European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Counterfeiting and Piracy will not affect to our firms in the EU any longer.

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzie cyfrowe do zwalczania piractwa w internecie

Piractwo treści cyfrowych w internecie pozbawia twórców zarobków i zagraża przyszłości branż, na których się opiera. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ETIQMEDIA powstał system cyfrowy, który szybko i skutecznie wykrywa naruszenia praw własności intelektualnej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Na całym świecie przemysł rozrywkowy musi stawiać czoła wyzwaniu, jakim jest piractwo. Naruszenia praw własności intelektualnej mogą dotyczyć zarówno praw autorskich, jak i znaków towarowych, praw do wzorów przemysłowych oraz patentów. Organizacja BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) szacuje, że z powodu piractwa do 2022 roku zniknie z rynku 4,2–5,4 miliona stanowisk pracy. W ramach projektu ETIQMEDIA powstaje pierwsze cyfrowe rozwiązanie do wyszukiwania, przeliczania oraz sortowania w czasie rzeczywistym treści cyfrowych chronionych prawami własności intelektualnej w dowolnym kanale medialnym – telewizji, radiu czy internecie. Treści te mogą stanowić obrazy, dźwięki lub tekst. Po wykryciu naruszenia rozwiązanie informuje o nim właściciela praw własności intelektualnej. Firma ETIQMEDIA (strona internetowa w języku hiszpańskim) zajmująca się realizacją projektu rozpoczęła serię badań pilotażowych we współpracy z hiszpańskim nadawcą – spółką Atresmedia (strona internetowa w języku hiszpańskim), a także przedsiębiorstwem Auditsa.eu (strona internetowa w języku hiszpańskim) zajmującym się monitorowaniem i weryfikacją reklam w mediach. „Przeprowadzone testy i próby przekonały nas, że możemy zwiększyć skalę naszego rozwiązania i wprowadzić je już na rynek”, mówi Antonio León Carpio, dyrektor generalny firmy ETIQMEDIA i koordynator projektu.

Połączenie osiągnięć technicznych

Realizacja projektu ETIQMEDIA była możliwa dzięki połączeniu wielu technologii. Nowa platforma wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w zakresie rozpoznawania mowy, przetwarzania obrazów oraz analizy semantycznej tekstów. Technologie te istniały co prawda na rynku, jednak do tej pory nie były wykorzystywane razem do zwalczania piractwa. Rozpoznawanie mowy jest szeroko stosowane w telefonach komórkowych i inteligentnych urządzeniach, rozpoznawanie twarzy upowszechnia się w obszarze bezpieczeństwa publicznego, natomiast analiza tekstów jest wykorzystywana do tworzenia podpisów do filmów oraz w procesie tłumaczenia. Po wybraniu przez klienta kanałów i mediów posiadających prawa do wykorzystywania treści, platforma wyszukuje i analizuje przypadki nieuprawnionego wykorzystania, a następnie informuje o nich właściciela praw. „Z tego, co nam wiadomo, obecnie na rynku nie istnieje żadne porównywalne rozwiązanie. Większość dostępnych usług opiera się na pracownikach ręcznie przeszukujących treści pod kątem naruszeń znaków towarowych, a technologia stanowi tutaj tylko pewną pomoc”, zauważa León Carpio. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa badania pilotażowe. Pierwsze z nich, przeprowadzone wspólnie ze spółką Atresmedia, polegało na trenowaniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy. W jego trakcie system przeanalizował 500 godzin filmów i seriali w celu zidentyfikowania konkretnych osób. Celem drugiego badania, realizowanego we współpracy z firmą Auditsa.eu było wyszukiwanie słów kluczowych związanych z markami w treści audycji radiowych z 6 miesięcy. Zespół stwierdził, że wskaźnik wykrywalności i rozpoznawania twarzy wyniósł 97,3 % w przypadku testów technologii przeprowadzonych na bazie1 000 osób występujących w serialach i filmach spółki Atresmedia. Dokładność transkrypcji wypowiedzi na tekst wynosiła 92 % w przypadku wiadomości, a także 95 % w przypadku treści instytucjonalnych, które opierały się na zapisach prac Kongresu Deputowanych oraz Senatu Hiszpanii. Wskaźnik wykrywania związanych z handlem słów kluczowych w audycjach radiowych wyniósł z kolei 94,3 %.

Ochrona praw, zwiększanie konkurencyjności

Prawa własności intelektualnej zapewniają twórcom uznanie, zapłatę oraz ochronę ich utworów. Według informacji Unii Europejskiej 33 sektory unijnej gospodarki, opierające się w dużej mierze na prawach autorskich, odpowiadają za przeszło 7 milionów miejsc pracy, zatrudniając 3 % wszystkich pracowników UE. Dostrzegając olbrzymie znaczenie tego sektora, w zeszłym roku Unia Europejska uchwaliła nową dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Ograniczenie piractwa będzie stanowiło ważny krok na drodze do ochrony kreatywnej gospodarki, natomiast rozwiązanie opracowane w ramach projektu ETIQMEDIA może poprawić skuteczność i szybkość działań realizowanych w tym celu. „Jesteśmy szczególnie dumni z naszego systemu rozpoznawania mowy, który pozwala na uzyskanie lepszej dokładności niż rozwiązania wprowadzane na rynek przez niektóre spośród największych firm technologicznych. Jest to możliwe dzięki procesowi treningu naszego systemu, dostosowującemu jego działanie do każdego klienta i rodzaju treści”, dodaje León Carpio. Posiadając rozwiązanie gotowe do wprowadzenia na rynek, zespół stara się zainteresować nim przedstawicieli branży kreatywnej, a także administracji publicznej i uczelni wyższych.

Słowa kluczowe

ETIQMEDIA, piractwo, podrabianie, prawo autorskie, patent, prawa własności intelektualnej, treści cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania