CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Artificial intelligence for yield estimations at fruit orchards

Article Category

Article available in the following languages:

Przełomowy system do zliczania owoców dla rolnictwa precyzyjnego

Wysoce precyzyjny system do zliczania owoców wykorzystuje sztuczną inteligencję, by wspierać sadowników w optymalizacji zbiorów i planowaniu sprzedaży.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Szacowanie plonów to ważny element uprawy roślin, dzięki któremu rolnicy mogą lepiej planować zbiory. Ale nie jest to łatwe zadanie, szczególnie w sadownictwie, gdzie zliczanie owoców jest bardzo czasochłonnym procesem. Zespół finansowanego przez UE projektu AGERPIX opracował bardziej wydajną metodę dla sadowników: automatyczny system do zliczania owoców na drzewach, który pozwala producentom ocenić wielkość zbiorów z dokładnością aż do 95 %. Stosując system stworzony w ramach projektu AGERPIX, sadownicy mogą monitorować wszystkie drzewa w sadzie, sprawdzać kondycję i ulistnienie roślin oraz dokładnie określać, które strefy w sadzie są najbardziej wydajne. Dzięki kamerom, precyzyjnemu pozycjonowaniu oraz sztucznej inteligencji (SI) zbieranie dokładnych danych na temat zbiorów staje się nie tylko możliwe, ale także bardzo proste. Stosowanie systemu może przynieść sadownikom szereg korzyści: od ulepszenia zarządzania sadem i planowania logistycznego, poprzez optymizację przechowywania zbiorów w warunkach chłodniczych i ich transportu, usprawnienie procesów związanych z zatrudnianiem siły roboczej, udoskonalenie przetwarzania danych oraz zmniejszenie kosztów, aż po chyba najważniejszy atut, czyli zwiększenie jakości owoców. „W skrócie można powiedzieć, że system powstał po to, by sady produkowały więcej lepszej jakości owoców z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów”, wyjaśnia David Frances, dyrektor generalny firmy realizującej projekt, Agerpix Technologies.

Mobilny czujnik

System składający się z układu czujników umieszcza się na czterokołowym pojeździe. Żeby zebrać potrzebne dane, wystarczy przejechać przez sad wzdłuż wszystkich rzędów drzew. Następnie dane są analizowane i przetwarzane dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji, który umożliwia identyfikację wszystkich owoców na każdym drzewie. Na koniec wyniki analizy są przekazywane producentowi, który może je przeglądać na różnych urządzeniach. „Technologia SI jest wprost stworzona dla upraw, ponieważ pozwala tworzyć prognozy zbiorów, monitorować kondycję owoców i wigor roślin oraz identyfikować potencjalne szkodniki”, tłumaczy Frances, koordynator projektu AGERPIX. Jedną z funkcjonalności systemu jest określanie stanu fizjologicznego roślin, co z kolei umożliwia wykrywanie niedoboru składników odżywczych, stresu wodnego czy chorób. Wszystkie dane, zapisy i analizy dotyczące produkcji są przechowywane w chmurze, dzięki czemu są bezpieczne i dostępne wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. System ma także „tryb nocny”, może więc być stosowany w każdych warunkach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnego i energooszczędnego oświetlenia LED, pozwalającego na pracę w nocy bez zakłócania innych czynności w sadzie. Wbudowany nadajnik GPS ma za zadanie dostarczać dane georeferencyjne o wysokiej precyzji, które są następnie wykorzystywane do dzielenia sadu na strefy według wydajności zbiorów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla sadowników, którzy mogą zidentyfikować te strefy w swoim sadzie, w których drzewa produkują najwięcej owoców. Obecnie firma oferuje swój produkt jako usługę, ale w przyszłości planuje opracować kompletnie autonomiczny system gromadzenia danych.

Żywność dla przyszłych pokoleń

„Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na żywność, wzrost populacji, niedobór wody oraz brak gruntów pod uprawę roślin priorytetem staje się zwiększanie wydajności plantacji – i to jest naszym celem”, mówi Frances. Dzięki dofinansowaniu z UE zespół projektu stworzył i udoskonalił swój plan biznesowy, który intensywnie stara się zrealizować. Jak dodaje Frances, firma Agerpix zamierza nadal tworzyć wartościowe rozwiązania: „W tym celu pracujemy nad nowymi sposobami wspierania producentów w lepszym podejmowaniu decyzji”. Firma planuje rozwijać swoją technologię, żeby zwiększyć liczbę gatunków i odmian roślin, które system będzie w stanie monitorować. „Kontynuujemy prace także na innymi rodzajami produktów przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego, które pozwolą producentom rozwiązać zgłaszane przez nich problemy”, podsumowuje Frances.

Słowa kluczowe

AGERPIX, zbiory, uprawy, oprogramowanie, owoc, wykrywanie, rolnictwo precyzyjne, sztuczna inteligencja, SI

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania