European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Guided (Ultra)sonic Waves for High Performance Deepwater Pipeline Inspection

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzie do oceny integralności strukturalnej rurociągów morskich

Stoimy obecnie przed obliczem konieczności wydłużenia okresu eksploatacji inwestycji morskich oraz odsunięcia w czasie kosztownego procesu wycofywania ich z eksploatacji przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka katastrofalnych w skutkach awarii. Uczestnicy unijnego projektu chcą rozwiązać ten problem dzięki szybkiemu, dokładnemu, automatycznemu systemowi testującemu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Kontrole infrastruktury podmorskiej stanowią olbrzymi problem ze względu na trudne środowisko pracy, wysokie ciśnienie, niskie temperatury i bardzo niebezpieczne otoczenie. Do niedawna kontrole elementów infrastruktury, między innymi rurociągów, były przeprowadzane przez nurków. Ze względu na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, niewystarczającą liczbę odpowiednio przeszkolonych nurków, a także koszty i czas, przedsiębiorstwa działające w przemyśle naftowym i gazowym podjęły pod naciskiem organów regulacyjnych decyzję o znaczącym ograniczeniu kontroli z udziałem ludzi. Obecnie preferowanym rozwiązaniem jest wynajem lub zakup zdalnie sterowanych pojazdów wyposażonych w systemy badań nieniszczących, dzięki którym mogą realizować procesy kontroli. W ramach projektu VERNE powstało narzędzie pomiarowe do badań nieniszczących, które można zainstalować na wielu zdalnie sterowanych pojazdach podwodnych, łączące w sobie dwie zaawansowane i wzajemnie uzupełniające się technologie. Obejmują one zarówno badania ultradźwiękowe dalekiego zasięgu (LRUT), dzięki którym urządzenie zyskuje możliwość skanowania w obu kierunkach z wybranego punktu kontrolnego, a także zestawu normalnych sond ultradźwiękowych (UNPA), który pozwoli na uzyskanie najlepszych dostępnych informacji topograficznych na potrzeby charakteryzacji uszkodzenia.

Zaawansowana technologia

Kompaktowe i lekkie narzędzie pomiarowe wykonujące badania nieniszczące stanowi modułowy system, obejmujący zacisk, układ hydrauliczny oraz obudowę zawierającą wszystkie elementy elektroniczne. System VERNE można łatwo podłączyć do bezzałogowego pojazdu przy pomocy kabla Ethernet oraz standardowego uchwytu typu fish-tail zainstalowanego w górnej części zacisku, który pasuje do ramienia manipulatora pojazdu. Dzięki wykorzystaniu technologii LRUT oraz UNPA, VERNE jest w stanie wykrywać korozję i uszkodzenia materiału rurociągu pod wodą oraz przewiduje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Narzędzie zaciska się wokół powierzchni rurociągu i wykorzystuje technologię LRUT w celu wyszukiwania wad i uszkodzeń w obrębie do 100 metrów w obu kierunkach od punktu kontrolnego. Po wykryciu problemu zacisk jest przenoszony i ustawiany ponownie w miejscu, w którym znajduje się usterka, a następnie urządzenie wykorzystuje technologię UNPA w celu jej szczegółowej charakteryzacji. Technologie wykorzystane w ramach rozwiązania VERNE umożliwiają badanie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych powierzchni struktur bez konieczności usuwania powłok antykorozyjnych oraz bioporostów. „To przełoży się na znaczące oszczędności kosztów dla właścicieli tych zasobów, jednocześnie oferując przewagę nad konkurencją dostawcom usług podwodnych”, twierdzi Knut Glorvigen, kierownik ds. marketingu VERNE, przedstawiciel norweskiej firmy Dacon działającej w sektorze MŚP.

Niższe koszty

Technologie zintegrowane i sfinalizowane w ramach projektu obejmują między innymi przetworniki i sondy dostosowane do działania pod wodą, a także technologie przetwarzania pozwalające na przekazywanie silnych sygnałów w wodzie morskiej, przesyłanie danych na powierzchnię oraz zaawansowane metody zdalnego sterowania. „Rozwiązanie VERNE pozwala na znaczące przyspieszenie oraz zwiększenie precyzji kontroli, oferując klientom końcowym możliwość znacznie bardziej efektywnego zarządzania zasobami podmorskimi”, wyjaśnia Glorvigen. Rozwiązanie VERNE znajdzie zastosowanie zarówno w kontrolach działania jak i konwencjonalnych kontrolach realizowanych w ramach utrzymania oraz zarządzania integralnością zasobów. „Biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia oraz trudne warunki, koszty konwencjonalnych kontroli nie są czymś, co można łatwo zmniejszyć. VERNE może zatem zaoferować znaczące oszczędności dzięki stosowanej metodzie kontroli, wymagającej jedynie niewielkiego bezzałogowego pojazdu, zastępując tym samym łódź z pełną załogą”, zauważa Glorvigen. „Dzięki temu nasze urządzenie jest w stanie wyprzeć dotychczasowe technologie”. Choć głównymi odbiorcami technologii VERNE są przemysł naftowy i gazowy, a zwłaszcza podmioty zajmujące się kontrolami infrastruktury morskiej, istnieje także szereg innych obszarów zastosowań w sektorze energetyki odnawialnej. Rozwiązanie VERNE przyniesie szczególne korzyści przedsiębiorstwom wydobywającym ropę naftową i gaz ziemny na morzach. „Dzięki temu rozwiązanie znajdzie zastosowanie w wielu branżach, w tym wśród przedsiębiorstw zajmujących się wycofywaniem z eksploatacji instalacji naftowych i gazowych, w morskiej energetyce wiatrowej, a także wśród podmiotów zajmujących się lądowym przesyłem ropy naftowej i gazu”, zauważa Glorvingen.

Słowa kluczowe

VERNE, podmorskie, rurociąg, ropa naftowa i gaz ziemny, zdalnie sterowany pojazd bezzałogowy, badania nieniszczące, LRUT, integralność strukturalna, zestaw normalnych sond ultradźwiękowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania