Skip to main content

Artificial Intelligence Powered Fashion Insights and Personal Styling Solutions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne algorytmy SI mogą ożywić handel detaliczny

W minionych 15 latach sposób robienia zakupów zmienił się drastycznie. Handel elektroniczny stanowi teraz poważne zagrożenie dla tradycyjnych sklepów stacjonarnych. Badania prowadzone w ramach projektu RDS skupiają się na określeniu czynników sukcesu handlu elektronicznego i wykorzystaniu ich do wdrożenia innowacyjnego systemu SI, który poprawi jakość handlu stacjonarnego.

Gospodarka cyfrowa

Sposób, w jaki robimy zakupy, ciągle się zmienia pod wpływem nieustannie zwiększającego się wpływu internetu na nasze życie. Rozwój handlu elektronicznego sprawił, że jest to coraz prostsze, co boleśnie odczuły tradycyjne sklepy. W Zjednoczonym Królestwie codziennie zamyka się 16 sklepów stacjonarnych, a w Stanach Zjednoczonych około 7 000 rocznie. W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 ta tendencja zapewne wzrośnie. Zgodnie z jedną z analiz 55 % tradycyjnych sklepów znalazło się na skraju bankructwa w związku z zaistniałym kryzysem.

Na scenę wkracza sztuczna inteligencja Radius

Wspierany przez UE projekt RDS przyczynił się do powstania rozwiązania, które, jak mają nadzieję jego twórcy, umożliwi udane współistnienie handlu elektronicznego i tradycyjnego. Z pomocą ma tu przyjść szereg algorytmów SI, które zautomatyzują planowanie strategiczne i wykonywanie działań na rynku nieruchomości. „Te algorytmy SI zbierają złożone, wielopoziomowe dane z różnych źródeł pozostających poza zasięgiem sprzedawcy detalicznego. Następnie przetwarzają je, aby wskazać działania, które mają szansę zwiększyć zyski w danej okolicy”, wyjaśnia Burak Capli, koordynator projektu w brytyjskiej firmie Radius Tech Fashion Services. Technologia Radius co miesiąc zbiera olbrzymie ilości danych pochodzących z 2,9 miliarda transakcji zawieranych w handlu elektronicznym i dotyczących ponad 68,7 miliona produktów. Ponadto co 2 dni dane transakcyjne są uzupełniane 10 milionami punktów danych dotyczących konsumpcji. „Najprościej rzecz ujmując, Radius zbiera i przetwarza dane dotyczące procesu zakupowego każdych 15 ze 100 konsumentów. Takie usprawnienie jest olbrzymim krokiem naprzód, ponieważ branża handlowa co roku traci łącznie 1,2 miliarda euro w wyniku niemożności przechwytywania danych i zarządzania nimi”, wyjaśnia dalej Capli. Aby przeprowadzić kapitalizację tak bogatego źródła danych, opracowano algorytmy SI bazujące na zasadach etnograficznych – nie korzystano z żadnych gotowych rozwiązań. Ta innowacyjna technologia umożliwia mapowanie holistycznych, a mimo to bardzo dyskretnych wzorców zakupowych. Analiza uwzględnia ponad 500 punktów danych, w tym wiek, stan cywilny, przychód, upodobania i zainteresowania oraz powiązania między tematyką, trendami, produktami i markami. Capli mówi: „Dzięki temu możemy wskazać cyfrową postać konsumenta właściwą dla jego stylu życia i upodobań konsumenckich, a następnie wykorzystać te wyniki tak w zagadnieniach związanych z życiem, jak i w kontekście handlu”. Osoby zrzeszone pod szyldem inicjatywy Radius, wspieranej w ramach finansowanego przez UE projektu RDS, przeprowadziły szeroko zakrojone badania dotyczące wykonalności i wartości technologii w sektorze handlu detalicznego. W trakcie trwania projektu Capli i jego zespół odbyli spotkania z 89 sprzedawcami i 12 inwestorami działającymi na rynku nieruchomości handlowych, do których łącznie należy przeszło 500 centrów handlowych w całej Europie. Skala sukcesu nowej technologii była tak imponująca, że kilku z nich podpisało już kolejne umowy z firmą Radius.

Dalszy rozwój w świecie po koronawirusie

W miarę wygasania pandemii w najbliższych miesiącach, na co liczy większość z nas, rozwiązania takie jak to opracowane przez firmę Radius przyczynią się do odbudowania najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gałęzi gospodarki, w tym niewątpliwie sektora handlowego. Capli nie ma co do tego wątpliwości. Firma Radius stawia sobie konkretnie za cel dalszy rozwój opracowanych rozwiązań i przyczynienie się do powstania bardziej demokratycznego, uczciwszego świata po pandemii. „Radius będzie wspierać gospodarkę i postara się wprowadzić do niej innowacje technologiczne tak, by stały się one jej nieodzowną częścią, jednocześnie próbując pogodzić technologię z potrzebami konsumenta. Chodzi nam o to, by skorzystali na tym wszyscy. Demokratyzacja danych przekształci, zoptymalizuje i usprawni modele biznesowe w branżach skierowanych bezpośrednio do konsumenta”, podsumowuje Capli.

Słowa kluczowe

RDS, Radius, SI, branża handlu detalicznego, handel elektroniczny, zasady etnograficzne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania