Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Likwidacja barier uniemożliwiających bezpieczne wdrożenie robotów współpracujących

Finansowany przez UE projekt wspiera projektantów robotów współpracujących poprzez zapewnienie usług związanych z bezpieczeństwem i uwzględnienie trudności związanych z certyfikacją.

Gospodarka cyfrowa

Urazy spowodowane pracą, która wymaga podnoszenia, pchania, ciągnięcia, trzymania i powtarzalnych ruchów, należą do najczęstszego rodzaju ryzyka zawodowego. Takie zagrożenia i powiązane z nimi koszty są przyczyną, dla której automatyzacja i robotyzacja mają zmniejszyć liczbę urazów spowodowanych uciążliwą, monotonną lub niebezpieczną pracą. Coraz więcej firm korzysta z robotów współpracujących, zwanych także cobotami, zaprojektowanych do pracy z ludźmi lub w ich pobliżu. To rozwiązanie ma na celu poprawę zdrowia, produktywności i elastyczności. Rośnie także popularność egzoszkieletów, czyli robotów ubieralnych, ponieważ mogą one zapobiegać urazom związanym z podnoszeniem lub pomóc skrócić okres rehabilitacji w przypadku zastosowań medycznych. A co z bezpieczeństwem takich narzędzi? Przepisy regulujące bezpieczeństwo mogą być barierą dla wdrożenia cobotów, chyba że będą łatwo dostępne, zrozumiałe i proste w zastosowaniu. Poszukiwaniem rozwiązania dla tego problemu oraz usprawnieniem procesu oceny bezpieczeństwa zajął się finansowany przez UE projekt COVR. Jak czytamy w komunikacie prasowym, rozwiązania technologiczne wykorzystujące egzoszkielety „mogą wzmocnić aspekty ergonomiczne na korzyść pracownika, firmy i społeczeństwa”. Chociaż takie narzędzia są już obecne na rynku i wykonują różne zadania, „brakuje aktywnych egzoszkieletów do wykonywania zadań w warunkach ryzyka eksplozji (w związku z użyciem łatwopalnego gazu lub proszku), co wymaga certyfikatu ATEX [atmosfera wybuchowa]. Współpraca w ramach projektu COVR pomoże w zastosowaniu dyrektywy ATEX w stosunku do robotów ubieralnych”. ATEX obejmuje przepisy UE dotyczące wyposażenia i systemów ochronnych, które mają być stosowane w potencjalnie wybuchowych atmosferach, np. zawierających łatwopalne gazy, mgły, aerozole i pyły. W tym samym artykule Juantxu Martin, dyrektor technologiczny w GOGOA Mobility Robots, spółce projektującej rozwiązania ubieralne mające zwiększać możliwość ruchu, opisuje oparty na egzoszkielecie produkt: „ALDAK to aktywny egzoszkielet zaprojektowany przez GOGOA. Zapewnia wspomaganie ruchu na wysokości dolnego odcinka kręgosłupa przy użyciu algorytmów zapewniających pracownikom niezbędną pomoc w podnoszeniu ciężkich ładunków (do 40 kg), równocześnie chroniąc obszar lędźwiowy i zmniejszając ból pleców”.

Projekt kompleksowy

Projekt COVR pomaga firmom o ugruntowanej pozycji i start-upom, takim jak GOGOA, przeanalizować, zbadać i ocenić bezpieczeństwo stosowania cobotów. Projekt COVR (Being safe around collaborative and versatile robots in shared spaces), który będzie realizowany do grudnia 2021 roku, ma zapewnić pojedynczy punkt dostępu dla użytkowników cobotów we wszystkich sektorach i obszarach ich zastosowania oraz we wszystkich krajach. Jak wyjaśniono w filmie na kanale YouTube projektu, COVR oferuje model zestawu narzędzi stanowiący ujednolicone podejście do kwestii bezpieczeństwa. Tworzy również pięć węzłów bezpieczeństwa w Europie dla producentów i twórców technologii, umożliwiając testowanie robotów w dobrze wyposażonych zakładach. Ponadto w ramach projektu COVR zapewniane jest finansowanie inicjatyw powiązanych z projektowaniem i instalacją pilotażowych systemów cobotów oraz opracowaniem systemów lub części do cobotów, w tym elementów i systemów bezpieczeństwa. Jak stwierdzono w tym samym filmie, „celem projektu COVR jest dopilnowanie, aby każdy robot pracujący obok człowieka był bezpieczny”. Więcej informacji: strona projektu COVR

Słowa kluczowe

COVR, robot współpracujący, cobot, bezpieczeństwo, robot

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie
Postępy naukowe
Zdrowie