Skip to main content
European Commission logo print header

Designing for People with Dementia: designing for mindful self-empowerment and social engagement

Article Category

Article available in the following languages:

Świadome rozwiązania projektowe angażują społecznie osoby z demencją

Demencja wiąże się z trudnościami psychospołecznymi i behawioralnymi. Europejscy naukowcy opracowali świadome aktywności mające na celu poprawę interakcji społecznych i jakości życia osób z demencją.

Zdrowie icon Zdrowie

Osoby cierpiące na demencję mogą mieć problemy z rozpoznawaniem innych osób i określaniem powiązania z nimi. Utrudnia im to osiąganie zaangażowania społecznego i dobrego samopoczucia. W celu poprawy jakości ich życia i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej ważne jest zapewnienie, aby osoby cierpiące na demencję były postrzegane jako sprawni i wyjątkowi ludzie, którzy mogą uczestniczyć w życiu społecznym.

Przyjmowanie świadomych projektów z myślą o osobach z demencją

Projekt MinD podjęto przy wsparciu programu RISE w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań projektowych z myślą o osobach z demencją. Aby pomóc w podniesieniu pewności siebie i samowystarczalności tej grupy docelowej, partnerzy wykorzystali koncepcję świadomego projektowania. „Projektowanie otacza nas na każdym kroku. Może wpływać na wszystkie aspekty naszego życia i je zmieniać. Musimy postarać się, aby zmierzało w kierunku poprawy jakości naszego życia”, wyjaśnia Kristina Niedderer, główna badaczka i profesor projektowania na uczelni Manchester Metropolitan University. W projekcie wzięło udział 17 partnerów z 8 różnych krajów. W trakcie procesu badań i projektowania w ramach projektu MinD przeprowadzono konsultacje z ponad 100 osobami cierpiącymi na demencję we wczesnym i średnim stadium, ich członkami rodzin i opiekunami z 4 krajów europejskich. Zostały one poproszone o określenie swoich potrzeb i wyzwań, przed jakimi stają, abyśmy mogli jak najlepiej dopasować do nich nasze przyszłe produkty. Odbyte rozmowy zwróciły uwagę na potrzebę większego wsparcia po postawieniu diagnozy oraz znaczenie utrzymywania relacji społecznych i uczestnictwa w życiu społecznym.

Wzmacnianie interakcji społecznych i wiary w siebie

W ramach projektu MinD opracowano cztery produkty wspierające osoby cierpiące na demencję, mające na celu przystosowanie ich do życia codziennego oraz zwiększenia ich pewności siebie i jakości życia. Skłaniająca do refleksji broszura „Living the Life” zawiera proste ćwiczenia na świadomość, które pomagają w rozluźnieniu i refleksji, a także porady, jak zachować świadomą postawę. Broszura jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. „This is Me” jest narracyjną grą planszową, która pozwala osobom z demencją wspominać przeszłość i na podstawie wcześniejszych doświadczeń motywować się do stawienia czoła przyszłości z pewnością siebie. Gra została poddana ocenie w grupach dziennej opieki w czterech krajach: osoby z demencją uznały ją za przyjemną rozrywkę, ponieważ pozwalała im na podejmowanie interakcji społecznych i pozytywne myślenie o przyszłości. Gra wejdzie do produkcji i trafi do szerszego grona odbiorców w 2021 roku. Platforma cyfrowa projektu „Let's Meet Up!” umożliwia osobom cierpiącym na demencję zachowanie aktywności społecznej poprzez podejmowanie interakcji społecznych z wybranymi członkami rodziny i przyjaciółmi. Wreszcie, narzędzie dyskusyjne „You & Me” zachęca osoby z demencją do wyrażania swoich poglądów. Pod uwagę brane są również opinie opiekunów.

Wytyczne dotyczące spersonalizowanego wsparcia

„Projekt MinD pozwolił ludziom z demencją na zabranie głosu na temat tego, czego potrzebują, by żyć po swojemu”, podkreśla Niedderer. Odzwierciedla to sprawozdanie na temat wytycznych oraz zwięzły i praktyczny zestaw narzędzi dla współprojektantów. Kluczowym celem jest promowanie rozwoju spersonalizowanych interwencji, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka, a nie technologię. W ramach projektu MinD udało się zademonstrować potencjał projektowania, które zapewnia lepsze wsparcie i opiekę nad osobami z demencją. Plany na przyszłość obejmują połączenie tej grupy z szerszą społecznością poprzez znalezienie odpowiednich możliwości. Pomysł ten będzie rozwijany poprzez nowo powstały program stypendiów indywidualnych działania „Maria Skłodowska-Curie”, I-Do Service, realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”, który rusza w październiku 2020 roku.

Słowa kluczowe

MinD, demencja, świadome projektowanie, jakość życia, zaangażowanie społeczne, narzędzia, broszura

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania