Skip to main content

Deep vision learning for swimmer safety and analytics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozpoznawanie obrazów i analityka poprawiają bezpieczeństwo na basenach i zapobiegają utonięciom

W Unii Europejskiej utonięcia stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów wśród dzieci poniżej 14 roku życia. Każdego roku w ich wyniku ginie 6 000 osób, a codziennie do szpitali trafia 140 ofiar podtopień, co oznacza 236 000 poszkodowanych rocznie. W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano ekonomiczną platformę zarządzania i analizy, która umożliwia wczesne i dokładne reagowanie na sytuacje niebezpieczne dla osób pływających.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Jedna trzecia wszystkich przypadków utonięć ma miejsce w basenach w godzinach pracy ratowników. Odpowiednio wyszkoleni i skoncentrowali ratownicy zapewniają skuteczną ochronę, jednak w praktyce często jest inaczej. „Jeżeli weźmiemy pod uwagę duże obszary, jakie muszą obserwować ratownicy, warunki otoczenia, takie jak blask słońca i niekorzystne kąty widzenia, czynniki rozpraszające uwagę, takie jak telefony komórkowe czy rozmowy z gośćmi i pracownikami, nie ulega wątpliwości, że zapewnienie ciągłej i skutecznej ochrony na kąpieliskach jest prawie niemożliwe”, mówi Omer Bar-Ilan, koordynator finansowanego przez UE projektu LYNXIGHT. Aby można było zapobiec poważnym obrażeniom w wyniku utonięcia, kluczowe jest pierwsze 60 sekund, po upływie których tonący pływak traci przytomność i zaczyna dochodzić do uszkodzenia mózgu.

Zaawansowane systemy rozpoznawania obrazów i technologia uczenia głębokiego pomagają ratownikom

Obecne systemy wykrywają topiącą się osobę tylko wtedy, gdy leży ona nieruchomo na dnie basenu przez określony czas, zwykle około 10 sekund. W odróżnieniu od nich, omawiane rozwiązanie rozpoznaje wczesne etapy tonięcia, gdy pływak jest jeszcze przytomny i znajduje się na powierzchni wody. Sercem systemu jest pakiet algorytmów do analizy obrazu wideo w czasie rzeczywistym opracowany przez badaczy z projektu LYNXIGHT. Algorytmy te wykrywają i klasyfikują znacznie bardziej zaawansowane i złożone przypadki, jak na przykład dziecko pozostawione bez opieki w basenie czy osoby zachowujące się agresywnie, a następnie ostrzegają ratownika, zanim zdarzenie mogące skutkować potencjalnym utonięciem rozwinie się. Dzięki śledzeniu ratowników wokół basenu rozwiązanie monitoruje ich aktywność oraz mierzy ich rutynę i wydajność, aby pomóc im zachować czujność w każdej sytuacji. W przeciwieństwie do innych systemów dostępnych na rynku ten innowacyjny system śledzi wszystkich pływaków nieprzerwanie, jednocześnie i anonimowo, gromadząc informacje na temat korzystania z basenu i wzorców zachowań pływaków. Pomaga to zarządcom basenów w zrozumieniu tego, co dzieje się w podległych im obiektach, oraz poprawia bezpieczeństwo i wydajność działalności takich obiektów. System może być wdrożony na basenach o dowolnej wielkości bez konieczności modyfikacji infrastruktury. Ta prosta koncepcja techniczna zakłada umieszczenie jednej lub dwóch kamer nadziemnych, przy czym mogą to być standardowe kamery telewizji przemysłowej będące elementem istniejącego systemu monitoringu basenu. Kamery te są połączone z jednostką centralną. Kiedy system wykryje i zidentyfikuje pływaków narażonych na niebezpieczeństwo, ostrzega ratownika lub inny personel, przesyłając drogą bezprzewodową alert na ich smartwatche. „System jest autonomiczny i kompletny w zakresie wymagań sprzętowych i instalacyjnych, łatwy w konfiguracji i utrzymaniu, a tym samym praktyczny i przystępny cenowo dla każdego operatora basenu”, mówi Bar-Ilan.

Przewaga nad konkurencją

Zespół LYNXIGHT ocenił dziesiątki dostępnych na rynku rozwiązań w celu określenia ich słabych punktów i powodów, dla których wywiązują się one ze stawianych przed nimi zadań w sposób niezadowalający. „Ten proces walidacji dał nam również możliwość opracowania strategii cenowej, która pomoże nam w zaoferowaniu taniego rozwiązania, dostępnego dla prawie każdego komercyjnego lub publicznego basenu”, dodaje Bar-Ilan. „Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie analizujące różne parametry basenów i zachowania pływaków jest wyjątkową propozycją rynkową. Będziemy ciągle je rozwijać, pracując równolegle nad podstawowymi funkcjami produktu dotyczącymi zapobiegania utonięciom”. „Dzięki powiadamianiu ratowników w ciągu pierwszych krytycznych 20 sekund zdarzenia system LYNXIGHT pomaga im w podejmowaniu lepszych decyzji i zachowaniu uwagi”, podsumowuje Bar-Ilan. „Niestety ofiarami utonięć są najczęściej dzieci, jednak większości takich wypadków można uniknąć dzięki dokładnemu monitorowaniu oraz odpowiednio wczesnemu ostrzeganiu”.

Słowa kluczowe

LYNXIGHT, utonięcie, basen, ratownik, pływak, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania