Skip to main content
European Commission logo print header

Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communities

Article Category

Article available in the following languages:

Energy Cat pomaga użytkownikom dostrzec korzyści finansowe wirtualnych decyzji dotyczących efektywności energetycznej

Edukacja konsumentów na temat korzyści finansowych wypływających ze zwiększania efektywności energetycznej swoich domów i mieszkań może zachęcić ich do przyjmowania bardziej proekologicznych postaw. Gra, która umożliwia graczom zaprojektowanie wirtualnego domu i osiąganie kolejnych etapów dzięki oszczędności energii, pozwala na naukę przez zabawę.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Zjawisko ubóstwa energetycznego, czyli brak środków finansowych na zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach, dotyka od 50 do 125 milionów mieszkańców Europy. Zmniejszanie zużycia energii i związanych z nim emisji jest zatem ważne nie tylko z punktu widzenia stanu naszej planety, ale także dobrobytu jej mieszkańców. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EnerGAware postanowili zająć się zagadnieniem zmniejszenia zużycia energii przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach poprzez zachęcanie do zmiany zachowań za pomocą zabawnej edukacyjnej gry „Energy Cat: The House of Tomorrow”.

Dziewięć żyć i niespożyta energia

Gamifikacja ma na celu zwiększenie zaangażowania użytkowników i zmianę ich zachowań dzięki interaktywnej nauce przez zabawę. Zastosowanie takiego rozwiązania w celu oszczędzania energii jest zupełnie nowym podejściem, a zespół EnerGAware to prawdziwi pionierzy. Bohater gry Energy Cat chce żyć w wygodnym i energooszczędnym mieszkaniu, informując swoich ludzi o sytuacjach, w których podejmują błędne wybory. Elementy integracji z mediami społecznościowymi pozwalają użytkownikom na dzielenie się osiągnięciami i wiedzą, a także tworzenie wirtualnych społeczności energetycznych. Pierwsze testy gry odbyły się na osiedlu domów socjalnych dla osób o niskim dochodzie w Zjednoczonym Królestwie. Miquel Casals, koordynator projektu i profesor Politechniki Katalońskiej-Barcelona Tech, wyjaśnia: „Głównym celem gracza jest zmniejszenie zużycia energii w gospodarstwie domowym, co przekłada się na punkty energii, odpowiadające pieniądzom. Punkty energii pozwalają na osiąganie kolejnych poziomów w grze, odblokowywanie kolejnych dekoracji i energooszczędnych urządzeń, a także ulepszeń”. Każde ulepszenie zwiększa wskaźnik szczęścia ludzi, co przekłada się na lepszą wydajność i wyższe zarobki. „Pieniądze” są również ukryte w domu, co zachęca graczy do codziennej zabawy i sprawdzania pokojów pod kątem złych zachowań energetycznych. Wirtualne oszczędności energii zostały obliczone na podstawie symulacji charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzonej przy pomocy oprogramowania DesignBuilder do przeprowadzania dynamicznych symulacji termicznych, opartego na silniku symulacyjnym EnergyPlus. Inteligentne systemy pomiarowe mierzyły rzeczywiste zużycie energii w rzeczywistych domach. Realne oszczędności energii umożliwiały również osiąganie postępów w tej poważnej grze.

Plany na przyszłość, inspirowanie zmian

Gra Energy Cat przyczyniła się do zwiększenia oszczędności energii elektrycznej o średnio 3,5 %, a także do zmniejszenia zużycia gazu o 7,5 %. Analizy przeprowadzone w połowie testów wykazały większe zainteresowanie zachowaniami ukierunkowanymi na oszczędzanie energii oraz na zmniejszenie zużycia energii, w związku z czym naukowcy skupiają się obecnie na usprawnieniach, które pozwolą utrzymać zainteresowanie graczy w dłuższej perspektywie czasowej. Jak wyjaśnia Casals: „Odpowiedzi przekazane przez użytkowników w ramach ankiety końcowej oraz w czasie rozmów podkreśliły możliwy wpływ wieku, wykształcenia oraz umiejętności technologicznych na zmniejszone zaangażowanie. Pomimo tego, że od początku uwzględnialiśmy te parametry, w kolejnych wersjach zamierzamy zmniejszyć złożoność gry, a także zaoferować większe wsparcie i dodatkowe wskazówki graczom”. Opracowana przez zespół EnerGAware gra została zaprezentowana jako jedno z rozwiązań klimatycznych podczas szczytu COP21, czyli paryskiej konferencji klimatycznej z 2015 roku, a także podczas wielu innych wydarzeń związanych z energetyką i zrównoważonym rozwojem. Energy Cat jest jedną z gier oferowanych przez Fremencorp, dotyczących energii i inteligentnych domów. Jak podsumowuje Casals: „W ramach projektu EnerGAware udało nam się wykazać, że najwrażliwsi członkowie społeczeństwa mogą zmniejszyć swoje zużycie energii za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasza gra umożliwia mieszkańcom zdobywanie wiedzy oraz świadomości związanych z możliwościami oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych poprzez skuteczne równoważenie zużycia energii, wygody oraz kosztów. Dzięki zmianie zachowań graczy, gra przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych”. Powtórzenie badań pilotażowych przy wsparciu krajowych lub regionalnych organów energetycznych mogłoby pozwolić na zapewnienie użyteczności gry i przyjemności z rozgrywki bez względu na lokalizację i otoczenie społeczno-gospodarcze. Umożliwienie odbiorcom energii swobodnego dostępu do gry przez dostawców w ramach upowszechniania inteligentnych liczników w Europie może pozwolić na znaczące zmniejszenie zużycia energii.

Słowa kluczowe

EnerGAware, energia, gra, zużycie energii, Energy Cat, poważna gra, efektywność energetyczna, gospodarstwa domowe o niskich dochodach, TIK, COP21

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania