European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving

Article Category

Article available in the following languages:

Świadomość i gamifikacja sprzyjają energooszczędnym zachowaniom

Przekonywanie użytkowników do oszczędnej konsumpcji oraz wydajniejszego wykorzystania zasobów może przełożyć się na mniejsze obciążenie dla środowiska i lepszą jakość życia. Uczestnicy unijnego działania innowacyjnego opracowali interesujący i zabawny sposób, który pozwoli każdemu mieć swój wkład w ratowanie planety dzięki zmianom zachowań związanych ze zużyciem energii.

Energia icon Energia

Piero Fraternali, koordynator projektu enCOMPASS, zaznacza: „Ludzie muszą zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób zużywają zasoby, aby na tej podstawie określić prowadzące do ich marnowania zachowania, które wymagają zmiany”. Właśnie w tym celu partnerzy skupieni wokół projektu najpierw zbadali czynniki wpływające na zużycie energii w gospodarstwach domowych, szkołach oraz budynkach publicznych, a następnie określili problemy związane ze świadomością i wiedzą. Przeprowadzone badania wykazały, że przekonania, postawy, postrzegana odpowiedzialność, plany oraz motywacje również odgrywają ważną rolę z punktu widzenia zachowań związanych z energią. Jak wyjaśnia Fraternali, „wszystkie te elementy są prognostykami zachowań, a ich zmiana może skłonić użytkowników końcowych do zmiany podejścia na zorientowane na zrównoważony rozwój”.

Energooszczędność i nauka w różnych dziedzinach i na różnych platformach

Uczestnicy projektu enCOMPASS skutecznie wykorzystali dostępne zasoby, czerpiąc korzyści z pozytywnych rezultatów projektu SmartH2O, dotyczącego zmian zachowań związanych z wodą. Członkowie konsorcjum dostosowali strategie wykorzystane w tym projekcie i opracowali nowe podejścia w celu zajęcia się problemem zużycia energii. W ramach projektu enCOMPASS powstał nowy zestaw narzędzi, który pozwala odbiorcom energii lepiej zrozumieć zagadnienie oszczędzania energii oraz zwiększyć oszczędności. Narzędzia, które – jak twierdzi Fraternali – „wspierają naukę przez zabawę i współpracę”, obejmują inteligentną wizualizację danych, kontekstowe wskazówki dotyczące oszczędzania energii, treści edukacyjne i cele związane z oszczędzaniem, oparte na gamifikacji. Aplikacja mobilna opracowana w ramach projektu obejmuje szereg funkcji związanych ze świadomością energetyczną, oferując użytkownikom wskazówki związane z oszczędzaniem energii, na przykład przypominając im o ustawieniu niższej temperatury na termostacie. Użytkownicy aplikacji mogą udzielać informacji zwrotnych na temat przedstawianych zaleceń oraz odczuwanego poziomu wygody, które przełożą się na zwiększenie dokładności i przydatności wskazówek. „Aplikacja wykorzystuje zasady gamifikacji, co pozwala na utrzymanie zaangażowania użytkowników na najwyższym poziomie i motywowanie ich do oszczędzania energii”, mówi koordynator projektu. „Ranking najlepszych użytkowników umożliwił porównania i rywalizację z innymi użytkownikami, co stanowi kluczowy czynnik motywacyjny”. Na szczególną uwagę zasługuje hybrydowa gra cyfrowo-fizyczna, sprzyjająca zaangażowaniu zarówno starszych, jak i młodszych użytkowników, dostępna w formie aplikacji na urządzenia działające pod kontrolą systemów Android oraz iOS. „Gra planszowa Funergy i aplikacja są połączone, pozwalając graczom na realizację strategii opartych na współpracy i rywalizacji w celu zdobywania punktów oszczędzania energii”. Fraternali dodaje także: „Pytania dotyczące energii pozwalają grającym dzieciom i ich rodzinom na pogłębianie wiedzy oraz świadomości na temat kwestii związanych ze środowiskiem i energią”.

Łączenie zabawy i zrównoważonego rozwoju

Działania pilotażowe związane z projektem oraz gra Funergy zostały zweryfikowane przez dużą liczbę użytkowników w różnych sytuacjach – w gospodarstwach domowych, szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Niemiec, Grecji i Szwajcarii. Przeszło 1 500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 10 szkół uczestniczyło w sesjach gry w Funergy we Włoszech i w Szwajcarii. Poza pełną listą powszechnie dostępnych materiałów i rezultatów projektu enCOMPASS, partnerzy skupieni wokół inicjatywy promowali swoje działania przy pomocy różnych kanałów w mediach społecznościowych, docierając w ten sposób do tysięcy odbiorców. Przeszło 30 publikacji naukowych, opublikowanych przez zespół, pozwoli na rozwój badań w zakresie zmian zachowań związanych z oszczędnością energii. W ciągu trzech lat trwania projektu enCOMPASS zespół uczestniczył ponadto w szeregu wydarzeń naukowych i branżowych, spośród których ostatnim było wydarzenie kończące projekt w ramach targów European Utility Week 2019. „Opracowane przez nas narzędzia spotkały się z gorącym przyjęciem uczestników warsztatów oraz sesji gier”, podsumowuje Fraternali. „To pozwoliło nam zrozumieć, że ludzie chcą się zaangażować, że chcą uczestniczyć w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ratowaniem naszej planety – trzeba im jedynie dostarczyć narzędzi dostosowanych do ich potrzeb i możliwości”. Partnerzy projektu zamierzają skupić się obecnie na realizacji planów biznesowych opracowanych w związku z platformą.

Słowa kluczowe

enCOMPASS, energia, motywacja, Funergy, zmiana zachowania, zużycie energii, zrównoważony rozwój, środowisko, wizualizacja danych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania