CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Greenverter a revolutionary power converter technology to reduce environmental and economic losses due to electro pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Przekształcanie energii odnawialnej w skalowalne zasilanie

Pewne węgierskie przedsiębiorstwo produkcyjne opracowało innowacyjne rozwiązanie w zakresie inteligentnego zarządzania energią, które pozwala na przekształcanie energii ze źródeł odnawialnych, poprawę jakości energii oraz zmniejszenie ilości strat energetycznych.

Energia icon Energia

Nowoczesne urządzenia elektroniczne i produkty zasilane energią elektryczną zużywają niepotrzebnie dużo energii. Dotyczy to zarówno domowego telewizora, jak i dużych linii montażowych w nowoczesnych fabrykach. Nie jest to jednak wina tylko i wyłącznie urządzeń czy fabryk – wynika to między innymi z niskiej jakości energii elektrycznej, przerywanej eksploatacji oraz podejścia do prac konserwacyjnych. Szacuje się, że niska jakość energii elektrycznej kosztuje zakłady przemysłowe na terenie Unii Europejskiej przeszło 150 miliardów euro rocznie. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie energii wytwarzanej z paliw kopalnych energią ze źródeł odnawialnych, jednak wymaga to również sprawnego i przede wszystkim taniego sposobu na przekształcanie energii odnawialnej w skalowalne zasilanie. Właśnie tę kwestię obrali sobie za cel uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu GreenVerter. „Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej udało nam się opracować innowacyjne rozwiązanie w zakresie inteligentnego zarządzania energią”, twierdzi Balázs Horváth, założyciel i dyrektor generalny węgierskiej firmy CoreComm SI zajmującej się wytwarzaniem energii niskiego napięcia. „Podłączone do lokalnej sieci energetycznej urządzenie jest w stanie sprawnie i niezawodnie przetwarzać energię odnawialną, poprawiając przy tym jej jakość i zmniejszając straty”.

Dokładnie tyle, ile potrzeba

Greenverter – urządzenie opracowane przez uczestników projektu – jest inteligentnym kontrolerem. Po instalacji w ramach lokalnej sieci elektrycznej oblicza on optymalny prąd kompensacyjny. Na podstawie tych wyliczeń zainstalowany w sieci przekształtnik wprowadza do niej odpowiednią ilość mocy – dokładnie tyle, ile potrzeba. „Dzięki naszemu rozwiązaniu nie wysyłamy już do zagotowania wody w czajniku elektrycznym takiej samej ilości energii, jaką zużywa duży zakład przemysłowy. Greenverter sprawia, że każde urządzenie otrzymuje dokładnie taką ilość energii, jakiej potrzebuje”, wyjaśnia Horváth. Przeprowadzone próby wykazały, że dzięki zmniejszeniu strat energetycznych rozwiązanie Greenverter może przyczynić się do obniżenia rachunków za energię elektryczną nawet o 25–40 %. „W naszym sektorze stanowi to ogromną zmianę”, dodaje Horváth. Według Horvátha opracowanie takiego rozwiązania było możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu z UE. „Nasza firma prowadzi działalność na szeroką skalę, natomiast nasz zespół jest stosunkowo mały i mocno wyspecjalizowany, co oznacza, że trudno byłoby nam znaleźć czas i wykrzesać z siebie entuzjazm na realizację projektów badawczo-rozwojowych”, wyjaśnia. „Dzięki unijnemu finansowaniu mogliśmy jednak zlecić część prac badawczo-rozwojowych zespołowi działającemu w ramach Uniwersytetu Panońskiego”.

Era inteligentnej energii

Dzięki umożliwieniu wirtualnego połączenia z elektrownią Greenverter jest pierwszym inteligentnym rozwiązaniem energetycznym opracowanym z myślą o gospodarstwach domowych, które pozwala na wykorzystanie potencjału inteligentnej sieci energetycznej. „Mówi się, że upływające dziesięciolecie było dekadą inteligentnych urządzeń. Nadchodzące dziesięć lat będzie czasem inteligentnej energii”, podsumowuje Horváth. „Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej rozwiązanie Greenverter jest teraz na idealnej pozycji, by stać się czynnikiem, który zapoczątkuje erę inteligentnej energii”. Choć projekt dobiegł już końca, prace nadal trwają. Firma CoreComm SI jest obecnie w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie finansowania budowy dedykowanego zakładu produkcyjnego. Co więcej, przedstawiciele firmy wystąpili także o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Akcelerator” EIC, dzięki któremu mają nadzieję na przyspieszenie wprowadzania swojego produktu na rynek. Oprócz samego urządzenia Greenverter zespół CoreComm SI pracuje również między innymi nad opracowaniem rozwiązań w zakresie magazynowania energii, pojazdów elektrycznych i wirtualnych połączeń z elektrowniami.

Słowa kluczowe

GreenVerter, energia odnawialna, inteligentna energia, inteligentne sieci, urządzenia elektroniczne, energia, sieć energetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania