Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprostanie wyzwaniom przemysłowym dzięki innowacjom w zakresie robotyki

Finansowana przez UE inicjatywa wspiera europejskie MŚP w znalezieniu rozwiązań z zakresu robotyki dostosowanych do konkretnych problemów w rozmaitych sektorach, takich jak produkcja, budownictwo i energetyka.

Gospodarka cyfrowa

Pomimo możliwości produkowania i dostarczania wysoce innowacyjnych rozwiązań technologicznych, MŚP mogą mieć trudności w skalowaniu swoich produktów i usług na skutek utknięcia w pułapce tzw. doliny śmierci. Uznając potrzebę pokonania tej przeszkody i wypełnienia luki między pojawiającymi się innowacjami a komercjalizacją, finansowany przez UE projekt ESMERA pomaga MŚP przyspieszyć wprowadzenie ich pomysłów na rynek. Partnerzy projektu ogłosili niedawno, że proces oceny i selekcji został zamknięty po zakończeniu drugiego otwartego naboru projektu ESMERA w grudniu 2019 roku. W ramach projektu ESMERA zorganizowano otwarte nabory, zapraszając MŚP, które zajmują się projektowaniem technologii robotycznych i oferują innowacyjne rozwiązania problemów, już teraz cieszące się zainteresowaniem rynku. W ramach drugiego otwartego naboru fundusze i wsparcie biznesowe otrzyma 20 MŚP. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu, „w ramach fazy I projektu ESMERA, po przedstawieniu swojej koncepcji, każda firma otrzyma do 75 000 euro oraz wsparcie techniczne i opiekę mentorską z zakresu biznesu ze strony konsorcjum projektu ESMERA”.

Fundusze i wsparcie

W „Przewodniku dla wnioskodawców” czytamy: „Mechanizm otwartego naboru oferuje możliwości finansowania małym, skoncentrowanym projektom (zwanym eksperymentami) z czasem realizacji 18 miesięcy (w podziale na dwie 9-miesięczne fazy) i maksymalnym budżetem w wysokości 200 000 euro (75 000 euro dla fazy I i 125 000 euro dla fazy II)”. W eksperymentach biorą udział MŚP, przemysłowi użytkownicy końcowi i promotorzy, którzy pomagają opracować przypadki biznesowe i zarządzać pełnym łańcuchem, od pomysłu do produktu gotowego do wprowadzenia na rynek. Wybrane 20 projektów będzie musiało wykazać zasadność swojej koncepcji w ciągu 9 miesięcy. Konsorcjum ESMERA zapewni fundusze, wsparcie techniczne, opiekę mentorską i szkolenia, co pozwoli na szybką realizację eksperymentów. W tym samym komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu czytamy, że „po kolejnych dziewięciu miesiącach podmioty zewnętrzne ocenią postępy i wybiorą końcowe eksperymenty, które przejdą do fazy II, ostatniego etapu w kierunku industrializacji i komercjalizacji produktu robotycznego”. Listę wybranych projektów podano w publicznym raporcie ewaluacyjnym projektu ESMERA.

Rzeczywiste wyzwania

Zakończenie projektu ESMERA (European SMEs Robotics Applications) zaplanowano na luty 2022 roku. Projekt rozpoczęto w celu wspierania europejskich MŚP w realizacji, testowaniu i promowaniu technologii robotycznych, takich jak prawie autonomiczne roboty lub współpraca człowieka z robotem, które mają być stosowane i przedstawione w realnych warunkach. Wyzwania podjęte w ramach projektu ESMERA uwzględniają potrzeby europejskich firm i organizacji użytkowników końcowych z różnych sektorów, które w swoich procesach jeszcze nie korzystają, w pełni lub częściowo, z robotów. Wyzwania dotyczą sektorów takich jak rolnictwo, budownictwo, ratownictwo, energetyka, przetwarzanie żywności, opieka zdrowotna, produkcja i handel. W komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu czytamy jeszcze, że pierwszy otwarty nabór, zakończony w listopadzie 2018 roku, „wyłonił pięć końcowych eksperymentów, które są już w fazie II”. Partnerzy projektu dodają, że eksperyment rolniczy będzie realizowany w najbliższych miesiącach. Więcej informacji: strona projektu ESMERA

Słowa kluczowe

ESMERA, robotyka, innowacje, MŚP

Powiązane artykuły