Skip to main content
European Commission logo print header

Commercialisation of PXIO – a novel software infrastructure for the seamless and wireless real-time transmission of pixels from manifold pixel sources and digital devices to displays

Article Category

Article available in the following languages:

Uniwersalne rozwiązanie programowe do przesyłania obrazu

Każdy uczestnik konferencji bądź spotkania z pewnością widział prelegentów walczących z kablami do projektora. Nowe rozwiązanie umożliwi przesyłanie obrazu przy pomocy zaledwie kilku kliknięć.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Duże spotkania zazwyczaj przyciągają przedstawicieli wielu różnorodnych organizacji, a uczestniczący w nich prelegenci zazwyczaj zabierają własne laptopy bądź inne urządzenia pozwalające na prezentowanie materiałów graficznych widzom. W przeważającej liczbie przypadków prelegenci nie wiedzą jednak z wyprzedzeniem, jaki sprzęt komputerowy będzie znajdował się w sali konferencyjnej. Nawet w idealnej sytuacji podłączanie urządzeń do projektorów wymaga zastosowania różnorodnych przejściówek i kabli, a prelegenci często muszą marnować cenny czas na walkę z problemami z podłączeniem sprzętu. Według uczestników finansowanego przez Unię Europejską projektu UnboxingPixels, wyjściem jest wprowadzenie jednolitego rozwiązania programowego dla wszystkich sal konferencyjnych. System opracowany w ramach projektu, noszący nazwę Pxio, od określenia „pixel input/output”, czyli „wejście/wyjście pikseli”, pozwala wszystkim osobom przebywającym w sali konferencyjnej na jednoczesne i bezprzewodowe przesyłanie treści wizualnych i dźwiękowych z dowolnego urządzenia na jakikolwiek udostępniony wyświetlacz. Prezentowane treści mogą być wyświetlane na dużym ekranie w sali konferencyjnej, a także na ekranach i wyświetlaczach instalowanych przez organizatorów targów i wystaw branżowych. Organizatorzy wydarzeń i właściciele obiektów często oferują telebimy i duże wyświetlacze złożone z wielu mniejszych ekranów, ale konfiguracja takich rozwiązań jest niezwykle trudna, a ich stosowanie wymaga dostępu do drogich i specjalistycznych serwerów mediów. Co więcej, liczba wyświetlaczy, które mogą obsługiwać takie systemy jest z założenia ograniczona, w przeciwieństwie do systemu Pxio, który umożliwia dowolne skalowanie i wykorzystuje standardowy, dostępny na rynku sprzęt.

Koniec z kablami

„Niezbędne dane nie są już przesyłane drogą przewodową, lecz przy pomocy infrastruktury oprogramowania Pxio za pośrednictwem istniejącej już sieci firmowej”, twierdzi Alexander Löffler, koordynator projektu. Dzięki temu, że rozwiązanie Pxio jest całkowicie programowe, działa na dowolnym urządzeniu, niezależnie od systemu operacyjnego. Zasada działania rozwiązania Pxio opiera się na przesyłaniu danych pikseli przy pomocy firmowej sieci IP. Dzięki integracji z siecią, oprogramowanie obsługuje funkcje uwierzytelniania i automatyzacji. Na urządzeniach końcowych instalowane jest oprogramowanie klienckie, które łączy się z serwerem w intranecie firmy w celu zarządzania prawami cyfrowymi i licencjami. Co więcej, oprogramowanie pozwala na przesyłanie danych pikseli bezpośrednio między źródłami sygnału i wyświetlaczami, a za inteligentną dystrybucję i synchronizację przesyłanych strumieni odpowiadają algorytmy opracowane przez twórców rozwiązania. Pxio stanowi uniwersalne i kompleksowe rozwiązanie dla sieci firmowych, które pozwala na uzyskiwanie dostępu do poszczególnych ekranów za pomocą metody „przeciągnij i upuść” w aplikacji, a jednocześnie jest przystępne celowo i skalowalne – sprawdzi się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

Badania wykonalności

W ramach projektu powstał funkcjonalny prototyp rozwiązania, który trafił następnie do kilku klientów. Obecnie inżynierowie pracują nad finalizacją produktu w celu jego wprowadzenia na rynek na pełną skalę. Prace obejmują między innymi dopracowanie wewnętrznych wskaźników oraz opracowanie nowych funkcji zwiększających wydajność rozwiązania, a także ulepszenie interfejsu użytkownika. W marcu 2020 roku zespół złożył także wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach drugiej fazy, a jego otrzymanie przyspieszy wprowadzenie produktu na europejski rynek. Badacze przeprowadzili również analizy rynkowe oraz badania opłacalności rozwiązania na rynkach poszczególnych krajów Europy, a także na lokalnym rynku niemieckim. „Z naszych analiz wyłania się obraz ogromnego potencjału Pxio”, dodaje Löffler. „Zasadniczo nasze rozwiązanie może zostać wdrożone wszędzie tam, gdzie prezentowane są treści wizualne”. Nowe oprogramowanie znajdzie zastosowanie zarówno w niewielkich salach konferencyjnych, jak i w dużych centrach wystawienniczych. Partnerzy skupieni wokół projektu przewidują także możliwość docelowej integracji swojego rozwiązania z pozostałymi elementami infrastruktury sal konferencyjnych sterowanymi programowo, takimi jak oświetlenie. Dzięki nowemu rozwiązaniu, kable i konieczność ustawiana sprzętu mogą już wkrótce odejść do lamusa.

Słowa kluczowe

UnboxingPixels, Pxio, oprogramowanie, sprzęt, sieć, dane, przesyłanie obrazu, telebimy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania