European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS

Article Category

Article available in the following languages:

Czy selfie robione telefonem komórkowym mogą pomóc w diagnozowaniu wczesnej postaci choroby Parkinsona?

Wczesne objawy choroby Parkinsona są subtelne i pozostają niezauważone. Dzięki innowacyjnej aplikacji mobilnej europejscy badacze mają nadzieję diagnozować tę chorobę wystarczająco wcześnie, by opóźnić pojawienie się wielu objawów.

Zdrowie icon Zdrowie

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że wczesna interwencja mogłaby opóźnić objawy choroby Parkinsona, takie jak drżenie, słabość i niestabilność emocjonalna. Jednakże z uwagi na brak biomarkerów czy wyników podczas rutynowego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej choroba pozostaje nierozpoznana przez całe lata.

Aplikacja mobilna wykrywa wzorce choroby Parkinsona

Aby rozwiązać ten problem, badacze z finansowanego przez UE projektu i-PROGNOSIS opracowali inteligentne rozwiązanie oparte na TIK, które umożliwi rozpoznawanie ryzyka wystąpienia choroby poprzez zdalne wykrywanie określonych parametrów behawioralnych w nieinwazyjny sposób. „Jako że telefony komórkowe odgrywają tak ważną rolę w naszym codziennym życiu, można je wykorzystać do zbierania informacji behawioralnych, które mogą umożliwić sformułowanie wniosków dotyczących ukrytych objawów powiązanych z chorobą, znacznie wcześniej niż miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnych metod”, wyjaśnia koordynator projektu, Leontios Hadjileontiadis. Podczas korzystania przez nas ze smartfonu aplikacja iPrognosis może rejestrować głos, ruch, wzorce pisania oraz zachowania związane z socjalizacją i stylem życia (GData). Osoby, u których występują widoczne zmiany wzorców GData, przechodzą bardziej ukierunkowane testy, aby wygenerować dodatkowe dane sensoryczne (SData) z pomocą bioczujników w urządzeniach noszonych na ciele oraz codziennych przedmiotów z funkcją Internetu rzeczy. Wykrywają one zmiany w sposobie chodzenia, pracy układu trawiennego oraz spożywaniu posiłków. Wszystkie te dane są następnie przetwarzane przez zaawansowaną analitykę Big Data z zastosowaniem technik uczenia maszynowego, generując rzetelne alarmy informujące o wczesnych objawach choroby Parkinsona.

Nowa perspektywa w zakresie diagnozowania choroby Parkinsona

Na podstawie codziennego wykorzystywania smartfonów badacze z projektu i-PROGNOSIS stworzyli nową perspektywę w zakresie tego, na ile zachowanie pacjentów odzwierciedla wczesne objawy choroby. Zespół zastosował nowe wskaźniki, takie jak dynamika uderzania w klawisze na podstawie sposobu pisania na smartfonie, cechy głosu – pod kątem degradacji głosu spowodowanej chorobą, a także cechy związane z trzymaniem telefonu komórkowego – na potrzeby rozpoznania drżenia rąk. Analiza selfie umożliwia rozpoznanie maskowania wyrazu twarzy, zwanego hipomimią; z kolei dzięki inteligentnemu paskowi możliwe jest wykonanie elektrogastrogramu i zarejestrowanie dźwięku pracy jelit. Wskaźniki te wykazały ponad 90 % skuteczność i wysoką korelację z wykorzystywaną klinicznie jednolitą skalą objawów choroby Parkinsona (UPDRS). Dodatkowo partnerzy projektu wprowadzili nowe testy oceny motoryki oparte na TIK, aby określić stan zdolności motorycznych pacjenta. „W przeciwieństwie do innych metod w ramach projektu i-PROGNOSIS dostosowano technologię do potrzeb i cech pacjenta, a nie odwrotnie”, podkreśla Hadjileontiadis. Dzięki nieinwazyjnemu gromadzeniu danych z czujników i pełnej prywatności danych projekt przyciągnął ponad 4 500 uczestników do społeczności i-PROGNOSIS. „Wspaniale jest móc zobaczyć, że ludzie stają się stopniowo coraz bardziej świadomi naszej inicjatywy na rzecz poprawy leczenia choroby Parkinsona i chcą nam pomagać we wczesnym stawianiu diagnozy”, dodaje.

Interwencje związane z chorobą Parkinsona

Konsorcjum poszło o krok dalej od prognozy wysokiego ryzyka choroby Parkinsona: badacze opracowali związane z chorobą interwencje, które włączono do platformy i-PROGNOSIS. Obejmują one spersonalizowany pakiet gier składający się z gier ExerGames wzmacniających napięcie mięśniowe i przywracających właściwą postawę podczas chodzenia, gier DietaryGames pomagających wdrożyć zdrowe nawyki żywieniowe, gier EmoGames zachęcających do bogatszej mimiki oraz gier H/VGames korygujących styl pisania ręcznego. Ponadto platforma zawiera interwencje wspomagające wzmocnienie głosu oraz utrzymanie prawidłowego rytmu chodu. Co ważne, użytkownicy mogą wykonywać wszystkie te zadania w zaciszu własnego domu. W projekcie kontynuacyjnym, AI-PROGNOSIS, zgłoszonym niedawno w celu uzyskania dofinansowania, konsorcjum włączyło w prace 25 partnerów z całej Europy. Konsorcjum planuje monitorować pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona przez kolejne 4 lata i dodatkowo dopracować modele sztucznej inteligencji, jak również określić nowe wskaźniki na potrzeby dokładniejszej diagnozy.

Słowa kluczowe

i-PROGNOSIS, choroba Parkinsona, diagnoza, interwencja, aplikacja mobilna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania