CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Preserving Wooden Heritage. Methods for monitoring wooden structures: 3D laser scanner survey and application of BIM systems on point cloud models

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia laserowa 3D ma pomóc zachować obiekty europejskiego dziedzictwa architektury drewnianej

Niektóre historyczne budynki drewniane w Europie są bardzo zaniedbane, a ich dokumentowanie w postaci przeglądu i katalogowania nie wystarczy, aby zachować to bogate dziedzictwo. Finansowany przez UE projekt wprowadził innowacyjne narzędzia technologiczne w celu dokumentowania drewnianych budynków i zapewnienia ich ochrony.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Pożary i zaniedbanie są głównymi czynnikami narażającymi ochronę tradycyjnych drewnianych budynków i konstrukcji. W Finlandii, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, odnotowuje się zmniejszanie się liczby drewnianych budynków na skutek ich rozbiórki. „Rozwój technologii w zakresie europejskiego dziedzictwa architektury drewnianej nie zachęca ani nie wspiera podejścia naukowego do działań ochrony i renowacji z powodu niesystematycznej lub brakującej dokumentacji”, mówi Anna-Maija Ylimaula, koordynator projektu PresWoodenHeritage finansowanego prze UE. „Istnieje pilna potrzeba zbadania i skatalogowania tego bogatego dziedzictwa”, dodaje badaczka podoktorancka Sara Porzilli, która prowadziła prace badawcze. Badania w ramach projektu przeprowadzono dzięki wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Dokumentacja przy użyciu lasera 3D

Aby zbadać teoretyczne i praktyczne metody zachowania architektury drewnianej, badacze z projektu PresWoddenHeritage rozpoczęli analizę historycznych i współczesnych budynków (pojedynczych lub w grupach) oraz wyizolowanej architektury w Finlandii i we Włoszech. Połączyli badania, teorię i praktykę, aby opracować nowatorską dokumentację, głównie poprzez wykorzystanie chmur punktów (zbiorów danych przedstawiających obiekty lub przestrzeń), rysunków technicznych 2D i 3D, analiz architektury i otoczenia oraz spisów powszechnych i wykazów. „Miasta, miasteczka, właściciele nieruchomości i pracownicy renowacyjni są bardzo zadowoleni z wyników i uznali je za pożyteczne”, tłumaczy Ylimaula. „Właściciele nieruchomości oczywiście korzystają z doskonałej dokumentacji, która również pokazuje zniszczenie i ogólną kondycję budynku”. Wraz z ekspertami w dziedzinie dokumentacji cyfrowej Porzilli i zespół projektu PresWoodenHeritage sprawdzili różne rodzaje skanerów laserowych, urządzeń, oprogramowań i metod. Pozwoliło to im określić nowe techniki i procedury, które odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu architektów, inżynierów budownictwa, historyków, archeologów i projektantów. „Opracowaliśmy zupełnie nowy sposób dokumentacji, używając systematycznego skanowania laserowego, dokumentacji fotograficznej i badań nad historią każdego drewnianego budynku”, wyjaśnia Ylimaula. „Teraz jest możliwe zdobycie pełnego opisu konstrukcji drewnianej w formie bardzo dokładnych informacji”. Co więcej, w projektach renowacji można wykorzystać aktualne rysunki AutoCAD.

Cyfryzacja na rzecz ochrony i renowacji

Gdy ten rodzaj dokumentacji zostanie wdrożony w przyszłości, trzeba będzie stworzyć archiwum cyfrowe dla tych dokumentów. Obecnie skanowanie laserowe jest wykonywane głównie przez firmy inżynierskie podczas wizyty na miejscu, bez wcześniejszej wiedzy lub badania historii danego budynku. Projekt PresWoodenHeritage zapewnił wartościowy wgląd w metody badania cyfrowego, instrumenty i techniki, równocześnie pomagając w zrozumieniu drewnianych obiektów zabytkowych. „Zastosowane w całym projekcie podejście było oparte na przeświadczeniu, że procesy wiedzy w architekturze – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – nie mogą pomijać śladów przeszłości, starych budynków i tradycyjnych konstrukcji”, mówi Ylimaula. „Są one świadectwem przeszłości i mogą stanowić solidną podstawę dla nowego, spójnego, zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miast”.

Słowa kluczowe

PresWoodenHeritage, dokumentacja, architektura drewniana, skanowanie laserowe, 3D, budynki drewniane, drewniane obiekty dziedzictwa, ochrona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania