane na różnych akwenach: na Morzu Norweskim i Morzu Barentsa, na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, na wodach na zachód od Szkocji i w północnej części Morza Północnego, w południowej części Morza Północnego, na Morzu Celtyckim i w Zatoce Biskajskiej oraz w cieśninach Kattegat i Skagerrak. Więcej informacji: strona projektu SMARTFISH

Słowa kluczowe

SMARTFISH, przełowienie, zasoby, ryby, połowy

Powiązane artykuły