European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disrupting the economy – FinTech blockchain solution revolutionises direct payments. Secure, low-cost and simple bank-free payments for everyone

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia łańcucha bloków sprawia, że bezpieczne, tanie i proste płatności stają się ogólnodostępne

Europejczycy, niezależnie od wieku, zasobności czy narodowości, mają prawo stać się częścią cyfrowego rynku ekonomicznego, ale na drodze stają im problemy systemów informatycznych największych banków. Z inicjatywy UE powstała technologia łańcucha blokowego, która pozwala przezwyciężyć przeszkody związane ze skalowalnością i zgodnością systemów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Scentralizowana architektura bankowych systemów informatycznych jest podatna na problemy związane z wydajnością, a wysokie koszty jej utrzymania są przenoszone na klientów. Robert Kałuża, koordynator finansowanego ze środków UE projektu BILLON, zauważa: „W efekcie w Europie niemal 165 milionów ludzi jest pozbawionych odpowiednich usług bankowych z powodu ubóstwa, bycia osobą niepełnoletnią czy obcokrajowcem. Szacuje się także, że 2,5 miliona Europejczyków, którzy złożyli wnioski o otwarcie rachunku bankowego, otrzymało odpowiedź odmowną z powodu plasowania się poniżej progu ubóstwa”.

Zwalczanie finansowego wykluczenia

Zespół stojący za projektem BILLON stworzył rozproszony system pieniężny operujący w walucie krajowej, który stanowi ekosystem dla płatności w systemie peer-to-peer. Jest to uzupełnienie istniejących systemów płatniczych i dotychczasowych technologii, które daje każdemu dostęp do swobodnych i tanich płatności. Robert Kałuża wyjaśnia: „Model łańcucha bloków pozwolił nam uwolnić się od pośredników, takich jak banki czy firmy obsługujące płatności kartami, i umożliwić przeprowadzanie transakcji między stronami w czasie niemal rzeczywistym. Ponieważ protokół działa zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pieniądza elektronicznego, możemy udostępniać łańcuch bloków dla transakcji prowadzonych w walutach takich jak funt szterling”. Aby stworzyć podstawy ekosystemu, partnerzy projektu zaprojektowali dwa rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby osób pozbawionych dostępu do usług obecnych na rynku dostawców form płatności. Pierwsze z nich to narzędzie motywująco-lojalnościowe dla firm, przeznaczone do zachęcania określonych grup docelowych, takich jak pracownicy, klienci, pracownicy sezonowi czy dorywczy, do korzystania z niego za pomocą natychmiastowych motywatorów w postaci bonusów lub nagród.

Rewolucja w sektorze płatności bezpośrednich

Robert Kałuża zaznacza: „Łącząc łańcuch bloków z programami motywująco-lojalnościowymi, firmy mogą obciąć koszty przetwarzania płatności i zrozumieć lepiej zachowania swoich klientów poprzez analizę danych zbieranych podczas każdej transakcji”. Z kolei odbiorcom płatności zapewniane są lepsze doświadczenia podczas korzystania z aplikacji, ponieważ płatność odbywa się natychmiast, a pieniądze można wypłacić w bankomacie lub przelać na konto. Drugim produktem są płatności w transakcjach handlu elektronicznego i monetaryzacja treści sieciowych, które zostały przygotowane z myślą o małych firmach oraz twórcach treści, takich jak streamerzy, blogerzy czy YouTuberzy. Umożliwiają one wspomnianym użytkownikom przyjmowanie w czasie rzeczywistym płatności za oferowane towary lub treści niezależnie od ich wartości. Oba rozwiązania zostały dobrze przyjęte przez największych klientów i odbiorców ich usług. W celu skomercjalizowania wspomnianych produktów zespół projektowy wystąpił o przyznanie koncesji na przetwarzanie transakcji w walucie elektronicznej na terenie Polski i Zjednoczonego Królestwa, w których to krajach prowadzi swoją działalność. Robert Kałuża zauważa: „Koncesje te pozwolą nam zaoferować kilka rodzajów usług związanych z płatnościami w krajowych walutach Polski i Zjednoczonego Królestwa, wprowadzić portfele walut elektronicznych, wydawać instrukcje płatnicze, przeprowadzać transakcje oraz wymieniać waluty czy wykonywać przelewy”. Wprowadzana w obieg waluta elektroniczna w postaci waluty narodowej będzie miała tę samą wartość, co gotówka czy środki na koncie bankowym. „Uzyskanie pierwszej w historii polskiej bankowości zgody na emisję pieniądza elektronicznego okrzyknięto publicznie wielkim sukcesem i nowym podejściem do polskich przepisów finansowych dotyczących technologii finansowych”. Ale to nie koniec pochwał. Technologia łańcucha bloków zdobyła tytuł Best Corporate Blockchain Project na rozdaniu nagród The Europas Awards, następnie nagrodę World Summit w kategorii biznesu i handlu i została wymieniona na corocznej liście 50 najbardziej przebojowych firm w sektorze technologii finansowych w Europie, FinTech50. Robert Kałuża podsumowuje: „Spełniająca wymogi prawne technologia łańcuchów bloków jest niezwykle szybką i bezpieczną metodą płatności, z której może korzystać każdy, kto posiada smartfon, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, wieku czy statusu społecznego”.

Słowa kluczowe

BILLON, płatność, łańcuch bloków, bank, transakcja, waluta elektroniczna, bankowość, waluta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania