Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tkanina chroniąca przed zanieczyszczeniami przekształci krajobraz miast

Tkanina usuwająca zanieczyszczenia dzięki energii słonecznej może sprawić, że miasta staną się czystsze niż kiedykolwiek.

Energia

Zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z największych problemów, jakim obecnie stawia czoła ludzkość, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych charakteryzujących się dużą gęstością zabudowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku z powodu chorób związanych z niską jakością powietrza przedwcześnie umiera 4,2 miliona ludzi na całym świecie. Co gorsza, 91 % ludności świata zamieszkuje rejony, w których poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza wartości graniczne określone w wytycznych WHO. W samej Europie niska jakość powietrza odpowiada za 390 000 przedwczesnych zgonów rocznie, w związku z czym rozwiązanie tego problemu stało się priorytetem dla głównych sił politycznych. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu zakłada mobilizację inwestycji publicznych i prywatnych realizowanych na przestrzeni nadchodzącej dekady o wartości przekraczającej 1 bilion euro, skupiających się przede wszystkim na technologiach służących klimatowi i ochronie środowiska. Innowacyjna tkanina pasywnie oczyszczająca powietrze doskonale wpisuje się w te działania. Opracowana przez uczestników finansowanego przez Unię Europejską projektu CLEAN-Photo-TEX tkanina jest w stanie neutralizować zanieczyszczenia takie jak dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu (NOx) pod wpływem światła słonecznego, dzięki wykorzystaniu procesu fotokatalizy. „Tkanina jest impregnowana specjalnym roztworem nanocząsteczek, który nadaje jej właściwości fotokatalityczne”, wyjaśnia koordynator projektu Marc Ponsa, dyrektor generalny hiszpańskiej firmy Etisilk. „W zależności od wybranego fotokatalizatora, nasza tkanina jest w stanie usuwać z powietrza nawet dwutlenek węgla. Jedyne, czego potrzeba do działania, to światło słoneczne – samo to wystarczy, żeby przez lata usuwać zanieczyszczenia z atmosfery”.

Tkanina usuwająca zanieczyszczenia

Ponsa dowiedział się o tej innowacyjnej technologii dzięki katalońskiemu klastrowi AEI Tèxtils, skupiającemu przedsiębiorstwa działające w branży tekstyliów technicznych. „Uznaliśmy, że to będzie idealne rozwiązanie dla naszych tkanin, które są nieustannie wystawione na działanie promieni słonecznych”, wyjaśnia. Głównym obszarem działalności firmy Etisilk, która jest niewielkim przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą koło Barcelony, jest tkanie i wykańczanie tkanin wykorzystywanych do produkcji parasoli oraz mebli ogrodowych i balkonowych. Trwający 6 miesięcy projekt CLEAN-Photo-TEX, którego realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2019 roku, skupił się na przeprowadzeniu oceny wykonalności innowacyjnego rozwiązania. Uczestnicy projektu skupili się na przeprowadzeniu analiz dotyczących tego, w jaki sposób firma Etisilk mogłaby uwzględnić tę technologię w swoim asortymencie oraz w jaki sposób będzie można dokonać jej skutecznej komercjalizacji. „Dzięki projektowi byliśmy w stanie wybrać kilku dostawców i partnerów technologicznych do przeprowadzenia prób”, wyjaśnia Ponsa. „Przeprowadziliśmy szereg testów na niewielką skalę, a także opracowaliśmy plany zwiększania skali produkcji”. W czasie tego procesu Ponsa i jego zespół dowiedzieli się, że istnieje możliwość otrzymania różnych właściwości fotokatalitycznych, co pozwala na opracowanie i produkcję tkanin przeznaczonych do usuwania z atmosfery konkretnego rodzaju zanieczyszczenia. „Opracowaliśmy szereg materiałów, które pozwolą nam lepiej dostosować funkcjonalność naszych produktów do różnych potrzeb i środowisk”, wyjaśnia Ponsa. „Oznacza to, że możemy dostarczyć produkty charakteryzujące się różnym poziomem wykończenia, pozwalające na zwalczanie emisji CO2, pyłów zawieszonych lub tlenków azotu”.

Możliwości na terenach miejskich

Ponsa jest przekonany, że technologia umożliwiająca nadawanie tkaninom właściwości fotokatalitycznych okaże się niezwykle eleganckim i stylowym rozwiązaniem pozwalającym na walkę z zanieczyszczeniami na terenach miejskich. Po zakończeniu projektu CLEAN-Photo-TEX, zespół Ponsy zamierza zwiększać skalę produkcji nowatorskich materiałów oraz nawiązywać kontakty biznesowe z potencjalnymi partnerami. Kolejne etapy prac obejmują także przeprowadzanie testów nowatorskich materiałów w realnych warunkach, między innymi w parasolach oraz meblach ogrodowych i balkonowych. „Dostrzegamy olbrzymi potencjał, jaki niesie ze sobą zwiększanie skali produkcji naszych tkanin zwalczających zanieczyszczenia”, zauważa Ponsa. „Do tego stopnia, że obecnie skupiamy wszystkie nasze wysiłki na tym, by skierować naszą firmę na nowe tory i zająć się głównie tą przełomową technologią. Przewidujemy, że w ciągu 2 do 4 lat z naszego wynalazku będą korzystać wszyscy nasi obecni klienci”. Technologia ta może znaleźć zastosowanie między innymi w nowych domach, natomiast nowoczesne, funkcjonalne tkaniny mogą także zostać wykorzystane w remontowanych biurach oraz budynkach mieszkalnych. „Jedną z możliwości jest również odświeżanie elewacji, polegające na montowaniu na niej paneli wykorzystujących nasze innowacyjne, fotokatalityczne tkaniny”, dodaje Ponsa.

Słowa kluczowe

CLEAN-Photo-TEX, zanieczyszczenie, środowisko, miejski, miasta, tkanina, zanieczyszczenia, CO2, WHO, fotokatalityczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania