Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Nowoczesne oprogramowanie dla robotów wykorzystywanych w niebezpiecznych pracach podwodnych

W ramach wspieranej przez UE inicjatywy opracowano oprogramowanie na potrzeby podwodnych urządzeń robotycznych. Umożliwi ono wykorzystywanie robotów w niebezpiecznych pracach prowadzonych na dużej głębokości.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Systemy symulacyjne i realistyczne interfejsy 3D, które umożliwiają zdalne sterowanie robotami w środowiskach podwodnych, nie istnieją. Problem ten w szczególności dotyczy robotów wykorzystywanych w niebezpiecznych sytuacjach, w których bezpośrednia interwencja człowieka nie jest możliwa, takich jak wypadki, pożary oraz obecność dymu lub promieniowania. Badacze związani z finansowanym ze środków UE projektem El-Peacetolero oraz projektem TWINBOT opracowali oprogramowanie, które zwiększa efektywność zdalnego sterowania podwodnymi robotami manipulacyjnymi. Nowe oprogramowanie wyposażono w komputerowy interfejs graficzny umożliwiający przeprowadzanie realistycznych symulacji. Oba projekty realizowane są na hiszpańskiej uczelni Universitat Jaume I (UJI) w Castelló.

Realistyczna manipulacja i symulacja

Artykuł opublikowany w serwisie „R&I World” wyjaśnia, jak ta nowo opracowana metoda pozwala radzić sobie z brakiem symulatorów. „Nowa technologia rozwiązuje – w kontekście prac prowadzonych pod wodą – problem braku systemów symulacyjnych i realistycznych interfejsów 3D, które umożliwiają zdalny nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez autonomiczne, mobilne i zdalnie sterowane roboty manipulacyjne”. Nowe oprogramowanie wzbogaca odwzorowanie rzeczywistości oparte na informacjach przesyłanych przez robota, łącząc je z danymi 3D generowanymi z zastosowaniem metod opartych na sztucznej inteligencji. Uzyskana w ten sposób rzeczywistość mieszana przynosi wiele korzyści dla użytkownika. System może prezentować stan robota w środowisku 3D dzięki rzeczywistym informacjom gromadzonym z użyciem kamer i czujników. Przed przystąpieniem do realizacji faktycznych zadań można skorzystać z wbudowanego w interfejs użytkownika realistycznego systemu symulacyjnego, by wypróbować wykonanie pewnych operacji i zapoznać się z symulowanymi odczytami. Zwiększa to efektywność prac prowadzonych z użyciem robota i pozwala chronić bezpieczeństwo ludzi.

Praca w miejscach niedostępnych dla ludzi

W artykule wskazano korzyści, jakie przyniesie to innowacyjne rozwiązanie. „Nowe oprogramowanie pozwoli opracować podwodne roboty zdolne do manipulowania przedmiotami, realizowania poleceń ludzkiego operatora i symulowania skutków podejmowanych działań jeszcze przed ich wykonaniem. Ponadto poszerzy ono zakres informacji dostępnych dla użytkownika, ułatwi nadzorowanie prac oraz poprawi ich bezpieczeństwo. Jedną z jego zalet jest zwiększenie precyzji manipulowania przedmiotami i sterowania robotami w niekorzystnych lub niebezpiecznych warunkach”. Oprogramowanie przetestowano w rzeczywistych warunkach w Centrum Badań nad Robotyką i Technologiami Podwodnymi przy uczelni UJI, która jest partnerem projektu El-Peacetolero. Zostało ono już udoskonalone i dostosowane do wykorzystania w środowiskach przemysłowych i szpitalnych. Technologia ta sprawdzi się przede wszystkim w miejscach, gdzie ludzie współpracują z robotami (np. Przemysł 4.0) w środowiskach podwodnych, skażonych promieniotwórczo lub niebezpiecznych dla ludzi ze względu na obecność płomieni i dymu, a także w badaniach nad bezpieczeństwem i telekomunikacją. Zespół projektu skupia się obecnie na negocjowaniu umów, w tym umów licencyjnych, z przedsiębiorstwami, by dalej rozwijać tę technologię i dostosowywać ją do konkretnych zastosowań. Realizacja projektu El-Peacetolero (Embedded Electronic solutions for Polymer Innovative Scanning Tools using Light Emitting devices for diagnostic Routines) zakończy się w sierpniu 2024 roku. Więcej informacji: projekt El-Peacetolero

Słowa kluczowe

El-Peacetolero, robot, podwodny, oprogramowanie, system symulacyjny, zdalne sterowanie, manipulacja, robotyczny, interfejs 3D

Powiązane artykuły